Algemene ledenvergadering 23 september 2020

Aanstaande woensdag is de Algemene Ledenvergadering waar ook een nieuw bestuurslid wordt gekozen – 2 kandidaten hebben zich aangemeld.

Het bestuur heeft veel nieuws te brengen met betrekking tot de wijkvisie, er staat veel te gebeuren, wij informeren u op deze avond graag over de voortgang!

Van de 40 plaatsen zijn nog een aantal stoelen beschikbaar, meld u aan via bestuur@transvaalleiden.nl om bijgepraat te worden.

Tot de 23e bij Ins Blau te Haagweg 6!

Uitnodiging Wijkvergadering (ALV) 23 september 2020

Er is voor deze vergadering een geschikte (corona-proof) locatie gevonden waar 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Onderaan dit bericht meer over de locatie, tijd en manier van aanmelden.

Het huidige bestuur heeft veel informatie te brengen over de voortgang van de strategie van de wijk! Wij staan op het punt om u concrete plannen te presenteren. Daarnaast heeft u nog de goedgekeurde jaarrekening tegoed. Én kan er gestemd worden op een nieuw bestuurslid!

Wilt u meewerken om van Transvaal de mooiste wijk van Leiden te maken?
Dan kunt u zich aanmelden als lid van het bestuur, er is nog plek voor 1 nieuw bestuurslid.

Uw aanmelding met introductie via bestuur@transvaalleiden.nl, en het liefst voor 13 september. Dan zorgen wij dat alle kandidaten, die zich aanmelden, voorgesteld worden aan de wijk via transvaalleiden.nl en de flyers in de brievenbus in de week voor de vergadering.

Natuurlijk is iedereen welkom in ons bestuur. Maar gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar iemand uit Transvaal 1 of 3.
Om gegarandeerd te zijn van een stoel, vragen wij u om een aanmelding alvast via de mail te doen. Doe dit z.s.m. onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

De vergadering wordt gehouden bij Ins Blau te Haagweg 6 en biedt ruimte aan 40 personen. U bent vanaf 19.45 welkom op de locatie.

Zolang er nog stoelen vrij zijn, kunt u ook zonder reservering naar binnen, maar houdt u er rekening mee dat de locatie sluit bij de aanwezigheid van 40 personen.

Groeten van het bestuur

Meepraten over Vondelkwartier

https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/bewonersbrieven/vondelkwartier-gebiedsvisie-2020-191/

Deze link brengt u bij de plannen voor het Vondelkwartier en zijn van belang voor alle direct omwonende dus ook Transvaal!

Kort samengevat:
Twee eigenaren in het Vondelkwartier hebben de gemeente benaderd omdat zij allebei – los van elkaar – op hun grond een plan willen ontwikkelen.
De gemeente steunt deze plannen, omdat deze een kans bieden om het Vondelkwartier te ontwikkelen tot een levendige stadsbuurt.
Belangrijke pijlers daarbij zijn het beter verbinden van de buurt met andere gebieden, het toevoegen van kwaliteit aan de openbare ruimte (meer groen) en duurzaamheid.
De komende periode gaat de gemeente met belanghebbende werken aan een gebiedsvisie voor het Vondelkwartier. De gemeente nodigt u van harte uit om uw mening en ideeën te horen over diverse onderwerpen.

Meedoen kan via doemee.leiden.nl of telefonisch spreekuur (zie de link voor dagen en tijden).
Actuele ontwikkelingen over het Vondelkwartier kunt u volgen via www.leiden.nl/vondelkwartier

Participatietraject voor het Werninkterrein

De gemeente is voornemens het voormalige Werninkterrein te
herontwikkelen tot een nieuwe woonwijk. De eerste stap hierin is het
opstellen van een gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte ingedeeld wordt en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld.

De gemeente vindt daarbij de meningen en ideeën van belanghebbenden belangrijk en daarom wordt er een participatietraject doorlopen bij het opstellen van deze gebiedsvisie. Als belanghebbende organisatie maken wij u graag attent op de start van dit participatietraject over de toekomst van het Werninkterrein.

Het Werninkterrein is een voormalig bedrijventerrein tussen de Rijn, het spoor en het bedrijventerrein Amphoraweg. Het terrein is al een tijd niet meer in gebruik als betoncentrale. Vanwege de ligging vlakbij het centrum, aan het water en redelijk dicht bij het station is het gebied heel geschikt om te ontwikkelen tot een plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Wat is uw idee over het Werninkterrein? Wordt het een gebied om te wonen, of komt er daarnaast ook ruimte voor bijvoorbeeld ondernemen, recreatie, groen of horeca? Wilt u er een wandeling kunnen maken langs de Rijn, kunnen uw kinderen er lekker spelen of maken we meer gebruik van het water om te varen?

U kunt meedoen! Wij horen graag wat u belangrijk vindt voor de ontwikkeling van het Werninkterrein. Meedoen is makkelijk!

Enquête Tot en met 30 juni 2020 kunt u op het platform doemee.leiden.nl een enquête invullen. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 10 minuten. U kunt op het platform ook uw eigen ideeën voor het gebied met ons delen!

Telefonisch spreekuur Is het niet mogelijk om de enquête online in te vullen? Dan kunt u gebruikmaken van het telefonisch spreekuur. Op de onderstaande dagen en tijden organiseren wij een telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is 14 071. Als u aangeeft dat u belt voor de gebiedsvisie Werninkterrein, verbindt een medewerker u door. Daarna kunt u vragen stellen en/of uw mening geven. Dinsdag 16 juni 12.00 – 17.00 uur Vrijdag 26 juni 12.00 – 17.00 uur

Hoe gaat het verder en hoe blijft u op de hoogte? De resultaten van de enquête gebruiken we om drie scenario’s voor het gebied te maken. In september nodigen we u uit om op hierop te reageren. In verband met de coronamaatregelen kunnen we nu nog niet aangeven hoe we dit gaan doen (bijeenkomsten of online).

Ook gaan we in het najaar met omwonenden en ondernemers in gesprek over de verkeerssituatie rondom het Werninkterrein en hoe het verkeer van en naar de nieuwe wijk goed en veilig kan plaatsvinden op de omliggende wegen.

Op doemee.leiden.nl vindt u meer informatie over het project en kunt u de komende maanden blijven meedenken! Ook delen we regelmatig informatie via de Stadskrant en Stadsnieuws, onze digitale nieuwsbrief. Meld u aan via www.leiden.nl/stadsnieuws en abonneer u op ‘Mors’.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet, Carlo Cornelis Projectmanager Werninkterrein

Annulering Wijkvergadering

Beste Buurtbewoners,

Gezien de huidige maatregelen is het nog niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. De vergadering van morgen (11-06) komt dan ook te vervallen.

Voor een aantal bestuursleden heeft de corona crisis geleid tot veel extra werk voor de ‘betaalde’ functie waardoor de wijkverenigingsactiviteiten een lagere prioriteit hebben gekregen. Wij zullen kijken of het mogelijk is om op een andere wijze een vergadering te organiseren, hier komen wij nog op terug.

Ondertussen proberen wij de activiteiten met de gemeente nieuw leven in te blazen nu dat het ‘gewone’ leven weer op gang komt. Wij wachten nog op een reactie om daarna samen met de gemeente onze verbeterpunten te gaan realiseren.

Groeten,

Bestuur Transvaal Leiden

Meedenken over gebiedsvisie Stationsgebied

Gemeente Leiden heeft onderstaande brief aan alle bewoners rondom het Stationsgebied verspreidt. U kunt met de gemeente in gesprek over de visie voor dit gebied, meer hierover leest u in onderstaande brief.

Datum   18 mei 2020 Ons kenmerk   2020-195
Onderwerp   Meedenken over gebiedsvisie Stationsgebied      

Geachte heer, mevrouw,

U woont in het gebied rondom station Leiden Centraal. Daarom nodigen we u met deze brief uit om mee te denken over een toekomstplan voor het stationsgebied, de gebiedsvisie.

Gebiedsvisie ‘Stationsgebied Leiden’

Een gebiedsvisie beschrijft in grote lijnen wat er in de toekomst in ons stationsgebied gaat gebeuren. Voor iedereen die wat in het stationsgebied wil gaan doen (zoals gemeente, openbaar vervoersbedrijven, ontwikkelaars en andere initiatiefnemers) biedt de gebiedsvisie een kader. De gebiedsvisie bevat geen details of ontwerpen.

Startpunt is gebiedsagenda

Een samenhangend en toekomstbestendige gebiedsvisie kan alleen tot stand komen na gesprekken met de stad. Het startpunt van het gesprek over de gebiedsvisie is de gebiedsagenda. De gebiedsagenda beschrijft acht onderwerpen, ook wel agendapunten genoemd. Deze onderwerpen zijn belangrijk voor de toekomst van ons stationsgebied. Per agendapunt zijn vertrek- en gesprekspunten beschreven. De acht agendapunten staan kort op de achterkant van deze brief.

Informatie

De gebiedsvisie start niet op nul. In 2012 is een plan opgesteld dat nog steeds een belangrijke basis is. Door trends en ontwikkelingen zijn er volop nieuwe vragen naar voren gekomen, die we samen met de stad en de regio willen beantwoorden. Omdat er zoveel informatie over het stationsgebied beschikbaar is, willen we de komende drie weken u eerst  gelegenheid geven de informatie te bekijken en uw vragen beantwoorden.. Dat doen we als volgt:

 • Video’s
  Drie video’s met onder andere presentaties vindt u op de speciaal ingerichte pagina’s over de gebiedsvisie op doemee.leiden.nl
 • Doemee.leiden.nl

Op doemee.leiden.nl (zonder www ervoor) vindt u de gebiedsagenda, veel andere informatie en heeft u de mogelijkheid om mee te praten. Er staan nu twee korte vragenlijsten op. Een vragenlijst of u de gebiedsagenda compleet vindt en een vragenlijst over de sfeer (identiteit) van het gebied. Vult u deze in? Om zo betrouwbaar mogelijke resultaten te krijgen, is het van belang dat u zich aanmeldt op doemee.leiden.nl. Als u alleen de informatie wilt inzien en/of de video’s wilt bekijken, hoeft u zich niet aan te melden.

 • Contact

In deze tijden, dat we elkaar minder zien, vinden wij het belangrijk dat we elkaar persoonlijk spreken. Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u contact opnemen. Dat kan op 2 manieren:

 • Mailen naar stationsgebied@leiden.nl. Mail wat u wilt weten of waar u over wilt praten, dan neemt een van de teamleden contact met u op.
 • Inbellen via een online videospreekuur. Vanaf 22 mei tot de zomervakantie zitten de projectleider en ik bijna elke week twee keer klaar om met u online in gesprek te gaan. Het staat iedereen vrij om mee te doen: het kan dus zijn dat u in het gesprek meerdere mensen treft. Op doemee.leiden.nl vindt u de tijden, de link en instructie.

Vanaf 22 juni: Denk mee!

Tussen 22 juni en 10 juli gaan we graag met u in gesprek over de acht onderwerpen. Door de corona-maatregelen kunnen we elkaar minder fysiek ontmoeten. Per agendapunt worden de komende tijd verschillende activiteiten georganiseerd. Meer informatie hierover leest u ook op doemee.leiden.nl.

Planning totstandkoming gebiedsvisie

De globale planning is als volgt:

 1. Opstellen gebiedsagenda                           afgerond
 2. Informeren                                                 18 mei – 7 juni ß hier zijn we nu

terugkoppeling & voorbereiding                   8 juni – 19 juni

 • Meedenken                                                22 juni – 12 juli

terugkoppeling & verwerken input                13 juli – 30 september

 • Reflecteren door stad & uitwerking              1 oktober – 30 november
 • Besluitvorming & inspraak                          1 december – maart 2021

Waar vindt u meer informatie?

 • Alle informatie over het maken van de gebiedsvisie vindt u op de speciaal aangemaakte pagina’s op doemee.leiden.nl.
 • Beleidsstukken en (bouw)projecten staan op www.leiden.nl/stationsgebied. Hier kunt u zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief over het stationsgebied.
 • De gemeente Leiden heeft ook een algemene, digitale nieuwsbrief waar ook regelmatig informatie over het stationsgebied in staat. Via www.leiden.nl/stadsnieuws meldt u zich aan en kunt u de optie ‘Stationsgebied’ kiezen.

Zoekt u contact met de gemeente dan kan dat via tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact. Uw vraag wordt dan naar ons doorgestuurd. Maar u kunt ons team ook rechtstreeks mailen: stationsgebied@leiden.nl of meedoen aan het spreekuur (zie voorkant brief bij Contact).

We hopen u de komende maanden te horen over de gebiedsvisie ‘Stationsgebied Leiden’.

Met vriendelijke groeten, namens het team Stationsgebied,

Jelle Deurman

Programmamanager Stationsgebied

Projectbureau

Agendapunten in het kort

 1. De IDENTITEIT als basis
 2. Een goed OV-KNOOPPUNT voor nu en straks
 3. Wonen en werken in een nieuw stuk STAD
 4. Gewoon DUURZAAM doen
 5. Een excellente OPENBARE RUIMTE
 6. Het gebied is zo sterk als haar VERBINDINGEN
 7. Een voedingsbodem voor INNOVATIES
 8. Lang leve de TIJDELIJKE SITUATIE

Achtergrondinformatie over de acht agendapunten leest u op de website doemee.leiden.nl (zonder www ervoor) en in het door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsagenda (link via doemee.leiden.nl en www.leiden.nl/stationsgebied).

Geannuleerd: Jaarvergadering maandag 23 maart

Door de ontwikkelingen rond het coronavirus zal in ieder geval de jaarvergadering van maandag 23 maart a.s. komen te vervallen.

Wij zullen de berichtgeving volgen en u via de website en Facebook informeren over
de geplande vergaderingen

!!!GEWIJZIGD!!! Belangrijke data 2020

16-03-2020:

Door de ontwikkelingen rond het coronavirus zal in ieder geval de jaarvergadering van maandag 23 maart a.s. komen te vervallen.

Wij zullen de berichtgeving volgen en u via de website en Facebook informeren over
de geplande vergaderingen

JAARVERGADERING 

23 MAART 2020 – 20.00 UUR

WIJKVERGADERING 

16 JUNI 2020 – 20.00 UUR

WIJKFEEST TRANSVAAL LEIDEN

29 AUGUSTUS 2020

WIJKVERGADERING 

23 SEPTEMBER 2020 – 20.00 UUR 

WIJKVERGADERING KERSTEDITIE

15 DECEMBER 2020 – 20.00 UUR

1 2 3 8