Aanstaande woensdag is de Algemene Ledenvergadering waar ook een nieuw bestuurslid wordt gekozen – 2 kandidaten hebben zich aangemeld.

Het bestuur heeft veel nieuws te brengen met betrekking tot de wijkvisie, er staat veel te gebeuren, wij informeren u op deze avond graag over de voortgang!

Van de 40 plaatsen zijn nog een aantal stoelen beschikbaar, meld u aan via bestuur@transvaalleiden.nl om bijgepraat te worden.

Tot de 23e bij Ins Blau te Haagweg 6!

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.