Bestuur

Annette Zwetsloot, voorzitter

Ik woon sinds 2000 in Leiden en sinds december 2013 op de Morsweg in Transvaal 2. Ik ben de mening toegedaan dat de laatste decennia Transvaal niet de aandacht krijgt van de gemeente Leiden die ze verdient. Er spelen belangrijke kwestie, zoals de nog steeds toenemende verkamering, de vergaande verpaupering in nogal wat straten.

Het fiets(wrakken)probleem en het verkeer met name op het asfalt- en klinkerdeel van de Morsweg. Ik wil me inzetten om de wijkvereniging uit te bouwen, door zoveel mogelijk bewoners (leden en niet leden) in Transvaal digitaal (via sociale media) te kunnen betrekken met zinvolle, leuke en relevante informatie over de wijk. Een eerste aanzet is gegeven door de enquête (maart 2021), die wijkbreed enthousiast is ontvangen.


Petra Hoogeveen, secretaris

Ik ben geboren op Morsweg 2 en woon nu 49 jaar op Morsweg 146a.

Eerder was er de buurtvereniging Transvaal, waar ik één van de oprichters en bestuurslid van ben geweest. Ik vind het belangrijk dat er veel contact is tussen buurtbewoners en stel me zo voor dat er in iedere straat een aantal mensen zijn die kijken wat er in hun straat beter kan. Samen aan je buurt werken, samen de handen uit de mouwen, ieder met zijn eigen talent.

Het bestuur van de Wijkvereniging is er voor en door de bewoners en moet herkenbaar en aanspreekbaar zijn. Een goede communicatie onderling is het aller belangrijkst. Het is bestuur is er vooral om namens de bewoners te spreken.


Paul Kok, penningmeester

Het lijkt me mooi en leuk een bijdrage te kunnen leveren de ontwikkeling van de wijk. Ik heb een groot hart voor de stad waar ik mijn hele leven lang al woon.

En vind het steeds leuker daar actief aan bij te dragen.

Een jaar of 2 geleden heb ik meegedaan in stadsgesprekken / stadslab en meegedacht aan burgerinitiatief om Leiden qua energie duurzamer te maken. Een kijkje hoe we als burgers konden bijdragen met nieuwe ideeën en hoe we konden werken aan draagvlak.

Ik heb me een beetje gestort op de Agenda Autoluwe Binnenstad en aanverwante ideeën zoals de fietsstraat en ontwikkeling Werninkterrein. Zo maar wat interessante zaken. Ik ben nieuwsgierig welke thema’s er binnen het bestuur actueel zijn!


MICHEL VAN HAARLEM, bestuurslid

Enige tijd geleden heb ik mij aangemeld om bestuurslid te worden van de wijkvereniging Transvaal, en ik wil mij in het kort voorstellen. Mijn naam is Michel, 54 jaar, en ik woon sinds 2000 in Leiden en ben werkzaam op Schiphol.

In mijn vrije tijd ga ik graag naar evenement en concerten of maak ik culturele uitstapjes naar o.a. musea. Daarnaast zijn mijn andere passies Egypte en duiken.

De reden dat ik mij heb opgegeven voor het bestuur is dat ik graag een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de wijk Transvaal en vooral een verbetering van de leefomgeving op de Morsweg.


Vacature Bestuurslid

Interesse om je in te zetten voor onze wijk? Laat het weten! Op dit moment hebben we twee vacatures voor bestuursleden.

We vergaderen eens per twee weken (twee uurtjes), meestal op dinsdagavond, uitgezonderd vakantieperiodes.

Er zijn taaie en leuke onderwerpen. Ieder bestuurslid heeft zo zijn of haar eigen taken/talent/expertise, maar we beslissen als team. Belangrijkste is dat je de wijk wilt verbeteren.

Momenteel werken we aan de communicatie en de sociale cohesie binnen de buurt; maar ook stellen we ons actief op binnen verschillende gemeentelijke dossiers die effect hebben op Transvaal, zoals recent bij de discussie over het Werninkterrein en de fietsbrug naar de Morsweg.

Wil je eens een vergadering van het bestuur bijwonen? Dat kan als toehoorder – en natuurlijk staan we open voor goede ideeën. Zo krijg je een beeld van hoe we werken.

Op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (maart/april 2022) worden nieuwe bestuursleden voorgesteld aan de leden, want zij kiezen het nieuwe bestuur. Maar ook nu al kun je je aanmelden.

Vacature Bestuurslid

…….