Leidsch Dagblad, 16 juni 2011

Spoeddebat over spoedbrief

LEIDEN – GroenLinks Leiden heeft een spoeddebat aangevraagd over de gemeentelijke brief aan de Raad van State, waarin wordt verzocht haast te maken met een uitspraak over de bezwaren tegen een tijdelijke garage bij de Morspoort. Volgens GroenLinks zijn burgemeester en wethouders hiermee hun boekje te buiten gegaan.

Volgens GroenLinks had het stadsbestuur niet op eigen houtje een advocatenbureau mogen inschakelen om de Raad van State tot spoed te manen. En al helemaal niet om dat ’namens de gemeenteraad’ te doen. Burgemeester en wethouders hadden het er eerst over moeten hebben met de raad, stelt GroenLinks. Op zijn minst hadden ze de brief moeten voorleggen, zodat de gemeenteraad zich over de inhoud had kunnen uitspreken. Dat deed het stadsbestuur niet, waarmee het zich volgens GroenLinks niet houdt aan hun ’actieve informatieplicht’.

 

uit het interpellatieverzoek van GroenLinks

Argumenten voor het interpellatiedebat:

– Dat het college deze brief met de gemeenteraad had moeten delen voorafgaande aan verzending.

– Dat het college niet heeft voldaan aan haar actieve informatieplicht

– Dat het college, nu zij alleen het verzoek van het centrummanagement en de KVK als bijlage meestuurt een wel erg eenzijdig beeld geeft van het gevoelen “tot noodzaak van bouwen”

– Dat de argumenten “bouwbesluit 2012” en “indexatie kosten” niet met de gemeenteraad zijn besproken/gedeeld en deze nu wel als argumenten van de gemeenteraad worden genoemd.

– Dat het college zelf nog geen uitvoering heeft gegeven aan de bij hetzelfde besluit aangenomen motie tot “het binnen zes maanden presenteren van onderzoek naar de mogelijkheid om 1-richtingsverkeer in te voeren op de Morsweg” Nu het college zelf deze termijn ruimschoots heeft overschreden bevreemdt het de fractie van GroenLinks dat zij wel de Raad van State tot spoed meent te kunnen manen.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie