Beste buurtbewoner,

Gisteravond heeft de gemeenteraad de Leidse Fietsnota goedgekeurd inclusief de motie Veilig Fietsen op de Morsweg (zie bijlage). Kern van de motie: 

– Er komt een onderzoek naar het verbeteren van de fietsveiligheid op de Morsweg. Voor het klinkerdeel (Transvaal 2) wordt daarbij ook gekeken naar de optie fietsstraat. 

– Verbetering fietsveiligheid morspoort/spoor wordt meegenomen in de agenda autoluwe binnenstad (komt begin 2021) uitganspunt daarbij is eenrichtingsverkeer.

De motie is aangenomen met 33 tegen 6 stemmen. 

354 buurtbewoners

Deze motie is er gekomen dankzij jouw steun en die van 353 andere buurtbewoners. Heel veel dank daarvoor! Een motie in de gemeenteraad is nog geen veiliger Morsweg, maar het is wel een stap in de goede richting. Het is in de eerste plaats een erkenning dat er echt wat moet gebeuren. In de tweede plaats betekent de motie dat de gemeente er goed naar gaat kijken en dat we daar tekst en uitleg over krijgen. De wethouder Ashley North heeft in zijn (positieve) reactie op de motie ook de woorden ‘met de belanghebbenden’ gebruikt. Daar houden we hem aan 😊.

Raadsleden

De motie is er ook gekomen omdat een aantal gemeenteraadsleden zich daarvoor heeft ingezet, door langs te komen om de situatie met eigen ogen te bekijken en/of door mee te schrijven aan de motie. Het gaat om de volgende raadsleden: Antje Jordan (D66), Emma van Bree (Groen Links), Marc Newsome (PvdA), Thijs Vos (Partij Sleutelstad), Anand Siwpersad (Leiden Participeert) en Anandkoemar Jitan (Leiden Participeert). 

Enquete

We hebben in de afgelopen weken een bliksemcampagne opgezet met als voorlopig resultaat deze raadsmotie. Dat is allemaal mogelijk geweest dankzij: Petra Hogeveen, Anette Zwetsloot, Manu Necchi, Herbert Mattie, Sabastiaan Tijsterman, Nancy Dobbe, Bram Rohlfs, Femke Aukema en de Wijkvereniging Transvaal Leiden. Bij deze mail vind je de complete uitslag van de enquête, zoals we die aan de gemeenteraad en de wethouder hebben aangeboden. 

In de gaten

De agenda autoluwe binnenstad is iets om in de gaten te houden. Die gaat mogelijk al in januari naar de gemeenteraad. Daar moet in staan wat de plannen zijn voor de Morsweg tussen de Morspoort en het spoor.  Als je daar iets over leest of hoort, laat het weten!

Luuk Jacobs

De Wetstraat 6, 2332XT  Leiden, 06 – 422 38 202

Bijlagen:

Geef een reactie