IMG_2108

Afgelopen dinsdag 23 augustus vond in De Mors de eerste “collegetour” plaats, een bezoek van het voltallige college van burgemeester en wethouders. Transvaal is daar een onderdeel van en samen met diverse bewoners hebben we enkele punten proberen aan te kaarten.

IMG_2115   college tour 021

De eerste stop was in de President Steinstraat in Transvaal 1 om de verkamering te bespreken en bijbehorende problemen te laten zien.
Panden die slechter onderhouden worden, maar vooral ook de grote hoeveelheid fietsen en de beperkte fietsenrekken werden bekeken. Eventuele oplossingen werden met bewoners besproken en daar zal later op terug worden gekomen met de wijkwethouder Marleen Damen.

IMG_7345   IMG_7347

Een tweede stop was bij de spoorwegovergang en de bocht die de trein daarna maakt richting het station. De treinen zijn daar de afgelopen jaren meer geluid gaan maken en ProRail/NS overschrijdt daarmee de officiële geluidsnormen.
Hier kon het college live luisteren naar de passerende treinen en werden mogelijke oorzaken en oplossingen besproken. Later deze week is er toevallig overleg met de directeur van ProRail en zal dit punt door het college onder de aandacht gebracht worden.

IMG_7350   IMG_7358

De derde stop was in Transvaal 2 bij de speeltuin achteraan de De Wetstraat / Reitzstraat. De speeltuin is grotendeels door bewoners zelf opgezet en onderhouden en toont aan dat bewoners met een beetje hulp van gemeente prima voor hun eigen omgeving kunnen zorgen.

IMG_7361    IMG_7367

De laatste stop in Transvaal 2 was bij een van de laatste plekken met bovengrondse afvalcontainers in de wijk, in de Pretoriusstraat. Deze voldoen niet meer, omdat ze langer zijn blijven staan dan gepland. Er wordt nu regelmatig afval tot hoog op de container opgestapeld. Het frustreert bewoners hier, dat de ondergrondse containers zo lang op zich laten wachten en bewoners met de vervuiling en opstapeling van afval worden opgezadeld. Klagen hierover werkt vaak niet of is maar tijdelijk.

We zijn nog in afwachting van definitieve datum waarop deze containers vervangen gaan worden door ondergrondse containers.

IMG_7389   IMG_7408

Achteraf was er een kleine bijeenkomst georganiseerd door de bewoners van de Jacob Catsstraat, waar een prijsuitreiking volgde van de kennisquiz met een hapje en drankje en dankwoord van de burgemeester.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en gesprekken die hier nog uit volgen.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.