Er bestaat nog een hoop onduidelijkheid over het pakket aan maatregelen na deze lockdown, maar wij willen wel alvast een datum plannen waarop de ALV kan plaatsvinden; 30 maart a.s.

De vorige ALV in Theater Ins Blau is ons uitermate goed bevallen, de 1,5 meter afstand wordt daar goed geborgd. Wij zouden graag, als de maatregelen het toelaten, ook dan weer de ALV bij Ins Blau willen houden. De tijd moet uitwijzen of dat ook mogelijk is, wij houden u op de hoogte.

Voor u misschien wel alvast een goed moment om na te denken of u wilt deelnemen aan het bestuur van de wijkvereniging! Er komen een aantal plekken beschikbaar.

Bent u al zeker van uw zaak om mee te werken aan een mooier Transvaal?! U kunt zich dan alvast aanmelden via bestuur@transvaalleiden.nl

Geef een reactie