Heel wat raadsleden, van op één na alle fracties,  zijn op de Morsweg komen kijken naar de plek waar de fietsbrug gepland staat. De bewoners aldaar hebben de raadsleden in groepjes rondgeleid en zo af en toe zijn enkele bestuursleden van de Wijkvereniging aangehaakt. De bewoners van Transvaal 3 hebben daarop zelf nog een samenvatting naar de raad gestuurd en op vrijdag 9 juli is door ons onderstaande brief naar alle raadsleden verzonden. De inhoud spreekt voor zich. Dinsdag 15 juli 2021 beslist de Raad.

Geachte raadsleden en leden van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling,

Dinsdagavond hebben wij met belangstelling het debat gevolgd over het Werninkterrein en uiteraard de fietsbrug. Wij sluiten ons aan bij de bewoners van Transvaal 3 en met name die bewoners die direct geraakt worden. De gevelbelasting (geluid/uitzicht/stof) voor hun woningen en gevolgen voor de waarde van deze woningen zijn geen kleinigheid.

Tijdens een MS-teams meeting met de Gemeentelijke projectgroep van het Werninkterrein is ons  duidelijk geworden dat het plan van een fietsbrug gebaseerd is op aannames. Graag willen wij hieronder kort nog een aantal punten naar voren brengen die volgens ons van belang zijn om tot een gedegen en doortimmerd besluit te komen.

• Het is niet duidelijk of er überhaupt een tweede fietsontsluiting nodig is op dit moment. Alternatieve routes zijn bovendien niet of nauwelijks onderzocht.

• Op nog geen 100 meter afstand van de fietsbrug loopt een parallelle veilige fietsroute met brede fietspaden afgescheiden van de rijweg. Daarom lijkt ons een tweede ontsluiting, zo dicht bij overbodig.

• Fietsbrug of niet, fietsers die naar de mooie binnenstad van Leiden willen, zullen sowieso op de Damlaan rechts afslaan richting Morsweg (ze komen dan uit bij Njord). Het klinkerdeel van de Morsweg heeft geen fietspad en is al druk, met auto’s , brommers, scooters en fietser, die allemaal langs geparkeerde auto’s hun weg proberen te vinden, nogal eens over de stoep. Van de spoorovergang naar de Morspoort (asfaltgedeelte) is het zelfs zeer onveilig, er is zeer smalle fietsstrook waar vaak geparkeerde auto’s half op de stoep en half op de fietsstrook staan. Er is veel zwaar verkeer. Elke fietsontsluiting via de Morsweg zou uitsluitend mogelijk kunnen zijn bij een koppeling aan één richtingsverkeer op de Morsweg. Een fietsstraat, auto te gast is nog in onderzoek bij de raad. Andere dossiers, zoals de autoluwe binnenstad moeten meegenomen worden, inclusief het plan voor bus-verkeer.

• Men denkt er aan de brug boven de sloot te bouwen. De sloot vangt het water op van de spoordijk, is de overloop voor regenwater afkomstig van de Dr. Lelylaan, en functioneert bovendien als buffer tegen trillingen van de treinen. De sloot kan dus niet zomaar gedempt worden, wat wel onderdeel is van het plan. Een brug boven een sloot krijgt geen daglicht en gaat stinken. Een onafhankelijk onderzoek naar de flora en fauna in dit stukje natuur is noodzakelijk. Transvaal is een van de meest versteende wijken van Leiden. Alleen daarom al zou dit substantiële stukje groen ongemoeid moeten blijven. Gezien de spaarzame gegevens en het ontbreken van gedegen onderzoek, vrezen wij dat de kosten voor de fietsbrug met enorme overschrijdingen uit de hand zullen lopen en er veel bomen en groen gekapt zullen worden.

Kortom: wij bevelen aan de plannen voor een fietsbrug uit het Kaderbesluit Wernink te nemen, zodat er tijd is voor gedegen onderzoek terwijl er wel een start kan worden gemaakt met de bouw van huizen. Of wellicht volstaat het indienen van een amendement, waarbij bovenstaande punten van belang zijn.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij uw besluit en wachten in spanning af.

Met vriendelijke groet,

Wijkvereniging Transvaal Leiden

Annette Zwetsloot, voorzitter

Petra Hoogeveen, secretaris

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *