Het Meldpunt Woonoverlast valt onder het Servicepunt Woonomgeving

Telefoon: 071 – 516 5501

Telefonisch bereikbaar Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 17.00 uur

 

Raadscommissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid

Vergaderschema: http://gemeenteraad.leiden.nl/actueel/vergaderschema/

Agendapunt 2: Burger aan het woord

Bij dit agendapunt kunnen burgers inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Burgers dienen zich hiervoor om uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering aan te melden bij de commissiegriffier. Totale tijd beschikbaar voor dit agendapunt is 15 minuten

Aanmelding bij Femke Osinga, tel 516 5111 of e-mail F.Osinga@leiden.nl

Info over de raadscommissie:
http://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/raadscommissie-leefbaarheid-en-bereikbaarheid/

 

Projectleider Morspoortgarage: mevr. N. Van Schoonhoven

N.van.Schoonhoven@leiden.nl, 071 516 57 29 (ma t/m do)

 

Coördinator flankerend beleid rondom de Morspoortgarage, waaronder het groen:

Henriëtte Noordhof

Sr. beleidsmedewerker, 071-5165867

Verantwoordelijk stedenbouwkundige: Jan Nijland, 071-5165876

Afdeling Ruimte- en Milieubeleid

 

Verantwoordelijk ambtenaar voor verkeer: De heer J. Smit

Team Verkeer en Wijkmanagement, tel. (071) 5165847

 

Wijkmanager van stadsdeel West van de gemeente Leiden: Ingrid Mazurel 071-5167810

 

Leidsch Dagblad:

Binnert Jan Glastra

Journalist stadsredactie

E: b.glastra@hdcmedia.nlT: 071-5356432

 

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie