Door: Chris de Waard – SLEUTELSTAD.NL

Leiden -29 juni 2011 –

Een ruime raadsmeerderheid heeft afgelopen avond een voorstel van GroenLinks gesteund waarin heb college van b&w wordt opgeroepen op geen enkele manier een uitbreiding van parkeren op het Morspoortterrein in te stellen voordat ook de verkeersmaatregelen in de wijk zijn genomen. Alleen VVD, CDA en SLO-raadslid Labrujere stemden tegen.

Het gaat daarbij met name om het instellen van eenrichtingsverkeer op de Morsweg en een verbod voor vrachtwagens. Daarmee heeft het college een probleem, want volgens wethouder Robert Strijk (D66, verkeer) is dat niet mogelijk zonder dat ook elders in de stad verkeersmaatregelen zijn genomen. Met name de aanleg van de Ringweg Oost, maar ook de RijnlandRoute, spelen daarbij een belangrijke rol.

Of dat inderdaad betekent dat de Morspoortgarage er pas komt als ook die twee wegen zijn aangelegd, valt echter nog te bezien. Zo steunde de ChristenUnie de motie wel, maar gaf tegelijkertijd aan er opnieuw naar te willen kijken als blijkt dat eenrichtingsverkeer op de Morsweg niet mogelijk is. Ook de SP lijkt bereid om in die situatie de zaak opnieuw te willen bekijken.

Op 6 oktober dient bij de Raad van State eerst nog het bezwaar dat omwonenden hebben aangespannen tegen het bestemmingsplan dat de komst van een garage mogelijk moet maken. Onlangs eiste wethouder Van Woensel via een advocatenkantoor nog dat de RvS de zaak uiterlijk op 1 september zou behandelen, omdat de gemeente op hoge extra kosten wordt gejaagd als niet nog dit jaar met de bouw kan worden begonnen.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie