Het lijkt erop dat het college de provincie zal adviseren om twee richting verkeerbussen over het asfalt deel van de Morsweg te laten rijden. Achtergrond is dat vanuit het project Agenda Autoluwe Binnenstad de stationsweg en de Steenstraat (en liefst ook Turfmarkt) ontlast zouden moeten worden van busverkeer. In een Quickscan naar alternatieve routes is de Morsweg als beste uit de bus gekomen. Er wordt nu nog een bureau studie uitgevoerd. Als bestuur verwachten wij dat de Morsweg ook uit die studie als voorkeursvariant voor tweerichtingenbusverkeer zal worden aangewezen. Rest het college dan nog om met een advies over het busverkeer naar de provincie te gaan, die hierin beslissingsbevoegdheid is. Een aangekondigde Motie van Partij Sleutelstad riep op om met dit advies te wachten en de raad mee te laten denken hierin. In elk geval zien we dat het onder Transvaal-bewoners leeft en een levendige discussie ontstond.  

Jaren geleden al is besloten om de Morsweg, die bekendstaat als het grootste verkeersriool van Leiden (bevestigde RTL Nieuws), eenrichting te maken voor gemotoriseerd verkeer. Met als belangrijkste argument de veiligheid. Wethouder Ashley North heeft dit nog eens bevestigd. Nu beweert de wethouder in gesprek met Sleutelstad echter dat het busverkeer van dit besluit is uitgesloten en dat tweerichtingbusverkeer op de het asfaltgedeelte van de Morsweg zeer wel mogelijk is, mits de Rijnzichtbrug wordt afgesloten voor alle verkeer behalve bestemmingsverkeer. Hoe dat laatste gehandhaafd gaat worden is een raadsel. Ook is het een raadsel hoe de bussen elkaar zouden moeten passeren op diezelfde Rijnzicht brug: dit is namelijk niet mogelijk zonder een bussluis. Dit leidt tot vertraging voor de bussen vlak bij een spoorwegovergang waar binnenkort acht treinen per uur zullen rijden. Het is ons dan ook niet duidelijk hoe bussen, die zich aan een tijdschema te houden hebben, deze route bevredigend kunnen volgen.


Daarnaast hebben wij een alternatieve route gesuggereerd in juni 2021: héén over de Stationsweg – Steenstraat (of Turfmarkt) – Kort Rapenburg – Breestraat/of Noordeinde en terug via de Rijnzichtbrug – Morsweg (andersom heeft niet onze voorkeur). Bijkomend voordeel van deze route is dat het smalle stuk op het Noordeinde, en waar wandelaars nu over de rijweg lopen vanwege de smalle stoepen en de vele fietsen op de stoep, ook éénrichtingbusverkeer krijgt. Dit werd direct door de woordvoerders van het Projectbureau afgedaan, met als argument dat buspassagiers niet van een rondje rijden zouden houden en ook in schriftelijke vragen door het college afgewezen.

Wij vinden dat op zijn minst zeer onzorgvuldig om dat zo maar te stellen. Het is overigens een heel klein rondje, zeker als je in de bus zit, hemelsbreed nog geen 800 meter.

Drukte bij bussen op de Rijnzichtbrug
Drukte bij bussen op de Rijnzichtburg

Op dit moment hebben we geen schetsen van een herinrichting van de Morsweg. Het college spreekt over veel groen en wij zien ook de kans voor een groene inrichting van de Morsweg, maar dat kan niet met tweerichtingsverkeer. Nog een voorwaarde zou zijn dat het aantal bussen beperkt is. In schriftelijke vragen aan het college kan zij daar ook niet exact antwoord op geven: “De verwachting en insteek is dat ongeveer de helft van de bussen over de Centrumroute zullen gaan rijden en het restant over de route Morsweg, als uit het onderzoek blijkt dat dit ook kan.”.

Wij vrezen een grote hoeveel heit sluipverkeer over het klinkergedeelte van de Morsweg, als de Rijnzicht bericht wordt afgesloten. En minstens even belangrijk: wij vrezen een enorme toename van de onveiligheid als er over het asfaltgedeelte van de Morsweg in twee lichtingen bussen gaan rijden. Is éénrichtingsverkeer dan de oplossing? Wij denken in elk geval dat dit ruimte kan maken voor groen en veiligheid. Als er bussen moeten komen geeft dit in combinatie met éénrichtingsverkeer meer ruimte om met de bewoners van de Morsweg samen een pan te maken over de inpassing.

Het wachten is dus nu op de uitkomst van de bureaustudie waarna de gemeente naar de provincie kan met een advies. In de De Wetstraat is een initiatief ontstaan om een aantal raadsleden uitnodigen om met bewoners een rondje te lopen door de wijk. Het bestuur sluit zeker aan. Dat geeft ons de gelegenheid om onze zorgen te uiten en te illustreren aan de verkeerssituatie ter plekke.

Het rondje door de wijk zal gelopen worden aanstaande vrijdag om 13:00 uur. Laat het even weten als je hier mee wilt lopen. In de bijlage treffen jullie de inspraakreactie aan van onze voorzitter, die ook nog wat meer achtergrond bij deze problematiek biedt.

Wij houden jullie op de hoogte van activiteiten en uitkomsten binnen dit belangrijke dossier.

Door Paul Kok

Geef een reactie