Beste Buurtbewoners,

Gezien de huidige maatregelen is het nog niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. De vergadering van morgen (11-06) komt dan ook te vervallen.

Voor een aantal bestuursleden heeft de corona crisis geleid tot veel extra werk voor de ‘betaalde’ functie waardoor de wijkverenigingsactiviteiten een lagere prioriteit hebben gekregen. Wij zullen kijken of het mogelijk is om op een andere wijze een vergadering te organiseren, hier komen wij nog op terug.

Ondertussen proberen wij de activiteiten met de gemeente nieuw leven in te blazen nu dat het ‘gewone’ leven weer op gang komt. Wij wachten nog op een reactie om daarna samen met de gemeente onze verbeterpunten te gaan realiseren.

Groeten,

Bestuur Transvaal Leiden

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.