Het sociaal wijkteam

In het voorjaar 2014 heeft het Sociaal Wijkteam in de Mors de deuren geopend voor de bewoners in de Hoge Mors, de Lage Mors, Koppelstein, Bockhorst en Transvaal.

Wat is het Sociaal Wijkteam:

Het Sociaal Wijkteam is er voor iedereen die er zelf even niet meer uitkomt en ondersteuning zoekt. Daarbij wordt ook naar de mogelijkheden gekeken die u zelf heeft en welke andere, aanvullende mogelijkheden er zijn. U kunt bij het Sociaal Wijkteam terecht met al uw vragen over zorg en welzijn. Bijvoorbeeld over wonen (woningaanpassing en vervoersvoorziening), werken, inkomen zorg en gezondheid. Ook kunt u terecht met vragen over relatieproblemen, rouwverwerking, ruzie en geweld etc. Maar als u goede ideeën heeft voor uw wijk, een steentje bij wilt dragen, anderen wilt helpen of misschien juist zelf iemand nodig heeft, bent u ook van harte welkom!

 

Hoe gaat het Sociaal Wijkteam te werk?

In het Sociaal Wijkteam werken professionals die afkomstig zijn uit verschillende organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Zij denken en werken met u mee bij het zoeken naar een antwoord op uw vraag of oplossing van een probleem. In de volgende editie van Morsetekens stellen wij ons graag aan u voor.

Mocht u een vraag hebben die toch niet bij het Sociaal Wijkteam past, dan wordt samen met u gekeken naar de plek waar deze wel past. het Sociaal Wijkteam staat in contact met vrijwilligers en andere professionals en kan deze inschakelen als dit nodig is.

 

Formulieren Tandem:

In oktober zijn wij gestart met de Formulieren Tandem, waar u op afspraak terecht kunt. Formulieren Tandem wordt gedraaid door vrijwilligersorganisatie Humanitas. Zij kunnen u ondersteunen bij het zelf invullen van formulieren zoals toeslagen, kwijtschelding, bezwaarschriften en verzekeringspapieren e.d.

 

Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten op de Topaaslaan 21!

 

De inloopmomenten zijn op:

Maandag:         13.00-14.00 uur

Dinsdag:            9.00-10.00 uur

Donderdag:        9.00-10.00 uur

Telefonisch zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 071-5164907

 

Vanaf 1 januari 2015:

Maandag, dinsdag en woensdagochtend van 9.00-11.00 uur

Donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur.

 

Namens het team: Lydia van Leeuwen