Geachte bewoners,

We hebben 85 (!) zienswijzen van u ontvangen en bij de gemeente afgeleverd.
De indieners krijgen allemaal een schriftelijk bewijs van ontvangst door de gemeente toegestuurd.
Heel hartelijk dank voor uw steun!

De gemeente Leiden is van plan op het Morspoortterrein 36 bomen te kappen  om ruimte te maken voor een parkeergarage.  Daarmee verdwijnt weer erg veel groen uit de wijk en gaat de leefbaarheid nog verder achteruit. Bovendien denken wij dat een parkeergarage de parkeerproblemen niet oplost.  Daar zijn andere oplossingen voor. Daarmee  gaan wij onderhandelen met de gemeente. Als de bomen eenmaal gekapt zijn komen ze nooit meer terug.

We hebben niet veel tijd gekregen om te protesteren. Hopelijk wilt u snel reageren. Als u het met ons eens bent kunt u in deze zienswijze uw gegevens invullen, ondertekenen en afdrukken en deze vóór zondag 22 november op de Paul Krügerstraat 6 in de bus doen. Wij zorgen dat uw brief op tijd bij de gemeente wordt bezorgd. U kunt natuurlijk ook uw eigen zienswijze opstellen. Die moet dan wel uiterlijk op 26 november in bezit van de gemeente zijn. Hoe meer brieven er worden bezorgd, hoe beter het is.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie