Onderstaande brief stuurden wij naar de raadsleden op 24 november 2021. Alleen Partij Sleutelstad heeft vragen gesteld aan het college, zie hieronder

Op 3 november 2021 kregen wij een brief van het college aan de raad onder ogen die op 28 september is verzonden (“Informatie met betrekking tot het onderzoek naar afsluitingen Rijnzichtbrug en Turfmarkt en voorkeursvariant busroutes.”). Van een aantal raadsleden hebben wij begrepen dat ze de brief niet gezien hebben (waarschijnlijk ondergesneeuwd in alle ingekomen emails). Daarom treft u in de bijlage deze brief nog eens aan.

Het heeft er alle schijn van  dat het college al een definitief besluit heeft genomen voor 2-richtingen busverkeer op de Morsweg en de uitkomst van het onderzoek staat naar onze mening al vast (waarom wij dat denken: zie onze eerdere email aan u van 8 november). Inmiddels is ons duidelijk geworden dat er geen andere serieuze varianten zijn. Dat heeft ons alleen maar bevestigd in onze mening dat de uitkomst van het onderzoek al vaststaat.

Wat ons verder opvalt in de brief is dat het woordje ‘fiets’ en ‘spoor’ ontbreekt bij de onderzoeksopdracht. Wanneer het Werninkterrein wordt ontsloten richting binnenstad, zal het aantal fietsers over de Morsweg toenemen. Met ingang van 12 december gaat het spoor in de spits niet zoals nu 4 keer, maar 8 keer per uur dicht (van 06.00 tot 10:00 uur en van 15.00 tot 20.00 uur). Bussen kennen dezelfde spitstijden en er worden vaak extra bussen ingezet tijdens de spits. In de toekomst zullen de hele dag 4 treinen per uur van Leiden naar Utrecht rijden en vice versa. Daarnaast gaat de Rijnzichtbrug bijna iedere week open voor één of meerdere historisch schepen (tenminste 10 tot 15 minuten).

Tot slot: Sinds 2012 is de planvorming rond de Morsweg éénrichtingsverkeer (zie o.a. Mobiliteitsnota 2012). Wij zijn dan ook verbijsterd/verbolgen om de razendsnelle stilgehouden draai van dit college, nadat wethouder Ashley North , die nota bene participatie in zijn pakket heeft, op de raadsvergadering van 15 december 2020 tegen de raad zegt: “Dat gedeelte van de Morsweg (redactie: asfaltgedeelte) daarvan heeft u (redactie: de raad) in de Mobiliteitsnota al besloten om daar in ieder geval één richtingsverkeer te gaan maken. Juist om daar de verkeersveiligheid te gaan verbeteren. Juist om daar de leefbaarheid te verbeteren. En ook de positie van fietser en voetganger te verbeteren. Nou, dat voorstel, dat besluit heeft u al genomen in de Mobiliteitsnota. En dat voorstel, zoals ik ook in de commissie zei, zal verder worden uitgewerkt in de agenda Autoluwe Binnenstad, waarvan ik verwacht dat die op zeer korte termijn met u raad gedeeld zal gaan worden”.(einde citaat North).

Wij willen u eraan herinneren dat de raad in grote meerderheid vóór één richtingsverkeer heeft besloten, inclusief de coalitiepartijen! De huidige plannen staan haaks op die besluitvorming. Wij  gaan er van uit dat de Leidse raad woord houdt en het college terug stuurt naar de tekentafel.

Wij hopen met u spoedig in gesprek te gaan en wachten uw reactie af.

Alleen Partij Sleutelstad heeft tot nu toe vragen gesteld aan het college

Geef een reactie