Nieuws Gemeenteraad

De raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid vergadert op dinsdag 16 november tussen 20:00 en 23:00 uur in de Raadszaal van het Stadhuis over de Morspoortgarage en de Rijnlandroute.

Vervolgens beslist de gemeenteraad van Leiden op dinsdag 23 november 2010 over het wel of niet bouwen van een parkeergarage op het Morspoortterrein, tijdens een raadsvergadering vanaf 20:00 uur, eveneens in de Raadszaal van het Stadshuis.

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel gepubliceerd dat twee opties voor het Morspoortterrein naast elkaar legt: een parkeergarage en uitbreiding van parkeren op maaiveld. Het voorstel is te bekijken via:

http://gemeente.leiden.nl/nc/bestuur/bis-bestuurlijk-informatie-systeem/actie/file/datum/18022010/bestand/1008517/type/word/shash/0070b22d/

Bewonersavond 28 september 2010

Met excuses voor de “radiostilte” op deze site, een korte update van de laatste ontwikkelingen:

  • Begin in juni heeft de Raad van State een groep bewoners in het gelijk gesteld en een voorlopige voorziening toegewezen waardoor de voorbereidingen voor de bouw van een parkeergarage bij de Morspoort stil zijn komen te liggen totdat de Raad de bezwaren in behandeling heeft genomen.
  • Eind juni heeft de gemeenteraad over de garage gestemd, maar de plannen niet geschrapt.
  • De wijkvereniging is sinds die tijd in gesprek met wethouder van Woensel, die naar aanleiding van het Groenplan van Morswegbewoners een alternatief plan voor parkeren op maaiveld heeft laten uitwerken.
  • Aanstaande dinsdag is er een presentatie van dat plan en zijn bewoners in de gelegenheid om hun mening kenbaar te maken over zowel uitbreiding van parkeergelegenheid als het invoeren van betaald parkeren in Transvaal I

Wij hopen u dinsdag 28 september 2010, vanaf 19:30uur in het voormalige belastingkantoor te mogen verwelkomen!

Klik op “Lees meer” voor de bewonersbrief die door de WTL in Transvaal I verspreid is.

Lees meer

BV Leiden houdt de oogkleppen op

Bedrijven willen Leiden aan afspraken houden

Gepubliceerd in Leidsch Dagblad op 21 maart 2010

De Rijn Gouwe Lijn, de ringweg-oost, de Rijnlandroute, het bedrijvenpark Oostvlietpolder en de Morspoortgarage: ze moeten er allemaal komen. Dat schrijven het Leidse bedrijfsleven en het hoger onderwijs in een open brief aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen.

,,We gaan het nieuwe college eraan houden dat het de afspraken uit het verleden nakomt”, zegt directeur Ben Schuttenbeld van de Kamer van Koophandel. ,,Wij worden er gek van als de gemeentelijke overheid voortdurend blijft zwabberen. Je krijgt in Leiden in vier jaar blijkbaar niks voor elkaar, en als je dan ook nog elke vier jaar van voren af aan gaat beginnen, dan wordt het nooit wat.”

Volg de reacties op http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article5927944.ece

Garage in spoeddebat

Leidsch Dagblad, 4 februari 2010

De Leidse D66-fractie heeft, met steun an SP en CU, voor 18 februari een spoeddebat aangevraagd over de tijdelijke parkeergarage bij de Morspoort. D66 meent van belangrijke informatie verstoken te zijn gebleven, nu onlangs bleek dat er al maanden eisen en voorwaarden voor de garage zijn, maar dat B en W die geheim hielden. In een brief aan de raad stelt het college dat het ‘heel normaal’ is en dat die informatie niet van belang was voor de oordeelsvorming van de raad. D66 is het daarmee oneens, te meer daar het een politiek gevoelig onderwerp is dat leidde tot het aftreden van wethouder Steegh (GroenLinks). D66 vreest dat het de opzet van wethouder Witteman (PvdAA) was om het besluit er begin januari door te krijgen. Dan zou hij nog voor de verkiezingen een aannemer kunnen inhuren en zou afblazen moeilijker en duurder worden.

Enquête parkeerbeleid Transvaal II en III

Leiden, 10 februari 2010

 

Geachte wijkbewoner,

 

Het bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden wil graag uw aandacht vragen voor het volgende.

Met de bouw van de parkeergarage tegenover de Morspoort  zal de gemeente  betaald parkeren gaan invoeren in Transvaal I, het gedeelte van Transvaal tussen de Morssingel en de spoorweg-overgang in de Morsweg.  

 

Graag willen wij van u weten aan welk toekomstig parkeerbeleid u de voorkeur geeft voor de rest van onze wijk. Het gaat dan met name om het deel van Transvaal vanaf de spoorwegovergang tot  aan de doctor Lelylaan. 

Lees meer

Bezwaar tegen de procedure bouw tijdelijke demontabele parkeergarage bij de Morspoort

Aan Het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Leiden
Betreft: Bezwaar tegen de procedure bouw tijdelijke demontabele parkeergarage bij de Morspoort.

Datum: 3 februari 2010

 

Door de gemeente is op 2 februari een informatie avond georganiseerd voor de bewoners van Transvaal. De bewoners werden op de hoogte gesteld over de besluitvorming en de verdere procedure voor de bouw van een tijdelijke parkeergarage aan de Morsweg/ Morssingel.

Tevens werden de bewoners uitgenodigd om mee te denken over hoe en waar de groenvoorziening zou moeten worden gecompenseerd na het kappen van een 36-tal bomen op en rond het huidige terrein van de marechaussee kazerne en het huidige parkeerterrein bij de Morspoort.

 

Wethouder Witteman was aan het begin van de avond een uur aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat Witteman voor het aflopen van zijn wethouderschap de bouw van de tijdelijke demontabele parkeergarage aan de Morsweg veilig wil stellen. Door de provincie is de publicatie van het bestemmingsplan aangehouden omdat, volgens Witteman, de provincie bezwaar heeft tegen het negeren van de molenbiotoop van molen de Put en omdat er bedenkingen zijn om het Wernink-terrein te bestemmen als studentencampus.

 

De meerderheid in de raad voor het plan Witteman is inmiddels afgebrokkeld tot een schamele een of twee zetels. Daarnaast is het lang niet zeker dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen er nog steeds een meerderheid in de raad is voor de bouw van deze tijdelijke parkeergarage. Om er toch zeker van te zijn dat zijn plan, ook na de verkiezingen, zal worden uitgevoerd heeft Witteman de volgende truc bedacht. Lees meer

Open Brief aan Wethouder Witteman 6 jan. 2010

Geachte wethouder Witteman,

Na uw uitspraken bij de vergadering van de Commissie Ruimte en Bereikbaarheid van gisteravond heeft u naar onze mening zeer dringend het een en ander recht te zetten.

U heeft de Wijkvereniging Transvaal Leiden (WTL) eind vorig jaar op het matje geroepen omdat u boos was over ons persbericht en de postertjes die wij op de bomen rond het Morspoortterrein hadden gehangen. U vond dat wij daarmee een verkeerd beeld schetsten.

Maar nu doet u zelf precies datzelfde! U heeft de raadscommisieleden gisteren verkeerd voorgelicht en een verkeerd beeld gegeven van onze alternatieve plannen.
U beweerde dat u het Morspoort Groen Plan (het plan van het buurtcomitė) uitgebreid bestudeerd had, maar u zette de raadsleden die het plan nog niet hebben kunnen bestuderen op het verkeerde been door te stellen dat Lees meer

Bewonersbrief WTL 1 jan 2010

Geachte bewoners van Transvaal,

Op 11 december jl. ontving u een brief van de gemeente aangaande de lopende procedure voor de bouw van een parkeergarage op het Morspoortterrein.

Als bestuur de van WTL (Wijkvereniging Transvaal Leiden) willen we u hierbij graag nader informeren over wat er zich tot nu toe heeft afgespeeld en waar wij op dit moment mee bezig zijn. Lees meer

1 8 9 10 11 12