WEBREDACTEUR GEZOCHT!

Transvaal is volop in beweging. We zijn op dit moment hard bezig om de plannen van de bewoners uit te gaan voeren. Daarvoor is veel communicatie nodig. Het wijkbestuur is op zoek naar een bewoner die zich in wil zetten voor de wijk en af en toe een bericht op Facebook en/of op deze website wil plaatsen. Wil jij ons helpen? Stuur dan een berichtje naar bestuur@transvaalleiden.nl.

MORGENAVOND WIJKVERGADERING – 17/12/19 20.00 UUR

Aan alle bewoners van Transvaal Leiden,

Met genoegen nodigen wij u uit voor de derde wijkvergadering van 2019. De afgelopen maanden hebben we verder gewerkt aan de uitvoering van de gezamenlijke wijkvisie. Tijdens deze speciale kersteditie brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken en blikken wij vooruit naar het nieuwe jaar. 

De agenda voor de bijeenkomst is als volgt:

  1. Opening en welkom 
  2. Updates lopende zaken
  3. Presentatie samenwerkingsstrategie Transvaal en Gemeente Leiden
  4. Vragen, rondvraag, suggesties.

De locatie is bij u bekend. Er wordt weer vergaderd bij Sociaal Pension Stichting de Binnenvest, Morspad 6 om 20.00 uur.

Ook als u geen lid bent van de wijkvereniging, bent u van harte welkom!

Wij kijken er naar uit alle bewoners van Transvaal Leiden te ontvangen. Heel graag tot ziens!

Leidsch Dagblad: Transvaal wil mooiste van Leiden worden

Loman Leefmans

LEIDEN Transvaal moet binnen vijf jaar de mooiste buurt van Leiden zijn. Dat heeft het geheel vernieuwde bestuur van de wijkvereniging zich ten doel gesteld.

Dat uiterst ambitieuze streven moet worden bereikt door hulp van de gemeente, maar vooral ook door inbreng van de eigen buurtbewoners. ,,Er zijn hier problemen die al tien tot vijftien jaar spelen’’, aldus wijkvoorzitter Sjoerd Schipaanboord. ,,Wachten tot de gemeente er iets aan doet, helpt niet. Daarom gooien we het over een andere boeg.’’

Het wijkje-achter-het-belastingkantoor bestaat uit drie delen. Het wordt onder meer door een spoorlijnen doorkruist en de buurt loopt helemaal door naar de Dr. Lelylaan. Het zeskoppige bestuur begon dit jaar met een nieuwe inventarisatie van de oude problemen. Er wordt onder meer te hard gereden, te veel huizen zijn opgedeeld in studentenkamers, er is sprake van verschillende vormen van geluidsoverlast en groen is er karig. Daarover leuren en klagen bij de gemeente heeft sinds de eeuwwisseling weinig tot niets opgeleverd.

Daarom probeert een nieuw bestuur nu wat anders, zo blijkt uit een 41 pagina’s tellend document met als werktitel ’hoe wij van Transvaal een prachtwijk maken’. Positieve workshops voor bewoners én medewerkers van de gemeente om samen problemen op te lossen. Dat is een voornaam onderdeel van de nieuwe plannen.

Meedoen

De wijkvereniging geeft in het rapport zelf al wat voorzetjes. Een gezamenlijke wijkopruimdag, meer oversteekplaatsen bij de drukke Morsweg, veel meer groenaanplant in de hele buurt, en het organiseren van straat- en buurtfeesten. Dat zijn een paar willekeurige onderwerpen. Komende dinsdagavond gaan eerst de wijkbewoners onderling met elkaar daarover in overleg. ,,Want wij kunnen als bestuur wel wat opzetjes maken, als bewoners het anders zien, horen we dat ook graag’’, aldus Schipaanboord. ,,Iedereen mag actief meedoen. Het verhogen van de sociale cohesie in de buurt? Hard rijden tegengaan? Verkamering terugdringen? Hoe dan? We horen graag ideeën en mogelijke oplossingen.’’

Visie

Uiteindelijk moeten inbreng en inspraak uit de buurt én de nadrukkelijke en gewenste betrokkenheid van de gemeente, leiden tot een zogeheten wijkvisie, zoals eveneens in andere Leidse buurten is opgesteld. In Transvaal leggen ze daarbij de lat hoog, want er kan er maar één de mooiste zijn.

UITNODIGING WIJKVERGADERING 24 SEPTEMBER 2019

Aan alle bewoners van Transvaal Leiden,

Met genoegen nodigen wij u uit voor de tweede wijkvergadering. De afgelopen maanden hebben we verder gewerkt ter voorbereiding op de uitvoering van de gezamenlijke wijkvisie. U bent van harte welkom om actief mee te denken en samen keuzes te maken die ervoor gaan zorgen dat Transvaal de mooiste wijk van Leiden wordt.

De agenda voor de bijeenkomst is als volgt:

  1. Opening en welkom 
  2. Terugblik op vorige bijeenkomst
  3. Updates lopende zaken
  4. Inspraak uitwerking visie
  5. Vragen, rondvraag, suggesties.

De locatie is bij u bekend. Er wordt weer vergaderd bij Sociaal Pension Stichting de Binnenvest, Morspad 6 om 20.00 uur.

Ook als u geen lid bent van de wijkvereniging, bent u van harte welkom!

Wij kijken er naar uit alle bewoners van Transvaal Leiden te ontvangen. Heel graag tot ziens!

Huiskamergesprekken Transvaal

Op verzoek van de Gemeente Leiden, plaatsen wij het volgende bericht:

De gemeente Leiden werkt aan een toekomstplan voor de wijk de Mors. Voor het opstellen van dit plan spreken we graag zoveel mogelijk mensen. Dit doen we op diverse momenten en diverse manieren.

O.a. aan de hand van huiskamergesprekken. Deze willen we in de periode augustus t/m september organiseren.

We zoeken:

Huiskamers: Jouw huiskamer is geschikt als er ongeveer acht mensen om een tafel kunnen zitten. Kun je voor een thee/koffie/koekje zorgen? De rest wordt allemaal verzorgd.

In elke huiskamer en bij elk gesprek is een gespreksleider aanwezig van Leidse gesprekken en iemand van de gemeente.

Deelnemers: Je bent van harte welkom als je mee wilt denken over de toekomst van de wijk. We kijken daarbij verder dan de lopende projecten. Wat zijn belangrijke onderwerpen voor de toekomst wetende dat er veranderingen in de wijk plaatsvinden.

Wie geïnteresseerd is, graag contact opnemen met Marco Versluis: M.versluis@leiden.nl

Bestrijding Japanse Duizendknoop in Transvaal

Buurtbewoonster Lidy Heemskerk stuurde ons de informatie m.b.t. de bestrijding van de Japanse Duizendknoop in Transvaal Leiden. Dit in vervolg op de buurtvergadering.

In onze wijk zijn in ieder geval 3 plekken met deze plant: vanaf de
Morsweg gezien bedrijventerrein Morsweg op en dan bij begin van
populierenpad links bij de derde boom, verderop bij het pad richting het station in het talud van NS en tot slot bij de Rijnzichtbrug net voor de spoorwegovergang bij de Haagweg.

De Japanse Duizendknoop

Verslag wijkvergadering 17 juni 2019

1. Opening en welkom – dank aan oud bestuursleden

De aanwezige oud bestuursleden Inge, Ingeborg en Gerben worden bedankt voor alles wat zij de afgelopen jaren voor de wijk hebben gedaan. Het nieuwe bestuur overhandigt bloemen.

2. Voorstelronde nieuwe bestuursleden

De nieuwe bestuursleden stellen zich nogmaals voor aan de leden, met korte achtergrond en reden waarom zij in het bestuur zijn gegaan.

3. Hoe werkt het nieuwe bestuur samen? (zie pdf presentatie bestuur)

4. Wat hebben we in de afgelopen weken gedaan? (zie pdf presentatie bestuur)

5. Visie Transvaal en de toekomst (zie pdf presentatie bestuur)

6. Update lopende zaken.

Met behulp van een PowerPoint presentatie legt Sjoerd Schipaanboord (voorzitter) uit hoe het huidige bestuur met elkaar leert samen te werken, hoe de rollen en taken verdeeld zijn. We hebben aandacht besteed aan de overdracht vanuit het oude bestuur en zijn nog aan het opstarten, terwijl er ook een aantal zaken lopen die we hebben overgenomen.

7. Rondvraag

Veiligheid in Transvaal:

Sinds de komst van het sociale pension is de veiligheid vermindert. Er gebeurt van alles ‘s avonds.

Zo zijn er ook problemen met de snelheid op de weg en het water.

Men maakt zich ook zorgen over de verkeersveiligheid als er gebouwd gaat worden bij het industrie terrein Morsweg 55 (is uitgesteld met een jaar, maar onduidelijk wat er dan gebeurt).

Handhaving vanuit gemeente is gefragmenteerd, waardoor bewoners ook het gevoel krijgen van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Er wordt door een bewoner voorgesteld gevaarlijke situaties te filmen en daarmee in gesprek te gaan. Hier wordt zeker op teruggekomen met de betreffende bewoner.

Sjoerd geeft aan dat veiligheid een van de speerpunten wordt: daar wordt dan een project van gemaakt, waar het bestuur actief bij betrokken worden.

Maar van belang is ook dat het met bewoners wordt gedaan: de straatvertegenwoordigers (zoals beschreven in PowerPoint presentatie) kunnen een belangrijke rol als verbinder gaan spelen.

Paul Krugerstraat 29 wordt illegaal verkamerd

Er komt per 1 juni een nieuw beleid vanuit de gemeente i.v.m. verkamering en appartementen in een huis. Erik Deen is hier nauw bij betrokken en als bestuur hebben we contact met de gemeente en de politiek. er zijn ook twee bezwaren mede ingediend door het bestuur. Dus hou het bestuur op de hoogte van acties en daar waar het een overstijgend belang heeft, zal het bestuur  de acties ook actief ondersteunen.

Is er al contact met de wethouder?

Het bestuur is momenteel aan het kennismaken met allerlei mensen binnen de gemeente en we willen ook gaan uitzoeken bij wie we voor welke zaken moeten zijn.

Roeivereniging Njord

De vereniging is te groot geworden, teveel leden. Er zijn nu een aantal feestjes: dus geluidsoverlast en veel fietsen die staan geparkeerd rond Njord. Moet er niet een apart fietsenplan komen voor Njord?

– opmerking: het huidige bestuur van Njord doet veel aan handhaving en communicatie met de buurt.

Aandacht graag voor industrieterrein bij dr. Lelylaan

Daar komt veel woningbouw, dus veel meer verkeer. Ook wordt de ontsluitingsroute bij de Churchillbrug genoemd, waar nog geen duidelijkheid over is. Er zou ook een idee zijn om een ontsluitingsroute te maken bij de Hoge Morsweg, bij het viaduct.

Afspraak: Erik Deen zal alle beleidsstukken hierover analyseren

Hierdoor komt ook de woningbouw bij Morsweg 55 weer aan bod. Ook dit plan zal Erik Deen in de gaten houden.

Groen

De Japanse duizendknoop is weer gesignaleerd en geeft veel problemen, omdat hij ondergronds doorgroeit en dus moeilijk uit te roeien is. Het lijkt alsof de gemeente geen plan heeft om deze plant te bestrijden.

Dit zal ook in het gesprek met de wijkregisseur genoemd worden.

Een aspect van veiligheid is ook het schoon houden van de straten (onkruid verwijderen, los afval weggooien, etc.). Dus het bestuur wil ook aandacht besteden aan vergroenen en mooi en schoon houden van de wijk, want onderzoek wijst uit dat veel onkruid mensen een onveilig gevoel geeft. Er wordt aangegeven vanuit de zaal, dat niet iedereen last heeft van onkruid en dat niet ziet als onkruid. Ook dat is mogelijk.

Er loopt ook een project met de groencommissie waar een oud bestuurslid en een bewoner actief in zijn. Er is binnenkort weer een gesprek met de wijkregisseur en zij zullen dit terugkoppelen naar het bestuur.

Geluidsoverlast

Is deels onderdeel van veiligheid,  maar sommige zaken zijn individueel en zullen dan niet actief nu worden opgepakt door het bestuur. Het bestuur kiest ervoor drie grote projecten op te pakken en die dan ook af te maken, i.p.v. veel oppakken en dan niet kunnen afmaken.

Rangeren is nl ook een probleem aan het worden: de geluidsoverlast wordt erger.

Tot slot

Er is ook erkenning voor datgene wat het nieuwe bestuur al aan het doen is (zie PowerPoint presentatie).

Het bestuur werkt dus projectmatig en ondersteunt wel actief waar mogelijk eigen initiatieven van wijkbewoners in Transvaal. Een goed voorbeeld van eigen initiatief zonder tussenkomst of hulp van het bestuur wijkvereniging Transvaal Leiden, is het bewonersinitiatief voor een AED in de Wetstraat.

1 2 3 13