De gemeente heeft ons gevraagd om voor 1 februari input te leveren voor de evaluatie die zij gaat houden. Helpt u mee? U kunt uw antwoord op de vragen mailen naar; bestuur@transvaalleiden.nl

De vragen;

· Heeft u het afgelopen jaar veel nieuw verkamerde woningen zien ontstaan?

· Ziet u hierbij dat fietsen en afval op eigen terrein gestald worden?

· Ziet u bij al bestaande verkamerde woningen een verandering in de stalling van de fietsen en het afval?

· Heeft u de indruk dat de leefbaarheid stabiel is gebleven of wellicht verbeterd is?

· Zijn er nog gevolgen of resultaten die u afgelopen jaar heeft gezien waar we u nu niet over bevraagd hebben?

· Zijn er nog andere dingen die u aan ons kwijt wilt?

· Heeft u contact gehad met bewoners van een verkamerde woning?

· Kunt u iets zeggen oe dat contact is verlopen?

· Heeft u overlast ervaren vanuit een verkamerde woning?

· Hoe bent u hiermee omgaan? (niets gedaan / bewoners aangesproken / melding bij de politie gedaan / melding bij de gemeente gedaan)

· Ziet u verandering in de mate van overlast en het contact met bewoners van verkamerde panden?

Het beleid nog even in het kort; Het beleid is 1 januari 2020 in werking getreden en zorgt voor het beter reguleren van de woon- en leefklimaat. Afhankelijk van de wijk geldt een quotum per straat en een bepaalde afstand tussen de verkamerde woningen. Ook zijn er aanvullende voorwaarden voor het stallen van fietsen, geluidswering en huishoudelijk afval.

Tot en met 1 juli 2020 konden woningen die voor 01-04-2007 al waren verkamerd én in eigendom zijn verkregen een vergunning aanvragen, die aanvraag werd zonder toetsing direct verleend.

Woningen die tussen 01-04-2007 en 01-01-2020 in eigendom zijn verkregen én verkamerd zijn of nieuw te verkameren woningen konden ook een vergunning aanvragen, maar voor die 2 groepen werd wel getoetst aan het nieuwe beleid.

Als er geen vergunning werd verleend dan hanteert de gemeente nog een ruime vrijwillige fase aan voordat men gaat handhaven, op dit moment zitten we nog in die fase. Een echte verbetering voor de leefbaarheid is daarom waarschijnlijk nog niet zichtbaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *