Geachte bewoners,
Hieronder vindt u de laatste informatie van de gemeente Leiden ten aanzien van de uitbreiding van het betaald parkeren.
Ook in Transvaal gaat er veel veranderen. Het bestuur van de WTL is van plan een zienswijze op de plannen op te stellen. Hier nemen we graag Uw mening in mee!
WE ZIEN UW REACTIE GRAAG TEGEMOET VIA bestuur@transvaalleiden.nl.

[Onderstaand is een mail van de Projectleider Uitbreiding Betaald Parkeren dd. 30-04-2015]

Graag wil ik u informeren over de recente collegebesluiten met betrekking tot de uitbreiding van betaald parkeren, en de mogelijkheid die u heeft tot inspraak.

Nieuwe zones betaald parkeren en de voorwaarden (aanwijzingsbesluit)
Op dinsdag 28 april heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbesluit genomen over de nieuwe parkeer- en tariefzones met bijbehorende venstertijden. Het college wijst nieuwe parkeerzones aan, daarom heet het een aanwijzingsbesluit. Op deze kaart zijn de parkeer- en tariefzones, en de venstertijden aangegeven.

De schilwijken worden verdeeld in een binnen- en een buitenschil. In de binnenschil geldt straks betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 19.30 uur en in de buitenschil van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 19.30 uur. Ook zijn de voorwaarden vastgesteld voor het verlenen van alle soorten parkeervergunningen, zoals voor bewoners, mantelzorgers en verenigingen. Voor het parkeren van werknemers met een vergunning zijn specifieke terreinen en straatsecties aangewezen. Per gebied geldt een maximum aantal werknemersvergunningen.
Het college informeert de gemeenteraad deze week over de stand van zaken van het project Uitbreiding Betaald Parkeren. Hierbij worden alle voorstellen rondom invoering betaald parkeren in de schilwijken nog eens op een rijtje gezet. U kunt het memo aan de gemeenteraad hier nalezen.

Opheffen blauwe zones (verkeersbesluit)
Op dinsdag 28 april heeft het college ook een ontwerpverkeersbesluit genomen over het opheffen van de blauwe zones. Het college kiest ervoor de blauwe zones vanaf 1 januari 2016 waar nodig door te laten lopen tot het moment van daadwerkelijke invoering van betaald parkeren in de schilwijken. De invoering van betaald parkeren gebeurt gefaseerd: eerst krijgen de wijken in de binnenschil betaald parkeren, daarna volgen de wijken in de buitenschil. Alle blauwe zones binnen de gemeente Leiden worden in de loop van 2016 opgeheven.

Hoe kunt u reageren op de ontwerpbesluiten?
De ontwerpbesluiten worden vanaf 6 mei 2015 gedurende een periode van zes weken opengesteld voor het indienen van zienswijzen. U kunt uw reactie voor 17 juni 2015 in een e-mail sturen aan n.verweij@leiden.nl of in een brief naar Postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpverkeersbesluit opheffen blauwe zones Leiden/ontwerp aanwijzingsbesluit schilwijken’. De zienswijzen op de ontwerpbesluiten worden meegenomen in het definitieve collegebesluit.

Meer informatie?
Bovengenoemde besluiten kunt u hier vinden. Voor vragen over of een nadere toelichting op de besluiten, kunt u terecht op één van onze inloopavonden. Deze avonden vinden plaats op dinsdag 26 en woensdag 27 mei aanstaande. De locaties en tijden van de inloopavonden worden binnenkort via deze mailing en de Stadskrant bekendgemaakt.

Indien u naar aanleiding van deze mail vragen heeft, hoor ik het graag.

Hartelijke groet,

Christien Jordaan

Projectleider Uitbreiding Betaald Parkeren

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.