Open Brief aan Wethouder Witteman 6 jan. 2010

Geachte wethouder Witteman,

Na uw uitspraken bij de vergadering van de Commissie Ruimte en Bereikbaarheid van gisteravond heeft u naar onze mening zeer dringend het een en ander recht te zetten.

U heeft de Wijkvereniging Transvaal Leiden (WTL) eind vorig jaar op het matje geroepen omdat u boos was over ons persbericht en de postertjes die wij op de bomen rond het Morspoortterrein hadden gehangen. U vond dat wij daarmee een verkeerd beeld schetsten.

Maar nu doet u zelf precies datzelfde! U heeft de raadscommisieleden gisteren verkeerd voorgelicht en een verkeerd beeld gegeven van onze alternatieve plannen.
U beweerde dat u het Morspoort Groen Plan (het plan van het buurtcomitė) uitgebreid bestudeerd had, maar u zette de raadsleden die het plan nog niet hebben kunnen bestuderen op het verkeerde been door te stellen dat Lees meer

Bewonersbrief WTL 1 jan 2010

Geachte bewoners van Transvaal,

Op 11 december jl. ontving u een brief van de gemeente aangaande de lopende procedure voor de bouw van een parkeergarage op het Morspoortterrein.

Als bestuur de van WTL (Wijkvereniging Transvaal Leiden) willen we u hierbij graag nader informeren over wat er zich tot nu toe heeft afgespeeld en waar wij op dit moment mee bezig zijn. Lees meer

Raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid

De tekst zoals deze is ingesproken door de WTL op 10 december 2009 tijdens de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan Transvaal.

 

De Wijkverenigning Transvaal Leiden maakt bezwaar tegen het voorliggende ontwerp bestemmingsplan van juli 2009. Het bezwaar van de WTL  richt zich voornamelijk tegen het voornemen van de gemeente Leiden om een groot deel van Transvaal I in te richten als parkeergelegenheid voor de binnenstad, zonder verder iets te doen aan verbetering van de woonomgeving van de wijk.

 

Daarmee geeft het college aan dat de intentie van het bestemmingsplan niet is een herinrichting van het plangebied, maar louter en alleen bedoeld is om de oprichting van een tijdelijke parkeergarage aan de Morssingel Morsweg mogelijk te maken.
 

Lees meer

Leidsch Dagblad 11 december 2009

Politieke rel om parkeergarage Leidse wijk Transvaal

Een voorstel voor de aankoop van de Marechausseekazerne aan de Morsweg en de bouw van een tijdelijke parkeergarage in de Leidse wijk Transvaal heeft donderdagnacht geleid tot een politieke rel.
Lees meer

Bewonersbrief kapvergunning

Geachte bewoners,

We hebben 85 (!) zienswijzen van u ontvangen en bij de gemeente afgeleverd.
De indieners krijgen allemaal een schriftelijk bewijs van ontvangst door de gemeente toegestuurd.
Heel hartelijk dank voor uw steun!

De gemeente Leiden is van plan op het Morspoortterrein 36 bomen te kappen  om ruimte te maken voor een parkeergarage.  Daarmee verdwijnt weer erg veel groen uit de wijk en gaat de leefbaarheid nog verder achteruit. Bovendien denken wij dat een parkeergarage de parkeerproblemen niet oplost.  Daar zijn andere oplossingen voor. Daarmee  gaan wij onderhandelen met de gemeente. Als de bomen eenmaal gekapt zijn komen ze nooit meer terug. Lees meer

Wijkvereniging Transvaal tegen grootschalige kap van bomen Morsweg

Alternatieve locatie voor parkeergarage door wethouder van tafel geveegd, Al jaren strijdt de wijkvereniging Transvaal tegen het plan voor een bovengrondse parkeergarage aan de Morsweg. Hiervoor moet een prachtig stadsbos wijken. De wethouder weigert echter het aangedragen alternatief bij het voormalig belastingkantoor te onderzoeken. De wijkvereniging richt zich nu tot de gemeenteraadsleden in de hoop dat zij de bezwaren serieus zullen nemen. Lees meer

Ontwerp bestemmingsplan Transvaal

Morsweg

MorswegVisie wijkvereniging Leiden Transvaal (WTL), Door het college van B&W is op 20 juli het ontwerp bestemmingsplan voor de wijk Transvaal ter inzage gelegd. Precies in deze periode, van 20 juli tot 29 augustus was heel Nederland op vakantie. Door het tijdstip zo te kiezen waren er minimale reacties te verwachten terwijl toch was voldaan aan de wettelijke termijn van 6 weken ter inzage legging. De WTL heeft bezwaar gemaakt tegen deze datum. Van dit bezwaar heeft het college zich, zoals te verwachten was, niets aangetrokken. Lees meer

1 5 6 7