Geachte wethouder Witteman,

Na uw uitspraken bij de vergadering van de Commissie Ruimte en Bereikbaarheid van gisteravond heeft u naar onze mening zeer dringend het een en ander recht te zetten.

U heeft de Wijkvereniging Transvaal Leiden (WTL) eind vorig jaar op het matje geroepen omdat u boos was over ons persbericht en de postertjes die wij op de bomen rond het Morspoortterrein hadden gehangen. U vond dat wij daarmee een verkeerd beeld schetsten.

Maar nu doet u zelf precies datzelfde! U heeft de raadscommisieleden gisteren verkeerd voorgelicht en een verkeerd beeld gegeven van onze alternatieve plannen.
U beweerde dat u het Morspoort Groen Plan (het plan van het buurtcomitė) uitgebreid bestudeerd had, maar u zette de raadsleden die het plan nog niet hebben kunnen bestuderen op het verkeerde been door te stellen dat

1.    wij het basketbalveld/speeltuintje willen opofferen voor parkeerplaatsen op maaiveld.

Echter: in ons plan zijn basketbalveld en speeltuin gewoon gehandhaafd!

2.    wij een plan hebben gemaakt waar wij vooral onszelf mee dienen, en dat u een plan heeft gemaakt dat de stad dient.

Echter: als wij een plan voor onszelf zouden maken, was er helemaal geen plan en bleef de huidige situatie gehandhaafd want de wijk heeft helemaal geen behoefte aan meer parkeerplaatsen dan er nu zijn! Ons plan is een tegemoetkoming aan de behoefte van “de stad” en daarom benadrukken wij ook dat uitbreiding van parkeergelegenheid in onze buurt, als het al plaatsvindt, gefaseerd moet gebeuren.

3.    de twee alternatieve plannen die zijn gepresenteerd, door de WTL en door het buurtcomitė, niet met elkaar overeenstemmen, suggererend dat de bewoners verdeeld zijn.

Echter: de twee plannen liggen volledig in elkaars verlengde en versterken elkaar juist. We hebben precies dezelfde uitgangspunten

4.   de leefbaarheid voor de bewoners aan de Paul Krugerstraat met ons plan zal verminderen    omdat wij de kazerne willen slopen.

Echter: u gaat voorbij aan het feit dat wij pleiten voor een gefaseerde uitbreiding van parkeerplaatsen waarbij de kazerne voorlopig gewoon blijft staan. De uitwerking van de laatste fase kan te zijner tijd altijd aangepast worden aan nog te onderzoeken milieu-effecten en wensen van de bewoners. De bewoners van de Paul Krugerstraat worden beschermd door een groene wal en dat zou ook een groene muur kunnen zijn.

Voorlopig heeft zo’n beetje de hele betreffende kant van de Paul Krugerstraat een zienswijze ingediend tegen het kappen van 36 bomen voor een parkeergarage.

5.   u wel degelijk “flankerende maatregelen” treft ter compensatie van de parkeergarage.

Echter: parkeerrestrictie invoeren in de wijk en een herbestemming voor het groen mogen die naam niet hebben, want die gaan helemaal niets veranderen aan de verkeersdruk op de Morsweg/singel. Een knip in de wijk om sluipverkeer te voorkomen is noodzakelijk, maar zal de verkeersdruk op de Morsweg alleen maar doen toenemen.

Met andere woorden: er zijn meerdere (verkeers)problemen in de wijk, en die gaat u met het plaatsen van een enorme parkeergarage alleen maar groter maken.
U beroept zich op het coalitie-akkoord en zegt dat het plaatsen van een parkeergarage daardoor onontkoombaar is, maar in het akkoord staat nadrukkelijk dat flankerende maatregelen t.a.v. de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer) noodzakelijk zijn, dus als u het zou willen, zou u het plan voor een parkeergarage op basis van datzelfde coalitie-akkoord gewoon kunnen afwijzen.

Het enorme ‘begrip’ van de gemeente voor de noodzaak van extra maatregelen voor Transvaal is de afgelopen jaren, en nog steeds, tot woorden beperkt gebleven. Ook nu weer ontroerende woorden. Maar intussen wilt u ons opschepen met een parkeergarage die de leefbaarheid in de wijk slechts zal verslechteren.

 

Tenslotte: wij mogen van u geen bezwaar hebben tegen de bouw van een parkeergarage omdat we nog niet weten hoe die eruit gaat zien. Sterker nog: ook u weet nog niet hoe het gevaarte eruit gaat zien. Maar de raad moet wèl een beslissing nemen over iets dat zo groot is, zo duur is en zoveel impact heeft op de wijk en het aanzicht van de stad. Zonder dat zij weet hoe de parkeergarage eruit zal zien. Op zijn zachtst gezegd merkwaardig!
Wij hebben de “ik wil niet gekapt”-postertjes netjes verwijderd van bomen waar (nog) geen kapvergunning voor was aangevraagd. Nu is het uw beurt om recht te zetten wat krom is!

Met vriendelijke groet,

 


namens de Wijkvereniging Transvaal Leiden

Ingeborg Hansen

Bestuurslid

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie