Burgemeester en D66 in actie tegen drugsoverlast Transvaalbuurt

LEIDEN – D66 Leiden heeft naar aanleiding van berichtgeving van deze krant over de drank- en drugsoverlast in de Transvaalbuurt vragen gesteld aan het college. Burgemeester Lenferink wil het probleem ‘in de kiem smoren’.

Aan het begin van deze week bleek de overlast van alcohol, drugsgebruikers en drugshandel in de wijk enorm te zijn toegenomen. De politie vraagt bewoners in een brief overlast te melden om problemen direct te kunnen aanpakken. Annemieke Strijers wil namens D66 weten of er signalen zijn dat de overlast in de afgelopen periode is toegenomen en sinds wanneer er sprake is van een toename. Ook vraagt de fractie zich af in hoeverre er contact is (geweest) met de wijk over de problematiek, op welke locaties de overlast voorkomt en of er een samenhang is tussen de toename van de overlast en het sociaal pension. Tevens wil de partij weten welke acties en maatregelen volgen om de overlast terug te dringen.

 

Burgemeester Lenferink heeft aangegeven te onderzoeken welke aanpak nodig is om de problemen rondom drugsdeals en drugs- en drankverslaafden op te lossen.

 

Hiervoor zal hij advies inwinnen bij de gemeentecontacten en sleutelfiguren in de wijk en de verzamelde informatie van de politie gebruiken. ,,Aan de hand van die informatie zal een permanente oplossing gezocht worden.’’ Wanneer deze oplossing komt is nog onbekend, maar via zijn woordvoerder laat Lenferink weten het ’probleem in de kiem te smoren’.

Verder laat Lenferink weten tevreden te zijn over de actie die is ondernomen vanuit de politie. ,,Het is goed dat de meldingen zijn binnengekomen. De lijnen van de gemeente en de politie staan altijd open. Het nut van een spreekuur met de wijkagent heeft zich bewezen.’’

Door Susanne Moerkerk – Leidsch Dagblad 4-6-2014

 

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie