Contact

E-mail Wijkvereniging Transvaal Leiden: bestuur@transvaalleiden.nl

Spoedzaken politie, ambulance, brandweer: 112
Niet-urgente meldingen bij de politie: 0900-8844
Wijkagenten Lakhdar Ben Taieb en Angelique Link: 0900-8844
Anoniem meldpunt politie: 0800-7000

Heeft u parkeeroverlast, last van afval of andere zaken in de buurt kunt u contact opnemen met onze WijkBOA.

Wijk BOA Gert Jan Fictorie – G.Fictorie@leiden.nl of 06-52526129

Meldpunt woonomgeving gemeente Leiden: 14071
Horeca-klachtenlijn: 071-5167015

Wijkregisseur Marco Versluis: m.versluis@leiden.nl
Wijkbeheerder Wanita Mahesh: W.Mahesh@leiden.nl