Oproep aan alle Transvaalbewoners

In 2015 heeft de wijkvereniging zelf een inventarisatie gemaakt van de verkamerde woningen binnen onze wijk. Zie de bijgevoegde kaarten uit oktober 2015. Deze lijken geheel niet overeen te komen met het beeld dat de gemeente zelf heeft over het aantal verkamerde woningen in onze wijk. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor andere delen van Leiden.

Daarom gaat de wijkvereniging binnenkort zelf met een vertegenwoordiger van de gemeente onze wijk in om de gemeente te laten zien dat er echt meer woningen verkamerd zijn dan zij vanachter het bureau denken te zien.

Deze kaarten zijn inmiddels al twee jaar oud en er zijn ons al diverse aanpassingen bekend. We willen onze kaart graag zoveel mogelijk actualiseren!

Is er bij u in de straat een verkamerd of gesplitst pand dat nog niet op onze kaarten staat? Wordt het huis van uw buren momenteel vertimmerd? Laat het ons weten via bestuur@transvaalleiden.nl of via een prive bericht op onze Facebook pagina!

Wijkvereniging Transvaal

Overzicht verkamering Transvaal I – Oktober 2015

Overzicht verkamering Transvaal II – Oktober 2015

Overzicht verkamering Transvaal III – Oktober 2015

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.