Algemene ledenvergadering 23 september 2020

Aanstaande woensdag is de Algemene Ledenvergadering waar ook een nieuw bestuurslid wordt gekozen – 2 kandidaten hebben zich aangemeld.

Het bestuur heeft veel nieuws te brengen met betrekking tot de wijkvisie, er staat veel te gebeuren, wij informeren u op deze avond graag over de voortgang!

Van de 40 plaatsen zijn nog een aantal stoelen beschikbaar, meld u aan via bestuur@transvaalleiden.nl om bijgepraat te worden.

Tot de 23e bij Ins Blau te Haagweg 6!

Uitnodiging Wijkvergadering (ALV) 23 september 2020

Er is voor deze vergadering een geschikte (corona-proof) locatie gevonden waar 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Onderaan dit bericht meer over de locatie, tijd en manier van aanmelden.

Het huidige bestuur heeft veel informatie te brengen over de voortgang van de strategie van de wijk! Wij staan op het punt om u concrete plannen te presenteren. Daarnaast heeft u nog de goedgekeurde jaarrekening tegoed. Én kan er gestemd worden op een nieuw bestuurslid!

Wilt u meewerken om van Transvaal de mooiste wijk van Leiden te maken?
Dan kunt u zich aanmelden als lid van het bestuur, er is nog plek voor 1 nieuw bestuurslid.

Uw aanmelding met introductie via bestuur@transvaalleiden.nl, en het liefst voor 13 september. Dan zorgen wij dat alle kandidaten, die zich aanmelden, voorgesteld worden aan de wijk via transvaalleiden.nl en de flyers in de brievenbus in de week voor de vergadering.

Natuurlijk is iedereen welkom in ons bestuur. Maar gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar iemand uit Transvaal 1 of 3.
Om gegarandeerd te zijn van een stoel, vragen wij u om een aanmelding alvast via de mail te doen. Doe dit z.s.m. onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

De vergadering wordt gehouden bij Ins Blau te Haagweg 6 en biedt ruimte aan 40 personen. U bent vanaf 19.45 welkom op de locatie.

Zolang er nog stoelen vrij zijn, kunt u ook zonder reservering naar binnen, maar houdt u er rekening mee dat de locatie sluit bij de aanwezigheid van 40 personen.

Groeten van het bestuur

Zienswijze voor Werninkterrein – reageer vóór 30 juni

N.a.v. ons bericht over de plannen rondom het Werninkterrein hebben wij vernomen dat een aantal buurtbewoners het initiatief heeft genomen om ideeën aan te dragen.

Hun plan voor het terrein is gepubliceerd in het Leids Dagblad, Voor wie geabonneerd is op het Leids Dagblad kan via de link het hele artikel lezen. https://www.leidschdagblad.nl/…/supertoffe-fietsbrug-en-sta…

De plannen zullen zij als zienswijze indienen op de concept fietsvisie van de gemeente.Zie onderaan de inhoud van de zienswijze.

Om dit kracht bij te zetten, kunt u deze zienswijze ook ondertekenen als u deze plannen steunt.
Dit doet u door de wijkvereniging een pb te sturen met uw naam en adres, wij zullen zorgen dat uw gegevens bij de indiener terecht komt. Doet u dit voor 30 juni!

INHOUD ZIENSWIJZE:
Inleiding
Op 14 oktober heeft een groep bewoners van Transvaal samen een visie ontwikkeld voor de wijk Transvaal waar het Werninkterrein een belangrijke rol in speelt. We zien het Werninkterrein als Transvaal 4. De ontwikkeling van het Werninkterrein biedt de kans om van Transvaal een prachtige fiets/voet route naar de binnenstad te maken. Daarmee wordt Transvaal omgevormd van een door doorgaand autoverkeer beheersde scherf tot een groene route die de stad verbindt.
Het Werninkterrein kan andersom voor de binnenstad een prachtig uitvluchtsoort worden. Voorwaarde hiervoor is dat het Werninkterrein functies krijgt die aantrekkelijk genoeg zijn om vanuit andere delen van Leiden naartoe te gaan.
Een stadsstrand kan bijvoorbeeld een trekker zijn die het gebied uniek en dus aantrekkelijk maakt voor de stad. Horeca hoort daar ook bij. Het is een gemiste kans als het Werninkterrein alleen ontwikkeld wordt voor de Werninkterreiners.

Marco Versluis wijkregiseur van de gemeente heeft een verslag gemaakt van het gesprek op 14 oktober. Dit verslag heb ik bijgevoegd. De delen over het Werninkterrein heb ik geel gemarkeerd.

Aanvullend op het bovenstaande het volgende: Waar de Morsweg nu ‘doodloopt’ op de Dr. Lelylaan, is tussen straat en spoor een ruime groene zone waar met een gemak een voetgangers- en fietsbrug te bouwen is voor de oversteek. ,,Dat hoeft geen dure Calatravabrug te zijn, of zo, maar wel een supertoffe brug. Als je bij het Werninkterrein iets maakt wat leuk is voor alle Leidenaars, en niet alleen voor de nieuwe bewoners, kun je de nieuwe wijk en Transvaal op een hele mooie manier bij de stad betrekken. Zoals ze in Rotterdam hebben gedaan met de ’luchtsingel’ naar de ontwikkelingen bij het oude station Hofplein.’’.
Deze tekst is een citaat uit een interview in het Leidsch Dagblad op 24 juni 2020. De tekst van het artikel heb ik bijgevoegd. Daarin wordt ook toegelicht hoe de nieuwe route kan aansluiten op de Hoge Morsweg om zo een aangename en natuurlijke fietsroute te vormen richting het Valkenburgsemeer.

Naar aanleiding van het bovenstaande dienen wij de volgende zienswijze in:
– Ik wil u vragen de Morsweg vanaf de Morspoort tot aan de Dr’. Lelylaan op te nemen in de beleidsvisie als Fietsroute met als doel een aangename verbinding te creëren tussen de binnenstad en het nieuwe wijk Transvaal 4 (Werninkterrein)
– Ik wil u vragen een aantrekkelijke fietsbrug van de Morsweg naar de overzijde van de Dr. Lelylaan op te nemen als onderdeel van een de nieuwe Fietsroute van de binnenstad door Transvaal naar Transvaal 4.
– Ik wil u vragen te overwegen de nieuwe aantrekkelijke fietsbrug over de Dr. Lelylaan aan de zuidzijde ‘op hoogte’ langs het spoor te houden tot voorbij het huidige bedrijventerrein Amphoraweg. Er is daar ruimte en conflicten met het autoverkeer worden zo vermeden.
– Ik wil u vragen de nieuwe fietsroute door Transvaal in Transvaal 4 aan te sluiten op de Hoge Morsweg om zo een aantrekkelijke fietsroute richting het Valkenburgsemeer te creëren.

Meepraten over Vondelkwartier

https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/bewonersbrieven/vondelkwartier-gebiedsvisie-2020-191/

Deze link brengt u bij de plannen voor het Vondelkwartier en zijn van belang voor alle direct omwonende dus ook Transvaal!

Kort samengevat:
Twee eigenaren in het Vondelkwartier hebben de gemeente benaderd omdat zij allebei – los van elkaar – op hun grond een plan willen ontwikkelen.
De gemeente steunt deze plannen, omdat deze een kans bieden om het Vondelkwartier te ontwikkelen tot een levendige stadsbuurt.
Belangrijke pijlers daarbij zijn het beter verbinden van de buurt met andere gebieden, het toevoegen van kwaliteit aan de openbare ruimte (meer groen) en duurzaamheid.
De komende periode gaat de gemeente met belanghebbende werken aan een gebiedsvisie voor het Vondelkwartier. De gemeente nodigt u van harte uit om uw mening en ideeën te horen over diverse onderwerpen.

Meedoen kan via doemee.leiden.nl of telefonisch spreekuur (zie de link voor dagen en tijden).
Actuele ontwikkelingen over het Vondelkwartier kunt u volgen via www.leiden.nl/vondelkwartier

Participatietraject voor het Werninkterrein

De gemeente is voornemens het voormalige Werninkterrein te
herontwikkelen tot een nieuwe woonwijk. De eerste stap hierin is het
opstellen van een gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte ingedeeld wordt en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld.

De gemeente vindt daarbij de meningen en ideeën van belanghebbenden belangrijk en daarom wordt er een participatietraject doorlopen bij het opstellen van deze gebiedsvisie. Als belanghebbende organisatie maken wij u graag attent op de start van dit participatietraject over de toekomst van het Werninkterrein.

Het Werninkterrein is een voormalig bedrijventerrein tussen de Rijn, het spoor en het bedrijventerrein Amphoraweg. Het terrein is al een tijd niet meer in gebruik als betoncentrale. Vanwege de ligging vlakbij het centrum, aan het water en redelijk dicht bij het station is het gebied heel geschikt om te ontwikkelen tot een plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Wat is uw idee over het Werninkterrein? Wordt het een gebied om te wonen, of komt er daarnaast ook ruimte voor bijvoorbeeld ondernemen, recreatie, groen of horeca? Wilt u er een wandeling kunnen maken langs de Rijn, kunnen uw kinderen er lekker spelen of maken we meer gebruik van het water om te varen?

U kunt meedoen! Wij horen graag wat u belangrijk vindt voor de ontwikkeling van het Werninkterrein. Meedoen is makkelijk!

Enquête Tot en met 30 juni 2020 kunt u op het platform doemee.leiden.nl een enquête invullen. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 10 minuten. U kunt op het platform ook uw eigen ideeën voor het gebied met ons delen!

Telefonisch spreekuur Is het niet mogelijk om de enquête online in te vullen? Dan kunt u gebruikmaken van het telefonisch spreekuur. Op de onderstaande dagen en tijden organiseren wij een telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is 14 071. Als u aangeeft dat u belt voor de gebiedsvisie Werninkterrein, verbindt een medewerker u door. Daarna kunt u vragen stellen en/of uw mening geven. Dinsdag 16 juni 12.00 – 17.00 uur Vrijdag 26 juni 12.00 – 17.00 uur

Hoe gaat het verder en hoe blijft u op de hoogte? De resultaten van de enquête gebruiken we om drie scenario’s voor het gebied te maken. In september nodigen we u uit om op hierop te reageren. In verband met de coronamaatregelen kunnen we nu nog niet aangeven hoe we dit gaan doen (bijeenkomsten of online).

Ook gaan we in het najaar met omwonenden en ondernemers in gesprek over de verkeerssituatie rondom het Werninkterrein en hoe het verkeer van en naar de nieuwe wijk goed en veilig kan plaatsvinden op de omliggende wegen.

Op doemee.leiden.nl vindt u meer informatie over het project en kunt u de komende maanden blijven meedenken! Ook delen we regelmatig informatie via de Stadskrant en Stadsnieuws, onze digitale nieuwsbrief. Meld u aan via www.leiden.nl/stadsnieuws en abonneer u op ‘Mors’.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet, Carlo Cornelis Projectmanager Werninkterrein

Gemeente bericht; praten over digitale participatie

Geachte heer/mevrouw,

Sinds enige tijd is de website DoeMee.Leiden.nl actief, het digitale
participatieplatform van de gemeente Leiden. Op maandag 22 juni om 16:00
en om 20:00 organiseren wij als trainees (medewerkers in opleiding) van
de gemeente een digitaal groepsgesprek met Leidenaren om te praten over
digitale participatie en het platform DoeMee.Leiden.nl.

Naast dat de oproep via facebook en stadsnieuws is verspreid, willen wij
graag van de gelegenheid gebruik maken om 1 of 2 van de leden van uw
wijk/buurtvereniging uit te nodigen om deel te nemen aan het digitale
groepsgesprek. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar
onderstaand bericht, dat vrijdag 12 juni via stadsnieuws zal
verschijnen.

Als u zich wilt aanmelden, of als u verdere vragen heeft, kunt u contact
opnemen met s.van.holsteijn@leiden.nl of antwoorden op deze mail.

Met vriendelijke groet, ook namens Etienne van Duuren, Lara Moerer en
Martijn Zoeteman,

Sofia van Holsteijn

Gemeente Leiden
Medewerker Ontwikkelpool

Annulering Wijkvergadering

Beste Buurtbewoners,

Gezien de huidige maatregelen is het nog niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. De vergadering van morgen (11-06) komt dan ook te vervallen.

Voor een aantal bestuursleden heeft de corona crisis geleid tot veel extra werk voor de ‘betaalde’ functie waardoor de wijkverenigingsactiviteiten een lagere prioriteit hebben gekregen. Wij zullen kijken of het mogelijk is om op een andere wijze een vergadering te organiseren, hier komen wij nog op terug.

Ondertussen proberen wij de activiteiten met de gemeente nieuw leven in te blazen nu dat het ‘gewone’ leven weer op gang komt. Wij wachten nog op een reactie om daarna samen met de gemeente onze verbeterpunten te gaan realiseren.

Groeten,

Bestuur Transvaal Leiden

Meedenken over gebiedsvisie Stationsgebied

Gemeente Leiden heeft onderstaande brief aan alle bewoners rondom het Stationsgebied verspreidt. U kunt met de gemeente in gesprek over de visie voor dit gebied, meer hierover leest u in onderstaande brief.

Datum   18 mei 2020 Ons kenmerk   2020-195
Onderwerp   Meedenken over gebiedsvisie Stationsgebied      

Geachte heer, mevrouw,

U woont in het gebied rondom station Leiden Centraal. Daarom nodigen we u met deze brief uit om mee te denken over een toekomstplan voor het stationsgebied, de gebiedsvisie.

Gebiedsvisie ‘Stationsgebied Leiden’

Een gebiedsvisie beschrijft in grote lijnen wat er in de toekomst in ons stationsgebied gaat gebeuren. Voor iedereen die wat in het stationsgebied wil gaan doen (zoals gemeente, openbaar vervoersbedrijven, ontwikkelaars en andere initiatiefnemers) biedt de gebiedsvisie een kader. De gebiedsvisie bevat geen details of ontwerpen.

Startpunt is gebiedsagenda

Een samenhangend en toekomstbestendige gebiedsvisie kan alleen tot stand komen na gesprekken met de stad. Het startpunt van het gesprek over de gebiedsvisie is de gebiedsagenda. De gebiedsagenda beschrijft acht onderwerpen, ook wel agendapunten genoemd. Deze onderwerpen zijn belangrijk voor de toekomst van ons stationsgebied. Per agendapunt zijn vertrek- en gesprekspunten beschreven. De acht agendapunten staan kort op de achterkant van deze brief.

Informatie

De gebiedsvisie start niet op nul. In 2012 is een plan opgesteld dat nog steeds een belangrijke basis is. Door trends en ontwikkelingen zijn er volop nieuwe vragen naar voren gekomen, die we samen met de stad en de regio willen beantwoorden. Omdat er zoveel informatie over het stationsgebied beschikbaar is, willen we de komende drie weken u eerst  gelegenheid geven de informatie te bekijken en uw vragen beantwoorden.. Dat doen we als volgt:

 • Video’s
  Drie video’s met onder andere presentaties vindt u op de speciaal ingerichte pagina’s over de gebiedsvisie op doemee.leiden.nl
 • Doemee.leiden.nl

Op doemee.leiden.nl (zonder www ervoor) vindt u de gebiedsagenda, veel andere informatie en heeft u de mogelijkheid om mee te praten. Er staan nu twee korte vragenlijsten op. Een vragenlijst of u de gebiedsagenda compleet vindt en een vragenlijst over de sfeer (identiteit) van het gebied. Vult u deze in? Om zo betrouwbaar mogelijke resultaten te krijgen, is het van belang dat u zich aanmeldt op doemee.leiden.nl. Als u alleen de informatie wilt inzien en/of de video’s wilt bekijken, hoeft u zich niet aan te melden.

 • Contact

In deze tijden, dat we elkaar minder zien, vinden wij het belangrijk dat we elkaar persoonlijk spreken. Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u contact opnemen. Dat kan op 2 manieren:

 • Mailen naar stationsgebied@leiden.nl. Mail wat u wilt weten of waar u over wilt praten, dan neemt een van de teamleden contact met u op.
 • Inbellen via een online videospreekuur. Vanaf 22 mei tot de zomervakantie zitten de projectleider en ik bijna elke week twee keer klaar om met u online in gesprek te gaan. Het staat iedereen vrij om mee te doen: het kan dus zijn dat u in het gesprek meerdere mensen treft. Op doemee.leiden.nl vindt u de tijden, de link en instructie.

Vanaf 22 juni: Denk mee!

Tussen 22 juni en 10 juli gaan we graag met u in gesprek over de acht onderwerpen. Door de corona-maatregelen kunnen we elkaar minder fysiek ontmoeten. Per agendapunt worden de komende tijd verschillende activiteiten georganiseerd. Meer informatie hierover leest u ook op doemee.leiden.nl.

Planning totstandkoming gebiedsvisie

De globale planning is als volgt:

 1. Opstellen gebiedsagenda                           afgerond
 2. Informeren                                                 18 mei – 7 juni ß hier zijn we nu

terugkoppeling & voorbereiding                   8 juni – 19 juni

 • Meedenken                                                22 juni – 12 juli

terugkoppeling & verwerken input                13 juli – 30 september

 • Reflecteren door stad & uitwerking              1 oktober – 30 november
 • Besluitvorming & inspraak                          1 december – maart 2021

Waar vindt u meer informatie?

 • Alle informatie over het maken van de gebiedsvisie vindt u op de speciaal aangemaakte pagina’s op doemee.leiden.nl.
 • Beleidsstukken en (bouw)projecten staan op www.leiden.nl/stationsgebied. Hier kunt u zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief over het stationsgebied.
 • De gemeente Leiden heeft ook een algemene, digitale nieuwsbrief waar ook regelmatig informatie over het stationsgebied in staat. Via www.leiden.nl/stadsnieuws meldt u zich aan en kunt u de optie ‘Stationsgebied’ kiezen.

Zoekt u contact met de gemeente dan kan dat via tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact. Uw vraag wordt dan naar ons doorgestuurd. Maar u kunt ons team ook rechtstreeks mailen: stationsgebied@leiden.nl of meedoen aan het spreekuur (zie voorkant brief bij Contact).

We hopen u de komende maanden te horen over de gebiedsvisie ‘Stationsgebied Leiden’.

Met vriendelijke groeten, namens het team Stationsgebied,

Jelle Deurman

Programmamanager Stationsgebied

Projectbureau

Agendapunten in het kort

 1. De IDENTITEIT als basis
 2. Een goed OV-KNOOPPUNT voor nu en straks
 3. Wonen en werken in een nieuw stuk STAD
 4. Gewoon DUURZAAM doen
 5. Een excellente OPENBARE RUIMTE
 6. Het gebied is zo sterk als haar VERBINDINGEN
 7. Een voedingsbodem voor INNOVATIES
 8. Lang leve de TIJDELIJKE SITUATIE

Achtergrondinformatie over de acht agendapunten leest u op de website doemee.leiden.nl (zonder www ervoor) en in het door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsagenda (link via doemee.leiden.nl en www.leiden.nl/stationsgebied).

UPDATE VERKAMERINGSBELEID

Op 1 januari jl. is de beleidsregel in werking getreden die de uit de hand gelopen verkamering van panden in sommige delen van de stad een halt toe moet roepen. De nieuwe beleidsregels zijn er op gericht kamerverhuur en woningvorming beter te reguleren. De gemeente wil overlast beperken en ervoor zorgen dat Leiden een fijne plek blijft om te wonen.

Sinds deze nieuwe beleidsregel van kracht is zien we een tsunami aan aanvragen voor onttrekkingsvergunningen en verleende onttrekkingsvergunningen. Tot en met 1 mei jl. zijn welgeteld 217 aanvragen voor een onttrekkingsvergunning ingediend. Het gaat daarbij om 1282 wooneenheden (kamers). Inmiddels zijn 126 vergunningen verleend voor 736 kamers*.

Dit is ook een groot aantal wijkverenigingen niet ontgaan. Omdat zij bij lange na niet bij machte zijn om al deze vergunningen aan een beschouwing te onderwerpen stuurden zij op 2 mei jl. gezamenlijk een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders waarin zij opheldering vragen over de wijze waarop de Gemeente uitvoering geeft aan de nieuwe beleidsregel. Een afschrift van deze brief is tevens verstuurd aan de leden van de Gemeenteraad.

http://palleiden.nl/?fbclid=IwAR1I5oBu_1NHVPXs2ikAVvGIEDjH2aDG9MqcZwUl5FIVivHY0y7Jgic4azs

1 2 3 15