Op verzoek van de Gemeente Leiden, plaatsen wij het volgende bericht:

De gemeente Leiden werkt aan een toekomstplan voor de wijk de Mors. Voor het opstellen van dit plan spreken we graag zoveel mogelijk mensen. Dit doen we op diverse momenten en diverse manieren.

O.a. aan de hand van huiskamergesprekken. Deze willen we in de periode augustus t/m september organiseren.

We zoeken:

Huiskamers: Jouw huiskamer is geschikt als er ongeveer acht mensen om een tafel kunnen zitten. Kun je voor een thee/koffie/koekje zorgen? De rest wordt allemaal verzorgd.

In elke huiskamer en bij elk gesprek is een gespreksleider aanwezig van Leidse gesprekken en iemand van de gemeente.

Deelnemers: Je bent van harte welkom als je mee wilt denken over de toekomst van de wijk. We kijken daarbij verder dan de lopende projecten. Wat zijn belangrijke onderwerpen voor de toekomst wetende dat er veranderingen in de wijk plaatsvinden.

Wie geïnteresseerd is, graag contact opnemen met Marco Versluis: M.versluis@leiden.nl

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.