Wijkbijeenkomst 24 oktober 2018

Geachte buurtbewoner,

 

Hierbij nodigt het bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse

WIJKBIJEENKOMST

woensdag 24 oktober 2018

20:00-22:00 uur

 

in de grote zaal van het Sociaal Pension van stichting De Binnenvest, Morspad 4

 

Gasten:                      

WIJKREGISSEUR          Marco Versluis

WIJKBEHEERDER        Wanita Mahesh          (onder voorbehoud)
WIJKAGENT                Lakhdar Ben Taieb      (onder voorbehoud)

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Introductie van onze gasten
 3. Rondvraag of er specifieke vragen voor onze gasten zijn
 4. Overige agendapunten
  ● Status verkameringsstop
  ● Bewonersinitiatief om de Morsweg om te zetten naar een woonerf in Transvaal II en III
  ● Wijkschouwen
  ● Informatievoorziening/wijkredactie
 5. Rondvraag

 

Kom meepraten over het verbeteren van uw wijk!

Tropisch Transvaal Wijkfeest

Tropisch Transvaal Wijkfeest

Geniet u ook zo van het lekkere weer?
Laten we hopen dat de zomer zich zo voortzet.

Op 1 september 2018 vindt van 14:00 tot 20:00 weer ons jaarlijkse wijkfeest plaats.

Het thema past dit jaar prima bij het huidige weer:
Tropisch Transvaal met een Hawaii thema!

We mogen ook dit jaar weer gebruik maken van de locatie van roeivereniging Njord en we plaatsen daar weer een grote stormbaan voor de kinderen.

Drankjes worden verzorgd tegen € 1,25 per consumptie.
De barbecue is gratis voor inwoners van de wijk.
Laat u ons even weten dat u komt door uw naam en adres door te geven, dan zetten we u op de gastenlijst.
Dit kan via een privé bericht op Facebook of via een e-mail aan wijkfeest@transvaalleiden.nl

We hopen u te zien op 1 september en geniet van de zomer!

       

Aanpassing agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Beste wijkbewoners,

De agenda voor de ALV is enigszins gewijzigd. We splitsen de avond in twee delen. Voor de pauze zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig. De komst van wijkregisseur Marco Versluis is helaas onzeker geworden vanwege een gescheurde enkelband.
Wel zal Wim Schaddé, bouwinspecteur, aanwezig zijn.
Na de pauze behandelen we zaken die voor hen niet relevant zijn.

Mocht u al vragen hebben en/of andere zaken willen bespreken, dan horen we dat graag van tevoren per email via bestuur@transvaalleiden.nl. We kunnen dat dan eventueel nog aan de agenda toevoegen voordat die wordt geprint om maandagavond te worden uitgedeeld.

Bij voorbaat dank en hopelijk tot maandagavond!

Bestuur Wijkvereniging Transvaal Leiden

 

Agenda ALV 2018

 1. Opening
  2. Introductie Wijkagent, Wijkbeheerder, Wijkregisseur en Wim Schaddé van Dooren, Senior Bouwinspecteur, Team Bouwtoezicht, Juridische Handhaving en Veiligheid
  3. Bestuursmededelingen, kort verslag activiteiten sinds ALV2017
  4.Te bespreken:
   • ● Verkamering – Pretoriusstraat 4

  ● Overlast Brandewijntje● Overlast spoor● Openbare ruimte: plantenbakken, groen, fietsbeugels● Wijkschouwen● Parkeren

  –       PAUZE –  (21:00-21:10)

  1. Bestuursverkiezingen

  Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Robbert Dijkhuis en Jan van Erp.
  Huidige samenstelling van het bestuur:

  Voorzitter:                          Robbert Dijkhuis         (TV1)
  Vicevoorzitter:                   Jan van Erp                 (TV2)
  Secretaris:                         Ingeborg Hansen        (TV1)
  Penningmeester:               Gerben Zwart              (TV2)
  Bestuurslid:                        Carla de Bruin            (TV1)
  Bestuurslid:                        Erik Deen                   (TV2)

  Kandidaat-bestuursleden: Inge de Ruiter en Pascal Groen

  1. Financieel verslag, begroting en verslag van de kascommissie. Benoeming nieuwe kascommissie. De kascommissie bestaat uit twee leden die door de ledenvergadering worden aangewezen.
   7. Te bespreken:
  • Informatievoorziening / wijkredactie / wijkkrant
   ● Wijkfeest / wijkborrel
  1. Rondvraag
   9. Sluiting vergadering

  Uitnodiging Algemene ledenvergadering 16 april 2018

  Beste wijkbewoners,

  Wijkvereniging Transvaal Leiden nodigt u uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering; maandag 16 april 2018 van 20:00 tot 22:00 in het Sociaal Pension van stichting de Binnenvest aan het Morspad 4

  Het bestuur van Wijkvereniging Transvaal Leiden is dringend op zoek naar enkele enthousiaste mensen, die ongeveer eens per zes weken met ons willen vergaderen over zaken die voor Transvaal belangrijk zijn.

  We zijn de officiële gesprekspartner namens de buurt voor de gemeente en houden de bewoners zo goed mogelijk op de hoogte van plannen die gevolgen hebben voor de buurt.

  We willen de komende tijd samen met bewoners en gemeente een wijkvisie opstellen voor Transvaal. U bent van harte uitgenodigd om eens (vrijblijvend) aan te schuiven.

  Verder kunnen we altijd buurtgenoten gebruiken die kunnen helpen bij het doen van een wijkschouw, of bijvoorbeeld het huis aan huis bezorgen van uitnodigingen voor wijkfeest of vergaderingen.

  Meer informatie kunt u via e-mail opvragen en tijdens de ALV op 16 april a.s.

  Help mee aan een mooiere wijk!

   

  Uitnodiging ALV 2018 voorzijde (PDF)

  Uitnodiging ALV 2018 achterzijde (PDF)

  Verkamering in de media

  Wijkgenoten,
   
  diverse buurtgenoten en de wijkvereniging zijn de afgelopen periode druk bezig geweest om aandacht te vragen voor de toenemende verkamering in onze wijk en in andere delen van onze stad. Dit om de standpunten van de politieke partijen voor de verkiezingen duidelijk te krijgen.
  Wijkschouw verkamering
  Begin februari is de wijkvereniging met een vertegenwoordiger van bouw- en woningtoezicht en de wijkregisseur de wijk in gegaan om samen het aantal duidelijk verkamerde woningen te bekijken. De gemeente heeft zelf namelijk ook geen overzicht van verkamerde woningen.
  We hebben besproken in hoeverre deze woningen bij de gemeente als verkamerd bekend staan, danwel een ontrekkingsvergunning hebben.
  Een ontrekkingsvergunning is niet altijd nodig geweest om een woning te verkameren en er zijn veel panden die al langer verkamerd zijn en waarvoor het dus nooit nodig is geweest om een ontrekkingsvergunning aan te vragen.
  Door de crisis en gedaalde woningprijzen zijn de afgelopen jaren echter steeds meer woningen verkamerd omdat het voor ‘huisjesmelkers’ interessanter werd deze woningen goedkoop te kopen en daarna kamers te gaan verhuren.
  E-mails politieke partijen
  Afgelopen weken hebben we de politieke partijen 2 keer per week een e-mail gestuurd met daarin voorbeelden van maatregelen zoals andere steden die hanteren om verkamering in de hand te houden.
  Stemwijzer
  Dit alles heeft geresulteerd in een ‘stemwijzer’ met standpunten van de diverse politieke partijen over verkamering.
  Deze stemwijzer zullen we zaterdagochtend 17 maart 2018 op onze website en Facebook pagina plaatsen.
   
  Hieronder vind u enkele artikelen die over verkamering zijn verschenen in de lokale media:
   
  17 februari 2018 – Leidsch Dagblad
   
  21 februari 2018 – Leids Universitair Weekblad
   
  15 maart 2018 Omroep West
  Omroep West nieuws (vanaf 4:20)
  Uitgebreider item bij Omroep West
  Rake vragen: “Waarom doet Leiden zo weinig tegen de verkamering?”

  Oproep aan alle Transvaalbewoners

  Oproep aan alle Transvaalbewoners

  In 2015 heeft de wijkvereniging zelf een inventarisatie gemaakt van de verkamerde woningen binnen onze wijk. Zie de bijgevoegde kaarten uit oktober 2015. Deze lijken geheel niet overeen te komen met het beeld dat de gemeente zelf heeft over het aantal verkamerde woningen in onze wijk. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor andere delen van Leiden.

  Daarom gaat de wijkvereniging binnenkort zelf met een vertegenwoordiger van de gemeente onze wijk in om de gemeente te laten zien dat er echt meer woningen verkamerd zijn dan zij vanachter het bureau denken te zien.

  Deze kaarten zijn inmiddels al twee jaar oud en er zijn ons al diverse aanpassingen bekend. We willen onze kaart graag zoveel mogelijk actualiseren!

  Is er bij u in de straat een verkamerd of gesplitst pand dat nog niet op onze kaarten staat? Wordt het huis van uw buren momenteel vertimmerd? Laat het ons weten via bestuur@transvaalleiden.nl of via een prive bericht op onze Facebook pagina!

  Wijkvereniging Transvaal

  Overzicht verkamering Transvaal I – Oktober 2015

  Overzicht verkamering Transvaal II – Oktober 2015

  Overzicht verkamering Transvaal III – Oktober 2015

  Wijkbijeenkomst 8 november

  woensdag 8 november 2017 is er weer een wijkbijeenkomst

  Locatie : Sociaal Pension van stichting de Binnenvest, Morspad 4
  Tijdstip: 20:00 – 22:00

  Heeft u vragen of opmerkingen over uw wijk! Iedereen is welkom.

  Verder zoeken we mensen die zich betrokken voelen bij hun wijk en willen helpen om berichtjes te plaatsen op Facebook en onze website.
  Of mensen die leuke verhalen en/of foto’s hebben over de wijk.
  Vind u het leuk en wilt u ons hierbij helpen meld u dan ook!
  Dat hoeft niet perse op 8 november, maar mag ook via een privé berichtje op Facebook of e-mail naar bestuur@transvaalleiden.nl

  Weesfietsen opruimen

  Weesfietsen labelen

  Weesfietsen opruimen

  Kortgeleden hebben we de gemeente gevraagd om ‘weesfietsen’ in onze wijk weer eens op te ruimen.

  Deze week zijn er in onze wijk op diverse plekken fietsen die eruit zien alsof ze al lange tijd niet gebruikt zijn van een label voorzien.

  Is er na 2 weken niets met de fiets gebeurd, zullen deze fietsen worden verwijderd. Zo komt er waarschijnlijk weer wat ruimte vrij in de beperkte fietsbeugels.

  Wanneer de fietsen nog in goede staat staan worden ze nog 6 weken opgeslagen bij Kringloop Warenhuis. Meer informatie over wat er dan met de weesfietsen gebeurd vindt u hier: http://www.fffw-leiden.nl/

  Binnenkort zullen er ook nog extra fietsbeugels geplaatst gaan worden. De gemeente controleert nog of dit op bepaalde locaties geen problemen met bekabeling of leidingen oplevert.

  1 2 3 4 5 6 14