Wethouder Ashley North zegt op de raadsvergadering van 15 december 2020 tegen de raad: “Dat gedeelte van de Morsweg (red: asfaltgedeelte) daarvan heeft u (red: de raad) in de Mobiliteitsnota al besloten om daar in ieder geval één richtingverkeer te gaan maken. Juist om daar de verkeersveiligheid te gaan verbeteren. Juist om daar de leefbaarheid te verbeteren. En ook de positie van fietser en voetganger te verbeteren. Nou, dat voorstel, dat besluit heeft u al genomen in de Mobiliteitsnota. En dat voorstel, zoals ik ook in de commissie zei, zal verder worden uitgewerkt in de agenda Autoluwe Binnenstad, ……..” Einde citaat North.

Na deze uitspraak was het (vorige) wijkbestuur benieuwd in welke richting het verkeer zou gaan rijden, maar niemand die daar antwoord op kon geven. Uiteindelijke klapte 1 raadslid uit de school (rond eind maart 2021). Er was een ander – op dat moment nog geheim – plan.

De gemeente publiceerde als onderdeel van haar Agenda Autoluwe binnenstad de maatregel Prettig en veilig verblijven en verplaatsen op de Turfmarkt en de Morsweg: “Afsluiting van de Turfmarkt voor autoverkeer zal betekenen dat een deel van het verkeer zich verplaatst naar de Morsweg en Morssingel. We willen afsluiting van de Turfmarkt daarom combineren met afsluiting van de Rijnzichtbrug voor doorgaand autoverkeer. Hierdoor behoort de verkeershinder op de Morsweg meteen tot het verleden. Door de wijkvereniging Transvaal is de Morsweg genoemd als een van de wegen die snel aangepakt moet worden, vanwege de overlast van gemotoriseerd verkeer.”

Dat de verkeersveiligheid op de Morsweg voor onze wijk een belangrijk thema is staat wel op de kaart en bleek ook uit onze enquête. Maar over eenrichtingverkeer werd in dit plan niet meer gesproken. En over de door de raad aangenomen Leidse Fietsnota – goedgekeurd inclusief de motie Veilig Fietsen op de Morsweg – evenmin.

Op 14 juni 2021 sprak het bestuur met de projectleider Autoluwe Binnenstad. Uit dat gesprek bleek dat er een onderzoek zal plaatsvinden naar tweerichting-busverkeer op de Morsweg. Officieel maakte het college dit middels een persbericht (30 september 2021) bekend.
Het college negeert hiermee eerder genomen besluiten, maar de raad als volksvertegenwoordiging treft evenveel blaam. De huidige plannen staan haaks op de eerdere besluitvorming van de raad. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat raadsleden met dit onderzoek ingestemd hebben. Op 8 november2021 stuurden wij een brief aan de raad en het college over bussen op de Morsweg. Het Leidsch Dagblad besteedde er aandacht aan (LINK zie website “Bussen op de Morsweg (2) en (3)” ).

Wij blijven erop aandringen dat raadsleden, met name de coalitiepartners (D66, Groen Links en PvdA), de rug recht houden. Tenslotte waren ze overtuigd en eensgezind voor éénrichtingverkeer en de motie Veilig Fietsen op de Morsweg. De huidige plannen staan haaks op de eerdere besluitvorming, aangezien tweerichting busverkeer minstens dezelfde overlast zal leveren als het huidige tweerichting autoverkeer, en het de verkeersveiligheid en leefbaarheid geenszins zal verbeteren.
Wij blijven ons inzetten voor een verkeersveilige Morsweg en houden jullie op de hoogte via de website (actueler) en onze nieuwsbrief.

Geef een reactie