Hierbij nodigt het bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden u uit voor het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
maandag 3 april 2017, 20:00-22:00 uur

in het Sociaal Pension van stichting De Binnenvest, Morspad 4
Aanwezig zullen zijn:

WIJKREGISSEUR Chrissie van der Meijden

WIJKBEHEERDER Wanita Mahesh (onder voorbehoud)
WIJKBOA Gert Jan Victorie
WIJKAGENT (onder voorbehoud)
Bestuur van de wijkvereniging
Agenda:
1. Opening
2. Introductie Wijkboa, Wijkagent, mededelingen Wijkregisseur en Wijkbeheerder
3. Bestuursmededelingen, kort verslag activiteiten
4. Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar is: Kirsten Bergmann. Aftredend en opnieuw herkiesbaar zijn: Gerben Swart, Carla de Bruin en Ingeborg Hansen
HET BESTUUR IS OP ZOEK NAAR NIEUWE BESTUURSLEDEN, MET NAME UIT TRANSVAAL 3!
Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld! (Transvaal 3 ligt tussen Njord en Doctor Lelylaan)
Huidige samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Robbert Dijkhuis (TV1)
Vicevoorzitter: Jan van Erp (TV2)
Secretaris: Ingeborg Hansen (TV1)
Penningmeester: Gerben Zwart (TV2)
Bestuurslid: Carla de Bruin (TV1) Bestuurslid: Kirsten Bergmann (TV2)
Kandidaten dienen zich uiterlijk 1 april bij het bestuur aan te melden.
5. Financieel verslag, begroting en verslag van de kascommissie. Benoeming nieuwe kascommissie. De kascommissie bestaat uit twee leden die door de ledenvergadering worden aangewezen.
6. Te bespreken:

● Verkamering
● Parkeren
● Overlast spoor
● Plantenbakken, groen
● Wijkschouwen
● Ondergrondse afvalcontainers
● Wijkfeest
7. Rondvraag
8. Sluiting vergadering
Kom meepraten over uw wijk!
Iedereen is welkom!
Bestuur Wijkvereniging ”Transvaal Leiden”

 

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.