De afgelopen maanden is op vele manieren informatie opgehaald onder bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.
In het verslag over de participatie ronde wordt de Rijnzichtbrug genoemd. De gemeente zal een onderzoek doen naar de gevolgen van afsluiting van de Rijzichtbrug voor het doorgaande verkeer.

Op 21 januari 2021 (rond 20.15) buigt de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid zich over het traject Agenda Autoluwe Binnenstad en mogen belanghebbende inspreken.

Agenda en bijlagen kunt u via deze link lezen; https://leiden.notubiz.nl/vergadering/806743/raadscommissie%20Leefbaarheid%20en%20Bereikbaarheid%20%2021-01-2021

Geef een reactie