https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/bewonersbrieven/vondelkwartier-gebiedsvisie-2020-191/

Deze link brengt u bij de plannen voor het Vondelkwartier en zijn van belang voor alle direct omwonende dus ook Transvaal!

Kort samengevat:
Twee eigenaren in het Vondelkwartier hebben de gemeente benaderd omdat zij allebei – los van elkaar – op hun grond een plan willen ontwikkelen.
De gemeente steunt deze plannen, omdat deze een kans bieden om het Vondelkwartier te ontwikkelen tot een levendige stadsbuurt.
Belangrijke pijlers daarbij zijn het beter verbinden van de buurt met andere gebieden, het toevoegen van kwaliteit aan de openbare ruimte (meer groen) en duurzaamheid.
De komende periode gaat de gemeente met belanghebbende werken aan een gebiedsvisie voor het Vondelkwartier. De gemeente nodigt u van harte uit om uw mening en ideeën te horen over diverse onderwerpen.

Meedoen kan via doemee.leiden.nl of telefonisch spreekuur (zie de link voor dagen en tijden).
Actuele ontwikkelingen over het Vondelkwartier kunt u volgen via www.leiden.nl/vondelkwartier

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.