UPDATE VERKAMERINGSBELEID

Op 1 januari jl. is de beleidsregel in werking getreden die de uit de hand gelopen verkamering van panden in sommige delen van de stad een halt toe moet roepen. De nieuwe beleidsregels zijn er op gericht kamerverhuur en woningvorming beter te reguleren. De gemeente wil overlast beperken en ervoor zorgen dat Leiden een fijne plek blijft om te wonen.

Sinds deze nieuwe beleidsregel van kracht is zien we een tsunami aan aanvragen voor onttrekkingsvergunningen en verleende onttrekkingsvergunningen. Tot en met 1 mei jl. zijn welgeteld 217 aanvragen voor een onttrekkingsvergunning ingediend. Het gaat daarbij om 1282 wooneenheden (kamers). Inmiddels zijn 126 vergunningen verleend voor 736 kamers*.

Dit is ook een groot aantal wijkverenigingen niet ontgaan. Omdat zij bij lange na niet bij machte zijn om al deze vergunningen aan een beschouwing te onderwerpen stuurden zij op 2 mei jl. gezamenlijk een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders waarin zij opheldering vragen over de wijze waarop de Gemeente uitvoering geeft aan de nieuwe beleidsregel. Een afschrift van deze brief is tevens verstuurd aan de leden van de Gemeenteraad.

http://palleiden.nl/?fbclid=IwAR1I5oBu_1NHVPXs2ikAVvGIEDjH2aDG9MqcZwUl5FIVivHY0y7Jgic4azs

Aandacht voor buurt-initiatieven

Wilt u aandacht voor uw initiatief om mensen in Transvaal een helpende hand te bieden mede door de richtlijnen rond het coronavirus? Meld het aan bestuur@transvaalleiden.nl, wij zullen uw bericht op de website en Facebook pagina plaatsen om buurtbewoners te bereiken.

Geannuleerd: Jaarvergadering maandag 23 maart

Door de ontwikkelingen rond het coronavirus zal in ieder geval de jaarvergadering van maandag 23 maart a.s. komen te vervallen.

Wij zullen de berichtgeving volgen en u via de website en Facebook informeren over
de geplande vergaderingen

THEATERVOORSTELLING: HELP IK HEB EEN PUBER!

Sinds de zomer 2019 werken organisaties en 8 ouders uit de Morswijk samen aan onderwerpen die leven in de Morswijk. Dit onder de naam van Morspraat.
Onderwerpen die aan de orde komen hebben betrekking op het gebied van jeugd, jongeren en straatcultuur.

Met trots presenteren wij de eerste activiteit aan van Morspraat: theatergroep PlayBack!

Een feest der herkenning, maar bovenal een relevante ouderavond gericht op communicatie tussen ouders en hun pubers. Hoe ga ik als ouder in gesprek met de puber van nu?

Donderdag 12 maart
Zaal open 19.30. Aanvang voorstelling 20.00-21.30 uur
Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 19

Toegang gratis.

Meer informatie;
[1] https://www.youtube.com/watch?v=IaNT-ztHkLk
[2] https://www.facebook.com/Huis-van-de-Buurt-Morschwijck-397949327377813/

!!!GEWIJZIGD!!! Belangrijke data 2020

16-03-2020:

Door de ontwikkelingen rond het coronavirus zal in ieder geval de jaarvergadering van maandag 23 maart a.s. komen te vervallen.

Wij zullen de berichtgeving volgen en u via de website en Facebook informeren over
de geplande vergaderingen

JAARVERGADERING 

23 MAART 2020 – 20.00 UUR

WIJKVERGADERING 

16 JUNI 2020 – 20.00 UUR

WIJKFEEST TRANSVAAL LEIDEN

29 AUGUSTUS 2020

WIJKVERGADERING 

23 SEPTEMBER 2020 – 20.00 UUR 

WIJKVERGADERING KERSTEDITIE

15 DECEMBER 2020 – 20.00 UUR

Meld u aan om bestuurslid te worden!

Het huidige bestuur werkt voortvarend aan de uitwerking van de nieuwe strategie. Wel is er nog ruimte in ons team voor 1 nieuw bestuurslid. 

Wilt u meewerken om van Transvaal de mooiste wijk van Leiden te maken? U kunt zich aanmelden via bestuur@transvaalleiden.nl voor 10 maart 2020.

Kunt u zichzelf presenteren via de mail? Dan zorgen wij dat alle kandidaten die zich aanmelden, voorgesteld worden aan de wijk via transvaalleiden.nl en de flyers in de brievenbus.

Natuurlijk is iedereen welkom in ons bestuur. Maar gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar iemand uit Transvaal 1 of 3. 

Uitnodiging jaarvergadering maandag 23 maart om 20.00 uur

Met genoegen nodigen wij u uit voor de eerste wijkvergadering van 2020. Tijdens deze jaarvergadering kunt u zich aanmelden om toe te treden tot het bestuur. Er is nog 1 nieuw bestuurslid welkom in ons team.

De agenda voor de bijeenkomst is als volgt:

  1. Opening en welkom (Sjoerd Schipaanboord)
  2. Kascommissie (Jolanda Zandbergen)
  3. Stemmen over nieuw bestuurslid (u kunt zich aanmelden via bestuur@transvaalleiden.nl)
  4. Terugblik vorige bijeenkomst 
  5. Vragen, rondvraag, suggesties.

De locatie is bij u bekend. Er wordt weer vergaderd bij Sociaal Pension Stichting de Binnenvest, Morspad 6 om 20.00 uur.

Ook als u geen lid bent van de wijkvereniging, bent u van harte welkom! Echter, alleen leden kunnen stemmen op een nieuw bestuurslid. 

Wij kijken er naar uit alle bewoners van Transvaal Leiden te ontvangen. Heel graag tot ziens!

WEBREDACTEUR GEZOCHT!

Transvaal is volop in beweging. We zijn op dit moment hard bezig om de plannen van de bewoners uit te gaan voeren. Daarvoor is veel communicatie nodig. Het wijkbestuur is op zoek naar een bewoner die zich in wil zetten voor de wijk en af en toe een bericht op Facebook en/of op deze website wil plaatsen. Wil jij ons helpen? Stuur dan een berichtje naar bestuur@transvaalleiden.nl.

1 2 3 14