Uitnodiging Algemene ledenvergadering 16 april 2018

Beste wijkbewoners,

Wijkvereniging Transvaal Leiden nodigt u uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering; maandag 16 april 2018 van 20:00 tot 22:00 in het Sociaal Pension van stichting de Binnenvest aan het Morspad 4

Het bestuur van Wijkvereniging Transvaal Leiden is dringend op zoek naar enkele enthousiaste mensen, die ongeveer eens per zes weken met ons willen vergaderen over zaken die voor Transvaal belangrijk zijn.

We zijn de officiële gesprekspartner namens de buurt voor de gemeente en houden de bewoners zo goed mogelijk op de hoogte van plannen die gevolgen hebben voor de buurt.

We willen de komende tijd samen met bewoners en gemeente een wijkvisie opstellen voor Transvaal. U bent van harte uitgenodigd om eens (vrijblijvend) aan te schuiven.

Verder kunnen we altijd buurtgenoten gebruiken die kunnen helpen bij het doen van een wijkschouw, of bijvoorbeeld het huis aan huis bezorgen van uitnodigingen voor wijkfeest of vergaderingen.

Meer informatie kunt u via e-mail opvragen en tijdens de ALV op 16 april a.s.

Help mee aan een mooiere wijk!

 

Uitnodiging ALV 2018 voorzijde (PDF)

Uitnodiging ALV 2018 achterzijde (PDF)

Verkamering in de media

Wijkgenoten,
 
diverse buurtgenoten en de wijkvereniging zijn de afgelopen periode druk bezig geweest om aandacht te vragen voor de toenemende verkamering in onze wijk en in andere delen van onze stad. Dit om de standpunten van de politieke partijen voor de verkiezingen duidelijk te krijgen.
Wijkschouw verkamering
Begin februari is de wijkvereniging met een vertegenwoordiger van bouw- en woningtoezicht en de wijkregisseur de wijk in gegaan om samen het aantal duidelijk verkamerde woningen te bekijken. De gemeente heeft zelf namelijk ook geen overzicht van verkamerde woningen.
We hebben besproken in hoeverre deze woningen bij de gemeente als verkamerd bekend staan, danwel een ontrekkingsvergunning hebben.
Een ontrekkingsvergunning is niet altijd nodig geweest om een woning te verkameren en er zijn veel panden die al langer verkamerd zijn en waarvoor het dus nooit nodig is geweest om een ontrekkingsvergunning aan te vragen.
Door de crisis en gedaalde woningprijzen zijn de afgelopen jaren echter steeds meer woningen verkamerd omdat het voor ‘huisjesmelkers’ interessanter werd deze woningen goedkoop te kopen en daarna kamers te gaan verhuren.
E-mails politieke partijen
Afgelopen weken hebben we de politieke partijen 2 keer per week een e-mail gestuurd met daarin voorbeelden van maatregelen zoals andere steden die hanteren om verkamering in de hand te houden.
Stemwijzer
Dit alles heeft geresulteerd in een ‘stemwijzer’ met standpunten van de diverse politieke partijen over verkamering.
Deze stemwijzer zullen we zaterdagochtend 17 maart 2018 op onze website en Facebook pagina plaatsen.
 
Hieronder vind u enkele artikelen die over verkamering zijn verschenen in de lokale media:
 
17 februari 2018 – Leidsch Dagblad
 
21 februari 2018 – Leids Universitair Weekblad
 
15 maart 2018 Omroep West
Omroep West nieuws (vanaf 4:20)
Uitgebreider item bij Omroep West
Rake vragen: “Waarom doet Leiden zo weinig tegen de verkamering?”

Oproep aan alle Transvaalbewoners

Oproep aan alle Transvaalbewoners

In 2015 heeft de wijkvereniging zelf een inventarisatie gemaakt van de verkamerde woningen binnen onze wijk. Zie de bijgevoegde kaarten uit oktober 2015. Deze lijken geheel niet overeen te komen met het beeld dat de gemeente zelf heeft over het aantal verkamerde woningen in onze wijk. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor andere delen van Leiden.

Daarom gaat de wijkvereniging binnenkort zelf met een vertegenwoordiger van de gemeente onze wijk in om de gemeente te laten zien dat er echt meer woningen verkamerd zijn dan zij vanachter het bureau denken te zien.

Deze kaarten zijn inmiddels al twee jaar oud en er zijn ons al diverse aanpassingen bekend. We willen onze kaart graag zoveel mogelijk actualiseren!

Is er bij u in de straat een verkamerd of gesplitst pand dat nog niet op onze kaarten staat? Wordt het huis van uw buren momenteel vertimmerd? Laat het ons weten via bestuur@transvaalleiden.nl of via een prive bericht op onze Facebook pagina!

Wijkvereniging Transvaal

Overzicht verkamering Transvaal I – Oktober 2015

Overzicht verkamering Transvaal II – Oktober 2015

Overzicht verkamering Transvaal III – Oktober 2015

Wijkbijeenkomst 8 november

woensdag 8 november 2017 is er weer een wijkbijeenkomst

Locatie : Sociaal Pension van stichting de Binnenvest, Morspad 4
Tijdstip: 20:00 – 22:00

Heeft u vragen of opmerkingen over uw wijk! Iedereen is welkom.

Verder zoeken we mensen die zich betrokken voelen bij hun wijk en willen helpen om berichtjes te plaatsen op Facebook en onze website.
Of mensen die leuke verhalen en/of foto’s hebben over de wijk.
Vind u het leuk en wilt u ons hierbij helpen meld u dan ook!
Dat hoeft niet perse op 8 november, maar mag ook via een privé berichtje op Facebook of e-mail naar bestuur@transvaalleiden.nl

Weesfietsen opruimen

Weesfietsen labelen

Weesfietsen opruimen

Kortgeleden hebben we de gemeente gevraagd om ‘weesfietsen’ in onze wijk weer eens op te ruimen.

Deze week zijn er in onze wijk op diverse plekken fietsen die eruit zien alsof ze al lange tijd niet gebruikt zijn van een label voorzien.

Is er na 2 weken niets met de fiets gebeurd, zullen deze fietsen worden verwijderd. Zo komt er waarschijnlijk weer wat ruimte vrij in de beperkte fietsbeugels.

Wanneer de fietsen nog in goede staat staan worden ze nog 6 weken opgeslagen bij Kringloop Warenhuis. Meer informatie over wat er dan met de weesfietsen gebeurd vindt u hier: http://www.fffw-leiden.nl/

Binnenkort zullen er ook nog extra fietsbeugels geplaatst gaan worden. De gemeente controleert nog of dit op bepaalde locaties geen problemen met bekabeling of leidingen oplevert.

Wijkfeest Transvaal 2017

Zaterdag 2 september vanaf 14:00 Wijkfeest Transvaal
*Live muziek*
*Oudhollandse spelletjes*
*Stormbaan*
*uitstapjes op het water met Njord*
Vanaf 17:00 Gratis BBQ!

De BBQ is gratis, het enige wat u hiervoor hoeft te doen is ons
even te laten weten dat u komt. Dat kan via de
Facebookpagina van Wijkvereniging Transvaal Leiden, via
wijkfeest@transvaalleiden.nl of via 071-514 71 38. De
drankjes worden verzorgd door Njord à 1 euro. Limo gratis.

Inspreken commissie Stedelijke Ontwikkeling in verband met verkamering

Donderdagavond 20 april zal in de commissie Stedelijke Ontwikkeling het onderwerp verkamering weer worden besproken.
Het is dan voor alle inwoners van Leiden mogelijk om in te spreken en zijn of haar mening over dit onderwerp te geven.
We zullen als wijkvereniging van deze mogelijkheid gebruik maken, maar willen u als bewoner ook oproepen om in te spreken wanneer u ervaringen heeft met verkamering.

Op dit moment zijn lang niet alle politieke partijen (voldoende) overtuigd van de problematiek die wordt veroorzaakt door de steeds verder toenemende verkamering.
Daardoor lijkt het probleem te worden afgedaan met een minimum aan maatregelen, wat weinig zoden aan de dijk zet.

De concept beleidsplannen wat betreft verkamering vindt u hier:
https://leiden.notubiz.nl/document/5155818/1/17_0161_Concept-beleid_verkamering

Mede door inspreken hopen we dit punt hoger op de politieke agenda te krijgen ook tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Inspreken kan dus op donderdag 20 april, vanaf 21 uur.
Meer informatie staat vanaf morgen op: https://leiden.notubiz.nl/
Mocht u willen inspreken moet u zich aanmelden via de griffier op a.slink@leiden.nl.
Aanmelden dient voor 16 uur op 20 april te gebeuren.

Uitkomst fietsenschouw

Begin december 2016 hebben we samen met de gemeente en een aantal bewoners van de wijk een fietsenschouw gehouden in Transvaal I en Transvaal II

De gemeente heeft de mogelijkheden onderzocht om extra fietsbeugels te plaatsen en kwam bij ons terug met een voorstel.

Dit levert vooralsnog de volgende extra fietsbeugels op (nog onder voorbehoud van problemen door eventuele kabels en leidingen):

–          Voor Transvaal I levert dit 35 fietsbeugels voor 2 fietsen op, dus ruimte voor 70 extra fietsen

–          Voor Transvaal II levert dit 42 beugels voor 2 fietsen. (hier zullen er ook wat oude vervangen worden, dus aantal nieuwe plekken nog niet geheel duidelijk)

 

De locaties in Transvaal I

Morsweg 9                                         –              2 extra fietsbeugels naast de bestaande beugels

Morsweg 21                                       –              2 extra fietsbeugels naast de bestaande beugels

Paul Krugerstraat 1                        –              2 bestaande fietsbeugels iets verplaatsen zodat er 2 extra fietsbeugels naast geplaatst kunnen worden

Paul Krugerstraat 4                        –              1 extra fietsbeugel bijplaatsen

Paul Krugerstraat 18-22                –              2 extra fietsbeugels bijplaatsen naast de al bestaande fietsbeugels. 4 extra fietsbeugels thv huisnr 18-20

President Steinstraat 2                  –              In lijn van bestaande beugels 6 extra fietsbeugels bijplaatsen

President Steinstraat 13                –              bestaande beugels dichter op elkaar plaatsen zodat 4 extra fietsbeugels geplaatst kunnen worden

Cronjestraat 3                                  –              1 fietsbeugel verplaatsen zodat 2 extra beugels geplaatst kunnen worden

Lopsenstraat 2                                 –              geen extra beugels ingetekend, Dit was wel wens van bewoners Wolmaranstraat. We zullen nog navragen waarom dit niet mogelijk blijkt.

Lopsenstraat – President Steinstraat naast de speeltuin – bestaande beugels verplaatsen zodat 3 extra beugels geplaatst kunnen worden +  6 extra beugels naast de muurtje speeltuin

De locaties van nieuwe fietsbeugels in Transvaal II zullen we zo snel mogelijk nog nalopen en op onze website en Facebook publiceren.

Heeft u opmerking over fietsbeugels bij uw woning neem dan gerust even contact met ons op via bestuur@transvaalleiden.nl

1 2 3 4 6