Vandaag heeft het bestuur de gemeente een brief gestuurd waarin de zorgen worden geuit over de impact die de plannen van autoluwe binnenstad en gebiedsvisie Stationsgebied hebben op de wijk. Wij verwachten een enorme toename aan busverkeer dat de veiligheid van de Morsweg niet ten goede komt.

Morgen is dit weer een punt op de agenda van de gemeenteraad.

Onderstaand het bericht dat is verstuurd:

Geacht College,

Een eerste (MS Teams-)contact met vertegenwoordigers van het project
Stationsgebied vond plaats op 8 februar j.l. Agendapunt “Het gebied is
zo sterk als haar verbinding” maakt onder andere melding van Transvaal
als het gaat om aandacht voor de fysieke verbinding. In dat kader vraagt
het bestuur van Wijkvereniging Transvaal zich af wat er met de busroutes
gebeurt als de bussen niet meer zouden rijden via de
Stationsweg/Steenstraat en mogelijk ook Turfmarkt/Kort Rapenburg. De
Verkeerskundigen namens de gemeente hadden geen antwoord op die vraag en
zouden van zich laten horen. Tot op heden geen reactie.

Vervolgens, op 12 februari werd de vraag nogmaals gesteld, maar nu via
de website van de gemeente: “ ……. Welke busnummers gaan over de
Morsweg rijden en welke busnummers over de Hooigracht?”.

Op 15 februari wederom dezelfde vraag gesteld: “U zegt op de site dat
een vraag binnen 24 uur wordt beantwoord. Vandaar nog even een
herinnering, want misschien bent u het door de drukte vergeten”.
Voorwaar, diezelfde dag nog een reactie van een projectmedewerker:
“Excuus dat u nog geen reactie heeft ontvangen. Ik had uw bericht
doorgestuurd naar een van mijn collega’s”. Een inhoudelijke reactie
blijft tot nu toe uit.

Intussen vindt het Bestuur van Transvaal Leiden het zeer verontrustend
te noemen dat op een dergelijke simpele vraag geen inhoudelijk antwoord
komt. Je zou verwachten dat de verbindingen bekend zijn als in de
gebiedsvisie staat dat “Het gebied is zo sterk als haar
verbindingen”.

Reeds in 2012 is besloten dat de Rijnzichtbrug 1 richtingsverkeer zou
worden. Als zoveel jaar later blijkt dat het college overweegt om de
Turfmarkt busvrij te maken, betekent dit concreet dat de Rijnzichtbrug –
voor in ieder geval bussen – 2 richtingen blijft. Kortom, het
Stationsgebied kiepert de bussen over de schutting in Transvaal (en
andere wijken). Wij vrezen dat de Morsweg van verkeersriool verwordt tot
busbaan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wijkvereniging Transvaal

Namens deze,

Sjoerd Schipaanboord (voorzitter)
Petra Hoogeveen (secretaris)

Afschrift: Raadsleden

Geef een reactie