Leiden heeft als een van de weinige steden in Nederland beleid voor de voetganger ontwikkeld, Leiden wil meer schone vervoersvormen de ruimte te geven.

Samenvattend komt het erop neer dat de voetganger op nummer 1 staat en het beleid zich vooral richt op de binnenstad in het verlengde van de plannen van Autoluwe binnenstad.

Van meer algemenere zin is opgenomen dat;

  • obstakelvrij houden van trottoirs, handhaving op weesfietsen krijgt meer aandacht
  • looproutes vanuit de wijken naar bushaltes krijgen extra aandacht
  • extra aandacht voor voorzieningen voor de voetgangers rondom basisscholen
  • aandacht voor op- en afritten bij kruisingen en rustplekken in de vorm van bankjes

Geef een reactie