Geachte heer/mevrouw,

Sinds enige tijd is de website DoeMee.Leiden.nl actief, het digitale
participatieplatform van de gemeente Leiden. Op maandag 22 juni om 16:00
en om 20:00 organiseren wij als trainees (medewerkers in opleiding) van
de gemeente een digitaal groepsgesprek met Leidenaren om te praten over
digitale participatie en het platform DoeMee.Leiden.nl.

Naast dat de oproep via facebook en stadsnieuws is verspreid, willen wij
graag van de gelegenheid gebruik maken om 1 of 2 van de leden van uw
wijk/buurtvereniging uit te nodigen om deel te nemen aan het digitale
groepsgesprek. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar
onderstaand bericht, dat vrijdag 12 juni via stadsnieuws zal
verschijnen.

Als u zich wilt aanmelden, of als u verdere vragen heeft, kunt u contact
opnemen met s.van.holsteijn@leiden.nl of antwoorden op deze mail.

Met vriendelijke groet, ook namens Etienne van Duuren, Lara Moerer en
Martijn Zoeteman,

Sofia van Holsteijn

Gemeente Leiden
Medewerker Ontwikkelpool

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.