Sluipverkeer en hard rijden

URGENT: Sluipverkeer en hard rijden

Zojuist bevestigd:

Dinsdagmorgen 20 oktober 2015 wordt er met wijkbeheerder en wijkregisseur een rondje Transvaal gedaan met speciale aandacht voor het sluipverkeer en het harde rijden in de gehele wijk. Meelopen en meepraten? Morgenochtend verzamelen om 9.00 uur voor de ingang van de Morspoortgarage.

Niet in de gelegenheid? Mail tips en aandachtspunten naar bestuur@transvaalleiden.nl of stuur een bericht via de Facebookpagina.

Wijkschouw Transvaal II 22 oktober

Donderdag 22 oktober om 14:00 zal er een wijkschouw plaatsvinden met de wijkbeheerder en enkele vertegenwoordigers van de wijkvereniging.

Met wijkbeheerder John van Velzen lopen we door de wijk om een inventarisatie te maken van wat verbeterd zou kunnen/moeten worden aan de openbare ruimte.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om slechte bestrating, onderhoud groenvoorziening of verkeersborden en lantaarnpalen die schoongemaakt of rechtgezet moeten worden.

Maar ook het plaatsen of juist weghalen van fietsenrekken, paaltjes en dergelijke.

Woont u in Transvaal II en ergert u zich aan dit soort zaken bent u van harte uitgenodigd om mee te lopen.

Kunt u er niet bij zijn, dan kunt u misschien via e-mail aan bestuur@transvaalleiden.nl laten weten waar we extra aandacht aan moeten besteden.

We zullen donderdag 22 oktober om 14:00 verzamelen op de hoek van de Morsweg en Rijnzichtstraat (bij de spoorwegovergang)

Wijkvereniging Transvaal

 

 

Transvaal is treinlawaai zat

Onderstaand artikel is geplaatst op de website van het Leidsch Dagblad en gaat over de toenemende geluidsoverlast op het spoor tussen Leiden CS naar Utrecht / Alphen ad Rijn

 

LEIDEN – Piepende, toeterende en knarsende treinen. Bewoners en de buurtvereniging in Transvaal willen dat de gemeente ertegen optreedt. ,,De klachten zijn in onze wijk wijd verspreid. Het gaat niet meer om incidentele gevallen”, meldt voorzitter Jan van Erp.

Door Loman Leefmans – 12-10-2015, 11:53 (Update 12-10-2015, 14:20)


Transvaal is de wijk direct achter het voormalige belastingkantoor en die langs het spoor naar Den Haag doorloopt tot aan de Dr. Lelylaan. Dwars door die langwerpige wijk loopt de spoorbaan, richting Utrecht, in een grote bocht. Het piepen en knarsen van de treinstellen is een grote ergernis in de omliggende straten zoals Rijnzichtstraat en Lopsenstraat.

,,Dat komt doordat tegenwoordig langere intercity’s en ook steeds meer dubbeldekkers worden ingezet”, weet Van Erp. Het insmeren van de rails met vet of olie bracht in het verleden uitkomst. Maar daar wordt van afgezien om de treinen beter te laten rammen en harder te laten rijden. Bovendien moeten treinen tegenwoordig op bepaalde spoorstukken toeteren vanwege nieuwe veiligheidsvoorschriften. Ook dát brengt de nodige geluidsoverlast met zich mee. Spoorbeheerder ProRail en de gemeente wijzen volgens de wijkvereniging naar elkaar als op een oplossing wordt gevraagd.

In Transvaal zijn ze het zat en er is inmiddels een handtekeningenactie op touw gezet. Bron: http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27528059.ece/Transvaal-is-treinlawaai-zat?lref=vptop

Wijkfeest 2016

Diverse bewoners zijn bezig met de organisatie van een wijkfeest voor heel Transvaal in 2016

Na hierover gesproken te hebben tijdens de laatste wijkbijeenkomst hebben zij donderdag 22 Oktober de eerste bijeenkomst voor het organiseren van het wijkfeest.

Er zijn al leuke ideeen binnengekomen, maar we zijn nog op zoek naar meer ideeën en mensen die hierbij kunnen helpen.

Alle hulp is welkom! Kijkt u eens naar de berichten hierover op de Facebook pagina van de wijk en reageer daar of stuur een e-mail naar bestuur@transvaalleiden.nl als u geen Facebook heeft.

Facebook : https://www.facebook.com/transvaalleiden

Wie heeft zin om hierbij aan te sluiten en mee te denken over de invulling van het feest!
Alle hulp is welkom

Wijkfeest 2016

Zienswijze indienen in verband met uitbreiding betaald parkeren Leiden

Heeft u als bewoner van Transvaal ook een mening over de gewijzigde plannen, laat deze dan vooral weten aan de gemeente. Dit kan nog tot 17 juni 2015.

Een zienswijze kunt u uiterlijk tot 17 juni 2015 nog sturen aan: n.verweij@leiden.nl of schriftelijk naar Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Vermeld in uw reactie dat het om een ‘zienswijze ontwerpaanwijzingsbesluit (K.31.1 en K.31.2) en/of verkeersbesluit invoering betaald parkeren (opheffen parkeerschijfzones)’ gaat.

Onderstaande is een voorbeeld van een zienswijze door een bewoner van Transvaal I.

Lees meer

Besluitvorming uitbreiding betaald parkeren Leiden

Geachte bewoners,
Hieronder vindt u de laatste informatie van de gemeente Leiden ten aanzien van de uitbreiding van het betaald parkeren.
Ook in Transvaal gaat er veel veranderen. Het bestuur van de WTL is van plan een zienswijze op de plannen op te stellen. Hier nemen we graag Uw mening in mee!
WE ZIEN UW REACTIE GRAAG TEGEMOET VIA bestuur@transvaalleiden.nl.

[Onderstaand is een mail van de Projectleider Uitbreiding Betaald Parkeren dd. 30-04-2015]

Graag wil ik u informeren over de recente collegebesluiten met betrekking tot de uitbreiding van betaald parkeren, en de mogelijkheid die u heeft tot inspraak.

Nieuwe zones betaald parkeren en de voorwaarden (aanwijzingsbesluit)
Op dinsdag 28 april heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbesluit genomen over de nieuwe parkeer- en tariefzones met bijbehorende venstertijden. Het college wijst nieuwe parkeerzones aan, daarom heet het een aanwijzingsbesluit. Op deze kaart zijn de parkeer- en tariefzones, en de venstertijden aangegeven.

De schilwijken worden verdeeld in een binnen- en een buitenschil. In de binnenschil geldt straks betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 19.30 uur en in de buitenschil van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 19.30 uur. Ook zijn de voorwaarden vastgesteld voor het verlenen van alle soorten parkeervergunningen, zoals voor bewoners, mantelzorgers en verenigingen. Voor het parkeren van werknemers met een vergunning zijn specifieke terreinen en straatsecties aangewezen. Per gebied geldt een maximum aantal werknemersvergunningen.
Het college informeert de gemeenteraad deze week over de stand van zaken van het project Uitbreiding Betaald Parkeren. Hierbij worden alle voorstellen rondom invoering betaald parkeren in de schilwijken nog eens op een rijtje gezet. U kunt het memo aan de gemeenteraad hier nalezen. Lees meer

Aankondiging Wijkschouw

Op zaterdag 23 mei aanstaande, vanaf 10:00u,

zal er een WIJKSCHOUW plaatsvinden van Transvaal III
(vanaf Njord tot aan de Doctor Lelylaan).

Wijkregisseur Ben van de Geijn en wijkbeheerder John van Velzen lopen met bewoners door de wijk om een inventarisatie te maken van wat verbeterd zou kunnen/moeten worden aan de openbare ruimte.

Bewoners van Transvaal III zijn van harte uitgenodigd om mee te lopen.
We verzamelen bij Njord.

Met hartelijke groet, Bestuur WTL (bestuur@transvaalleiden.nl)

Bewonerscolumn: Een halfje bruin

Met enige regelmaat haal ik voor mijn vrouw een halfje bruin bij de Friesche bakker. Dat is op zich een prettige en lichte wandeling. Ik doe die in de ochtend want de kans is groot dat ’s middags haar type bruin is uitverkocht. Dat is fijn voor de Friesche bakker maar niet voor mijn vrouw. De wandeling zelf is er een die soms tot weemoed leidt. Het bepaalt me er bijvoorbeeld bij dat ik met pensioen ben. Ik zie studenten naar college lopen of fietsen, ik zie mensen gehaast fietsen in de richting van het station. Zij moeten iets doen, zij willen iets worden, zij hebben een doel. Mijn doelen zijn nog maar beperkt, al is statistisch gesproken de kans groot dat ik nog wel 20 jaar voor de boeg heb. Landelijk en over de jaren gerekend. Daarin is echter niet meegenomen dat ik aan de Morsweg woon, dus waarschijnlijk is mijn kans daarop kleiner. De Morsweg, de weg door het moeras en vroeger ook wel de kleiweg geheten, is tegenwoordig een wat riskante weg. Om twee redenen. Lees meer

BURGEMEESTER BEZOEKT TRANSVAAL I

20140917_210656_Android

Woensdag 17 september bracht burgemeester Lenferink een bezoek aan Transvaal 1, voor een tweede afspraak met het bestuur van de WTL over veiligheid en inrichting van de wijk.

Bij de eerste bijeenkomst was aangedragen dat er veel overlast was van drugsdealers en -klanten. Gelukkig kon nu worden geconcludeerd dat dankzij de aanpak van politie en hulpverleners, de grootste bron van overlast niet meer in de wijk woont, ook andere haarden worden aangepakt, en de klachten aanzienlijk zijn afgenomen.

Er is ook gesnoeid bij de speeltuinen, zodat dit een beter zichtbare, en dus minder aantrekkelijke plek is geworden voor ongewenste gasten.

Wat de (her)inrichting van de wijk betreft zijn er nog veel onopgeloste problemen.

We wachten nog steeds op ondergrondse vuilcontainers. Volgens de burgemeester geeft het plaatsen daarvan elders in de stad meer problemen dan was ingeschat door ondergrondse obstakels. Daardoor loopt men uit op schema. Wel is intussen besloten om niet alleen voor restafval, maar ook meteen voor papier, glas en plastic de containers ondergronds te plaatsen.

Tijdens de wandeling door de wijk was de conclusie snel getrokken dat het op een aantal locaties veel te donker is. De straatverlichting moet daar lichter worden afgesteld, en waar mogelijk aangevuld.

De wijk heeft weliswaar minder parkeerplaatsen en meer trottoir en gras gekregen, maar er zijn nog maar heel weinig bomen bijgeplaatst. Er gaat onderzocht worden waarom en wanneer de herinrichting wordt afgemaakt.

Er zijn fietsenrekken geplaatst, maar het zijn er niet voldoende en ze staan, met name in de President Steinstraat, op de meest onmogelijke plekken. Verder staan alle betonnen paaltjes, die ook door fietsenrekken vervangen zouden worden, er nog steeds, en staat de wijk vol met fietswrakken.

Tenslotte laat de communicatie met de gemeente zeer te wensen over. Via 14071 kom je als burger helemaal nergens. Er is zelden iemand op zijn plek, teruggebeld wordt er niet, en directe telefoonnummers krijg je niet.

Al deze punten staan nu op het hoogste niveau op de agenda.

Er komt een vervolgafspraak en het WTL-bestuur spreekt haar hoop uit dat tegen die tijd een hoop van deze punten afgevinkt kunnen worden.

Leidsch Dagblad 12 juni 2014

Binnenvest: ‘Alsof Transvaal in de fik stond’

LEIDEN – Een hoge muur om De Binnenvest helpt niet, net zomin als verhuizen naar de rand van de stad. Mart Meeuwsen, zorgmanager, is erg te spreken over het contact tussen ‘zijn’ buurt en bewoners in de Transvaalbuurt.

Hij schrok daarom best even toen laatst in het Leidsch Dagblad stond: ‘Leidse Transvaalbuurt gebukt onder plotselinge golf verslaafden en dealers’. Bovendien lag er een brief van de wijkagent over ‘overlast drank- en drugsgebruikers Transvaalbuurt’ en D66 vroeg het college van burgemeesters en wethouders of er wellicht ‘samenhang’ zat tussen de overlast in de Transvaalbuurt en de komst van een sociaal pension van De Binnenvest?

Lees meer

1 2 3 4 5 9