Wijkcontacten

 • Bestuur Wijkvereniging Transvaal Leiden
 • Politie, Ambulance, Brandweer
  • Voor spoedzaken : 112
  • Niet dringende meldingen bij de politie: 0900-8844
  • Meldpunt anoniem politie: 0800-7000
 • Wijk agenten
  • Stan van Egmond 0900-8844
   Spreekuur elke woensdag 14-16 uur, locatie Maansteenpad, Hal B (flat Agaatlaan)
 • Wijk BOA
  • Voor overlast gevende zaken zoals parkeeroverlast, last van afval, of andere zaken kunt u contact opnemen met de wijk BOA Amy Heruer
 • Wijk regisseur
 • Wijk beheerder

Meldpunt woonomgeving gemeente Leiden: 14071
Horeca-klachtenlijn: 071-5167015