Gemeente Leiden heeft onderstaande brief aan alle bewoners rondom het Stationsgebied verspreidt. U kunt met de gemeente in gesprek over de visie voor dit gebied, meer hierover leest u in onderstaande brief.

Datum   18 mei 2020 Ons kenmerk   2020-195
Onderwerp   Meedenken over gebiedsvisie Stationsgebied      

Geachte heer, mevrouw,

U woont in het gebied rondom station Leiden Centraal. Daarom nodigen we u met deze brief uit om mee te denken over een toekomstplan voor het stationsgebied, de gebiedsvisie.

Gebiedsvisie ‘Stationsgebied Leiden’

Een gebiedsvisie beschrijft in grote lijnen wat er in de toekomst in ons stationsgebied gaat gebeuren. Voor iedereen die wat in het stationsgebied wil gaan doen (zoals gemeente, openbaar vervoersbedrijven, ontwikkelaars en andere initiatiefnemers) biedt de gebiedsvisie een kader. De gebiedsvisie bevat geen details of ontwerpen.

Startpunt is gebiedsagenda

Een samenhangend en toekomstbestendige gebiedsvisie kan alleen tot stand komen na gesprekken met de stad. Het startpunt van het gesprek over de gebiedsvisie is de gebiedsagenda. De gebiedsagenda beschrijft acht onderwerpen, ook wel agendapunten genoemd. Deze onderwerpen zijn belangrijk voor de toekomst van ons stationsgebied. Per agendapunt zijn vertrek- en gesprekspunten beschreven. De acht agendapunten staan kort op de achterkant van deze brief.

Informatie

De gebiedsvisie start niet op nul. In 2012 is een plan opgesteld dat nog steeds een belangrijke basis is. Door trends en ontwikkelingen zijn er volop nieuwe vragen naar voren gekomen, die we samen met de stad en de regio willen beantwoorden. Omdat er zoveel informatie over het stationsgebied beschikbaar is, willen we de komende drie weken u eerst  gelegenheid geven de informatie te bekijken en uw vragen beantwoorden.. Dat doen we als volgt:

 • Video’s
  Drie video’s met onder andere presentaties vindt u op de speciaal ingerichte pagina’s over de gebiedsvisie op doemee.leiden.nl
 • Doemee.leiden.nl

Op doemee.leiden.nl (zonder www ervoor) vindt u de gebiedsagenda, veel andere informatie en heeft u de mogelijkheid om mee te praten. Er staan nu twee korte vragenlijsten op. Een vragenlijst of u de gebiedsagenda compleet vindt en een vragenlijst over de sfeer (identiteit) van het gebied. Vult u deze in? Om zo betrouwbaar mogelijke resultaten te krijgen, is het van belang dat u zich aanmeldt op doemee.leiden.nl. Als u alleen de informatie wilt inzien en/of de video’s wilt bekijken, hoeft u zich niet aan te melden.

 • Contact

In deze tijden, dat we elkaar minder zien, vinden wij het belangrijk dat we elkaar persoonlijk spreken. Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u contact opnemen. Dat kan op 2 manieren:

 • Mailen naar stationsgebied@leiden.nl. Mail wat u wilt weten of waar u over wilt praten, dan neemt een van de teamleden contact met u op.
 • Inbellen via een online videospreekuur. Vanaf 22 mei tot de zomervakantie zitten de projectleider en ik bijna elke week twee keer klaar om met u online in gesprek te gaan. Het staat iedereen vrij om mee te doen: het kan dus zijn dat u in het gesprek meerdere mensen treft. Op doemee.leiden.nl vindt u de tijden, de link en instructie.

Vanaf 22 juni: Denk mee!

Tussen 22 juni en 10 juli gaan we graag met u in gesprek over de acht onderwerpen. Door de corona-maatregelen kunnen we elkaar minder fysiek ontmoeten. Per agendapunt worden de komende tijd verschillende activiteiten georganiseerd. Meer informatie hierover leest u ook op doemee.leiden.nl.

Planning totstandkoming gebiedsvisie

De globale planning is als volgt:

 1. Opstellen gebiedsagenda                           afgerond
 2. Informeren                                                 18 mei – 7 juni ß hier zijn we nu

terugkoppeling & voorbereiding                   8 juni – 19 juni

 • Meedenken                                                22 juni – 12 juli

terugkoppeling & verwerken input                13 juli – 30 september

 • Reflecteren door stad & uitwerking              1 oktober – 30 november
 • Besluitvorming & inspraak                          1 december – maart 2021

Waar vindt u meer informatie?

 • Alle informatie over het maken van de gebiedsvisie vindt u op de speciaal aangemaakte pagina’s op doemee.leiden.nl.
 • Beleidsstukken en (bouw)projecten staan op www.leiden.nl/stationsgebied. Hier kunt u zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief over het stationsgebied.
 • De gemeente Leiden heeft ook een algemene, digitale nieuwsbrief waar ook regelmatig informatie over het stationsgebied in staat. Via www.leiden.nl/stadsnieuws meldt u zich aan en kunt u de optie ‘Stationsgebied’ kiezen.

Zoekt u contact met de gemeente dan kan dat via tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact. Uw vraag wordt dan naar ons doorgestuurd. Maar u kunt ons team ook rechtstreeks mailen: stationsgebied@leiden.nl of meedoen aan het spreekuur (zie voorkant brief bij Contact).

We hopen u de komende maanden te horen over de gebiedsvisie ‘Stationsgebied Leiden’.

Met vriendelijke groeten, namens het team Stationsgebied,

Jelle Deurman

Programmamanager Stationsgebied

Projectbureau

Agendapunten in het kort

 1. De IDENTITEIT als basis
 2. Een goed OV-KNOOPPUNT voor nu en straks
 3. Wonen en werken in een nieuw stuk STAD
 4. Gewoon DUURZAAM doen
 5. Een excellente OPENBARE RUIMTE
 6. Het gebied is zo sterk als haar VERBINDINGEN
 7. Een voedingsbodem voor INNOVATIES
 8. Lang leve de TIJDELIJKE SITUATIE

Achtergrondinformatie over de acht agendapunten leest u op de website doemee.leiden.nl (zonder www ervoor) en in het door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsagenda (link via doemee.leiden.nl en www.leiden.nl/stationsgebied).

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.