Leidsch Dagblad, 4 februari 2010

De Leidse D66-fractie heeft, met steun an SP en CU, voor 18 februari een spoeddebat aangevraagd over de tijdelijke parkeergarage bij de Morspoort. D66 meent van belangrijke informatie verstoken te zijn gebleven, nu onlangs bleek dat er al maanden eisen en voorwaarden voor de garage zijn, maar dat B en W die geheim hielden. In een brief aan de raad stelt het college dat het ‘heel normaal’ is en dat die informatie niet van belang was voor de oordeelsvorming van de raad. D66 is het daarmee oneens, te meer daar het een politiek gevoelig onderwerp is dat leidde tot het aftreden van wethouder Steegh (GroenLinks). D66 vreest dat het de opzet van wethouder Witteman (PvdAA) was om het besluit er begin januari door te krijgen. Dan zou hij nog voor de verkiezingen een aannemer kunnen inhuren en zou afblazen moeilijker en duurder worden.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie