Gemeente Leiden heeft selectief haast…

Leidsch Dagblad, 14 juni 2011

Leiden maant RvS tot spoed voor garage

LEIDEN – De Leidse gemeenteraad maant de Raad van State (RvS) tot spoed bij het nemen van een besluit over bezwaren tegen een tijdelijke garage bij de Morspoort. Verdere vertraging kost de gemeente veel geld en veroorzaakt het risico dat het bouwplan moet worden aangepast.

Dat blijkt uit een brief van advocaat Roelands-Fransen aan de Raad van State, van het advocatenbureau Pels Rijcken en Drooglever Fortuijn dat werd ingeschakeld door de gemeenteraad.

Lees meer

Leiden te weinig parkeerplaatsen??

Op Sleutelstad.nl

Leiden -7 april 2011 –

Leidenaren en bezoekers van de Sleutelstad maken nauwelijks gebruik van de 2000 extra parkeerplaatsen die sinds een jaar beschikbaar zijn op de koopavonden en op zaterdag en zondag. Het gaat om de parkeergarage van het LUMC (1500 plaatsen), de parkeergarage van de universiteit aan de Maliebaan (269 plaatsen) en de parkeergarage aan de Anthony Fokkerweg (240 plaatsen). De gemeente denkt dat de particuliere garages voldoende bekend zijn bij het publiek, maar te ver van het centrum liggen. De garage aan de Anthony Fokkerweg gaat daarom weer dicht voor het publiek. De andere garages blijven wel open voor centrumbezoekers.

Eind april beslist de gemeenteraad over de bouw van twee extra parkeergarages dichter bij het centrum. Aan de Garenmarkt en bij Molen de Valk komen zo’n 1000 ondergrondse parkeerplaatsen. Leiden trekt daar vijf miljoen euro voor uit.

VOORBEELDmail gemeenteraadsfractie SP

Geachte leden van de SP gemeenteraadsfractie,

Als bewoner van de wijk Transvaal in Leiden wil ik bij deze mijn ongenoegen kenbaar maken over uw plotseling veranderde standpunt wat betreft de toekomst van het Morspoortterrein.

Tijdens een door de gemeente en de wijkvereniging georganiseerde bewonersbijeenkomst op 28 september hebben de bewoners van Transvaal duidelijk laten merken tegen een parkeergarage op het Morspoortterrein te zijn. De argumenten zijn u bekend.

De SP heeft voor en tijdens de afgelopen verkiezingen altijd naar ons geluisterd en ons standpunt verdedigd. Onze argumenten tegen de parkeergarage zijn sindsdien niet veranderd. Ze zijn zelfs bevestigd door een gerenommeerd architect: Transvaal is geen goede locatie voor een grote parkeergarage en de Morsweg is niet geschikt voor doorgaand verkeer. Er staan dagelijks files op de Morsweg. Als die parkeergarage verkeer aanzuigt wordt dat alleen maar erger. Het bouwen van een parkeergarage is zonde van het groen, en zonde van het geld.

Daarbij komt dat in het coalitieakkoord staat dat ‘samen met de bewoners’ naar een oplossing gezocht gaat worden. Over een nieuw voorstel dient dus eerst met de bewoners overlegd te worden.

Ik vertrouw erop dat u uw voorstel in zult trekken en uw verkiezingsbelofte waar gaat maken.

Met vriendelijke groet,

 

Toch een MorSPoortgarage?

Geachte Transvaalbewoners,

Afgelopen dinsdag zijn we volkomen verrast door een voorstel van de SP om bij de Morspoort toch een parkeergarage te bouwen*. Voorgesteld wordt een grote variant, maar met één parkeerlaag gereserveerd voor bewoners. De SP wil 70 parkeerplaatsen in de wijk verwijderen en vervangen door een boom. Bewoners kunnen hun auto met een parkeervergunning in de garage parkeren.

Dit voorstel is niet van tevoren aan de wijk of wijkvereniging voorgelegd. Zoals te verwachten kreeg het alle steun van VVD, CDA en PvdA. Die vier partijen samen hebben een meerderheid van 1 stem in de gemeenteraad.

In het coalitieakkoord staat dat de gemeente samen met de bewoners naar een oplossing zal zoeken. Daarom is er een bewonersavond geweest waar de aanwezigen massaal hebben laten weten geen parkeergarage te willen. Daarom heeft de wethouder zelf alternatieven gepresenteerd waar meer animo voor was dan voor de parkeergarage. De SP trekt zich hier niets van aan en heeft lak aan het coalitieakkoord.

De SP heeft ons voor en tijdens de afgelopen verkiezingen altijd gesteund in onze strijd voor een beter leefklimaat in de wijk en tegen de komst van een parkeergarage. Daarom stond in onze stemwijzer ook dat de SP een goede partij zou zijn om op te stemmen.

De SP laat ons nu vallen als een baksteen. De argumenten raken kant noch wal. De SP heeft nu bijvoorbeeld op haar homepage geschreven dat “de SP heeft voorgesteld om betaald parkeren in te voeren in Transvaal I”(http://leiden.sp.nl/). De SP zou moeten weten dat de plannen om betaald parkeren in te voeren allang gemaakt zijn. Dat staat los van wat er met het Morspoortterrein gebeurt. We weten niet wat zich achter de schermen afspeelt, maar de SP is duidelijk de weg kwijt.

Als u ook vindt dat de SP hiermee haar kiezers bedriegt, roepen wij u op om uw ongenoegen rechtstreeks aan de SP kenbaar te maken. Dat kan door te mailen naar het algemene mailadres (leiden@sp.nl) of naar een of meerdere fractieleden, waarvan u de mailadressen kunt vinden via http://leiden.sp.nl/fractie/.

U kunt uw mening ook geven tijdens de vergadering van de SP-fractie, aanstaande maandagavond (Breestraat 70).

Op dinsdag 23 november zal tijdens de vergadering van de gemeenteraad (Raadszaal Stadhuis, vanaf 20:00uur)  een besluit vallen over de toekomst van het Morspoortterrein. U kunt dan niet meer inspreken, maar wel vanaf de tribune meekijken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar zijn natuurlijk bereikbaar als u vragen heeft, via het e-mailadres bovenaan deze brief.


Met vriendelijke groet,

Bestuur Wijkvereniging Transvaal Leiden

18 november 2010

*http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article6578271.ece/Nieuw-plan-Morspoortgarage
*http://sleutelstad.nl/nieuws/archief/2010/11/raadsmeerderheid-kiest-voor-garage-bij-morspoort
*http://sleutelstad.nl/nieuws/archief/2010/11/stadsparkeerplan-vreest-morsdode-parkeergarage#comments

Nieuws Gemeenteraad

De raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid vergadert op dinsdag 16 november tussen 20:00 en 23:00 uur in de Raadszaal van het Stadhuis over de Morspoortgarage en de Rijnlandroute.

Vervolgens beslist de gemeenteraad van Leiden op dinsdag 23 november 2010 over het wel of niet bouwen van een parkeergarage op het Morspoortterrein, tijdens een raadsvergadering vanaf 20:00 uur, eveneens in de Raadszaal van het Stadshuis.

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel gepubliceerd dat twee opties voor het Morspoortterrein naast elkaar legt: een parkeergarage en uitbreiding van parkeren op maaiveld. Het voorstel is te bekijken via:

http://gemeente.leiden.nl/nc/bestuur/bis-bestuurlijk-informatie-systeem/actie/file/datum/18022010/bestand/1008517/type/word/shash/0070b22d/

Bewonersavond 28 september 2010

Met excuses voor de “radiostilte” op deze site, een korte update van de laatste ontwikkelingen:

  • Begin in juni heeft de Raad van State een groep bewoners in het gelijk gesteld en een voorlopige voorziening toegewezen waardoor de voorbereidingen voor de bouw van een parkeergarage bij de Morspoort stil zijn komen te liggen totdat de Raad de bezwaren in behandeling heeft genomen.
  • Eind juni heeft de gemeenteraad over de garage gestemd, maar de plannen niet geschrapt.
  • De wijkvereniging is sinds die tijd in gesprek met wethouder van Woensel, die naar aanleiding van het Groenplan van Morswegbewoners een alternatief plan voor parkeren op maaiveld heeft laten uitwerken.
  • Aanstaande dinsdag is er een presentatie van dat plan en zijn bewoners in de gelegenheid om hun mening kenbaar te maken over zowel uitbreiding van parkeergelegenheid als het invoeren van betaald parkeren in Transvaal I

Wij hopen u dinsdag 28 september 2010, vanaf 19:30uur in het voormalige belastingkantoor te mogen verwelkomen!

Klik op “Lees meer” voor de bewonersbrief die door de WTL in Transvaal I verspreid is.

Lees meer

BV Leiden houdt de oogkleppen op

Bedrijven willen Leiden aan afspraken houden

Gepubliceerd in Leidsch Dagblad op 21 maart 2010

De Rijn Gouwe Lijn, de ringweg-oost, de Rijnlandroute, het bedrijvenpark Oostvlietpolder en de Morspoortgarage: ze moeten er allemaal komen. Dat schrijven het Leidse bedrijfsleven en het hoger onderwijs in een open brief aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen.

,,We gaan het nieuwe college eraan houden dat het de afspraken uit het verleden nakomt”, zegt directeur Ben Schuttenbeld van de Kamer van Koophandel. ,,Wij worden er gek van als de gemeentelijke overheid voortdurend blijft zwabberen. Je krijgt in Leiden in vier jaar blijkbaar niks voor elkaar, en als je dan ook nog elke vier jaar van voren af aan gaat beginnen, dan wordt het nooit wat.”

Volg de reacties op http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article5927944.ece

1 8 9 10 11 12 13