Vandaag hebben alle leden (waarvan het mailadres bekend is) een mail ontvangen met het verzoek om de concept Statuten en Huishoudelijk reglement door te nemen zodat op de ALV (30 maart) een definitieve versie kan worden vastgesteld.

Daarnaast is aan de leden gevraagd om zich aan te melden als bestuurslid, er komt ruimte binnen het bestuur om te werken aan zaken die spelen in de wijk;  autoluwe binnenstad (afsluiting Rijnzichtbrug), gebiedsvisie stationsgebied (bussen over de Morsweg) en verbeteringen in de wijk realiseren in samenwerking met de gemeente.

Als u het concept ook wilt doornemen en/of u wilt zich aanmelden als bestuurslid dan kan dat alleen als u lid wordt van de wijkvereniging. Meld u aan via bestuur@transvaalleiden.nl

Geef een reactie