Algemene ledenvergadering 2017

Hierbij nodigt het bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden u uit voor het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
maandag 3 april 2017, 20:00-22:00 uur

in het Sociaal Pension van stichting De Binnenvest, Morspad 4
Aanwezig zullen zijn:

WIJKREGISSEUR Chrissie van der Meijden

WIJKBEHEERDER Wanita Mahesh (onder voorbehoud)
WIJKBOA Gert Jan Victorie
WIJKAGENT (onder voorbehoud)
Bestuur van de wijkvereniging
Agenda:
1. Opening
2. Introductie Wijkboa, Wijkagent, mededelingen Wijkregisseur en Wijkbeheerder
3. Bestuursmededelingen, kort verslag activiteiten
4. Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar is: Kirsten Bergmann. Aftredend en opnieuw herkiesbaar zijn: Gerben Swart, Carla de Bruin en Ingeborg Hansen
HET BESTUUR IS OP ZOEK NAAR NIEUWE BESTUURSLEDEN, MET NAME UIT TRANSVAAL 3!
Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld! (Transvaal 3 ligt tussen Njord en Doctor Lelylaan)
Huidige samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Robbert Dijkhuis (TV1)
Vicevoorzitter: Jan van Erp (TV2)
Secretaris: Ingeborg Hansen (TV1)
Penningmeester: Gerben Zwart (TV2)
Bestuurslid: Carla de Bruin (TV1) Bestuurslid: Kirsten Bergmann (TV2)
Kandidaten dienen zich uiterlijk 1 april bij het bestuur aan te melden.
5. Financieel verslag, begroting en verslag van de kascommissie. Benoeming nieuwe kascommissie. De kascommissie bestaat uit twee leden die door de ledenvergadering worden aangewezen.
6. Te bespreken:

● Verkamering
● Parkeren
● Overlast spoor
● Plantenbakken, groen
● Wijkschouwen
● Ondergrondse afvalcontainers
● Wijkfeest
7. Rondvraag
8. Sluiting vergadering
Kom meepraten over uw wijk!
Iedereen is welkom!
Bestuur Wijkvereniging ”Transvaal Leiden”

 

Wijkschouw Transvaal

Binnenkort vinden er in onze wijk weer wijkschouwen plaats.

Tijdens deze wijkschouw loopt de gemeente Leiden samen met bewoners en de wijkvereniging door de wijk om achterstallig onderhoud of verbeterpunten in de wijk te inventariseren.

Zo kunnen we samen onze wijk blijven verbeteren.

De eerste wijkschouw is in Transvaal I
(Morsweg/Morspoort tot aan spoorwegovergang)
Zaterdag 4 februari 2017 9:30 – 11:30 – Start Bloemlustplein

De week erna zijn Transvaal II en III aan de beurt.
(spoorwegovergang Rijnzichtstraat – Morsweg tot aan Doctor Lelylaan)
Zaterdag 11 februari 2017 9:30 – 11:30 – Start Rijnzichtstraat

Wilt u meelopen, geeft u zich dan op via bestuur@transvaalleiden.nl en geeft u aan op welke dag u mee zal lopen.

Mocht u punten weten in uw buurt loop dan met ons mee tijdens een van deze ochtend! Mocht u niet in de gelegenheid zijn, kunt u ook via bovenstaand e-mailadres opgeven waar we tijdens de schouw op moeten letten.

Samen aan de slag

Woon je in de Hoge Mors, Lage Mors of in Transvaal? En wil je meedenken over het beheer van jouw eigen straat of buurt? Tijdens de wijkavond Samen aan de slag op dinsdag 24 januari hoor je meer over wat de gemeente doet in de openbare ruimte, en wat je als bewoner zelf kunt oppakken. Wil je bijvoorbeeld een geveltuin of meedoen aan een wijkschouw? Je kunt je aanmelden via de button ‘Ja, ik kom!’ via onderstaande link. En vraag ook je buurman of buurvrouw mee!

https://www.leiden.nl/over-de-stad/aan-de-slag-woonomgeving/

 

 

Fietsenschouw Transvaal 1 en Transvaal 2

5771_fietsparkeren_gemeente_leiden

Samen met de gemeente willen we als wijkvereniging met een aantal bewoners een ‘fietsenschouw’ door onze wijkdelen lopen in Transvaal 1 en Transvaal 2.
In deze wijkdelen is de overlast door fietsparkeren het grootst en we willen we samen met de gemeente en bewoners inventariseren wat de mogelijkheden zijn qua nieuwe fietsparkeerplekken.

Wanneer u interesse heeft om mee te lopen meldt u dan aan via : bestuur@transvaalleiden.nl of via een privebericht op Facebook.
Wanneer u zich aanmeldt, geeft u dan alstublieft duidelijk aan of u in Transvaal 1 of Transvaal 2 wilt meelopen en welke straat of locatie u zou willen vertegenwoordigen.
Dit mag ook de hele wijk zijn, maar bij teveel aanmeldingen zullen we wat moeten filteren en is het handig te weten waar bepaalde aanmeldingen vandaan komen
Het moment van de fietsenschouw zal op korte termijn doordeweeks overdag plaatsvinden. (eventueel rond 17:00/17:30)
De exacte datum en tijd bepalen we in overleg met de belangstellenden.

Kunt u er niet bij zijn, maar heeft u wel suggesties, geef ze zo duidelijk mogelijk aan via omschrijving of een fotootje door via bestuur@transvaalleiden.nl of privé bericht via facebook en dan zullen we dit ook tijdens de fietsenschouw meenemen.

Wijkvereniging Transvaal Leiden

Onaangekondigd plaatsen van ondergrondse containers aan de Morsweg

De afgelopen dagen is er wat onduidelijkheid ontstaan over het plaatsen van ondergrondse containers (glas, papier en kleding) ter hoogte van de kruising Morsweg en het viaduct over de lage Morsweg.
Hier was eigenlijk niemand over ingelicht en het kostte dan ook wat moeite om duidelijk te krijgen wat er staat te gebeuren en of dit volgens de regels is verlopen.

De WTL heeft vanaf eind vorige week dagelijks contact gehad met de gemeente. We hebben erop aangedrongen dat de gemeente zo snel mogelijk een brief verzendt aan bewoners in de omgeving met een uitgebreide uitleg over de te herplaatsen containers. Dat had veel eerder moeten gebeuren en is een fout waar de gemeente inmiddels haar excuses voor heeft gemaakt.

Hoewel het dus netter was geweest als het plaatsen van de containers netjes via brief was aangekondigd, blijkt de plaatsing wel rechtmatig.
De containers worden binnen 6 meter van de originele locatie van de bovengrondse glas en papierbak teruggeplaatst. De heg die op dit moment is verwijderd zal na plaatsing van de containers weer worden teruggeplaatst.

Tijdens de wijkbijeenkomst op 10 oktober is de wens voor een glas en papiercontainer in die omgeving ook ter sprake gekomen. Er bestaat dus behoefte aan extra glas/papierbakken in de buurt.
Helaas zal er een parkeerplaats moeten verdwijnen omdat de ondergrondse containers niet over een geparkeerde auto getild mogen worden tijdens het legen.

Na het plaatsen van de ondergrondse restafvalcontainer ter hoogte van Morsweg 103/105 zullen de laatste bovengrondse containers zo snel mogelijk worden verwijderd zodat er weer enkele parkeerplaatsen vrijkomen. De WTL is in gesprek met de gemeente over het deels benutten van die ruimte voor het plaatsen van fietsenstallingen.

De gemeente heeft toegezegd de bewoners in de omgeving zo spoedig mogelijk een brief te sturen.

Wijkvereniging Transvaal Leiden

SPREEKUUR WIJKAGENT

Met ingang van dinsdag 20 september 2016 komt het wekelijkse spreekuur van de wijkagent in het sociaal pension in Transvaal te vervallen. In plaats hiervan zullen er regelmatig zogeheten ‘pop-up’ momenten komen. Uw wijkagent zal op wisselende dagen en tijdstippen ergens in de wijk opduiken. Dit kan echt overal zijn. Bijvoorbeeld in de nabijheid van een bepaald kruispunt, een doorgaande weg of winkelcentrum etc.
Via onderstaande social-media van de politie zullen de data en tijdstippen steeds bekend gemaakt gaan worden.
Het vervallen van het spreekuur betekent niet dat de wijkagent slechter bereikbaar is. In de praktijk zal ik vaker in de wijk aanwezig zijn voor uw vragen of gewoon voor een praatje.
Indien u een vraag/verzoek heeft voor de wijkagent maar u bent niet in de gelegenheid om hem op te zoeken in de wijk, dan kunt u altijd via telefoonnummer: 0900-8844 een zogeheten terugbelverzoek laten doen. Er zal dan een bericht geplaats worden in de e-mail inbox van de wijkagent en zodra de wijkagent in de gelegenheid is zal u zo spoedig mogelijk terug gebeld worden door hem of een van zijn directe collega’s. Dit kan soms een paar dagen duren in verband met vrije dagen en prioritering.

Heeft u meteen politie nodig? Of ziet u een verdachte situatie of een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112!

facebook.com/politieleiden
twitter.com/polleiden
instagram.com/politieleiden/

Met vriendelijke groet,

Dennis Perdok
Wijkagent Morskwartier, Transvaalbuurt en Bio Science Park
Politie | Den Haag | Leiden-Midden

Update over de besproken punten tijdens de “collegetour”

Afgelopen dinsdag 23 augustus vond in De Mors de eerste “collegetour” plaats, een bezoek van het voltallige college van burgemeester en wethouders. Hiervan is eerder een verslag van op onze Facebook en website geplaatst.
Inmiddels is er over 2 van de besproken punten in onze wijk nieuws te melden.

Geluidsoverlast door spoor
De gemeente heeft inmiddels verdere gesprekken gehad met ProRail.
Daaruit kwam naar voren dat het probleem waarschijnlijk wordt veroorzaakt door onvoldoende smeersystemen.
Door het plaatsen van extra smeerpotten in de bocht zou de geluidsoverlast moeten verminderen.
Er volgt hier op korte termijn verder overleg over. Mocht er meer bekend worden zullen we jullie op de hoogte houden.

Containerplaatsing
Begin oktober zal de laatste ondergrondse container geplaatst gaan worden aan de Morsweg.
De gemeente houdt een kleine slag om de arm, want is nog wel afhankelijk van de laatste kabel die moet worden omgelegd door de eigenaar van deze kabel.
Mocht er definitief meer bekend zijn over de plaatsing van deze container zullen we dit jullie ook laten weten.
Daarna zullen de laatste bovengrondse containers verwijderd worden, zodat hopelijk ook de overlast en het dumpen van afval zal afnemen.

College op ‘collegetour’ in Transvaal

IMG_2108

Afgelopen dinsdag 23 augustus vond in De Mors de eerste “collegetour” plaats, een bezoek van het voltallige college van burgemeester en wethouders. Transvaal is daar een onderdeel van en samen met diverse bewoners hebben we enkele punten proberen aan te kaarten.

IMG_2115   college tour 021

De eerste stop was in de President Steinstraat in Transvaal 1 om de verkamering te bespreken en bijbehorende problemen te laten zien.
Panden die slechter onderhouden worden, maar vooral ook de grote hoeveelheid fietsen en de beperkte fietsenrekken werden bekeken. Eventuele oplossingen werden met bewoners besproken en daar zal later op terug worden gekomen met de wijkwethouder Marleen Damen.

IMG_7345   IMG_7347

Een tweede stop was bij de spoorwegovergang en de bocht die de trein daarna maakt richting het station. De treinen zijn daar de afgelopen jaren meer geluid gaan maken en ProRail/NS overschrijdt daarmee de officiële geluidsnormen.
Hier kon het college live luisteren naar de passerende treinen en werden mogelijke oorzaken en oplossingen besproken. Later deze week is er toevallig overleg met de directeur van ProRail en zal dit punt door het college onder de aandacht gebracht worden.

IMG_7350   IMG_7358

De derde stop was in Transvaal 2 bij de speeltuin achteraan de De Wetstraat / Reitzstraat. De speeltuin is grotendeels door bewoners zelf opgezet en onderhouden en toont aan dat bewoners met een beetje hulp van gemeente prima voor hun eigen omgeving kunnen zorgen.

IMG_7361    IMG_7367

De laatste stop in Transvaal 2 was bij een van de laatste plekken met bovengrondse afvalcontainers in de wijk, in de Pretoriusstraat. Deze voldoen niet meer, omdat ze langer zijn blijven staan dan gepland. Er wordt nu regelmatig afval tot hoog op de container opgestapeld. Het frustreert bewoners hier, dat de ondergrondse containers zo lang op zich laten wachten en bewoners met de vervuiling en opstapeling van afval worden opgezadeld. Klagen hierover werkt vaak niet of is maar tijdelijk.

We zijn nog in afwachting van definitieve datum waarop deze containers vervangen gaan worden door ondergrondse containers.

IMG_7389   IMG_7408

Achteraf was er een kleine bijeenkomst georganiseerd door de bewoners van de Jacob Catsstraat, waar een prijsuitreiking volgde van de kennisquiz met een hapje en drankje en dankwoord van de burgemeester.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en gesprekken die hier nog uit volgen.

UPDATE: Wijkfeest Transvaal 27 augustus

Update: inmiddels is het BBQ menu ook bekend. Zie onderaan dit bericht voor meer informatie.

Aanstaande zaterdag 27 augustus is ons wijkfeest en we laten jullie nog even weten wat er tijdens het wijkfeest op allemaal te doen is.

Flyer wijkfeest

De weerberichten zien er alvast goed uit, dus kom ook gezellig langs met de kinderen! Ook voor hen is er genoeg te doen.

Vanaf 17:00 is er een gratis BBQ met ook halal vlees, maar ook vegetarische hapjes.

Ben je van plan om langs te komen en heb je je nog niet aangemeld, doe dit dan nog snel.

Dit kan door een e-mail te sturen aan wijkfeest@transvaalleiden.nl, via een privé bericht aan onze Facebook pagina en mocht dat niet lukken kun je het ook doorgeven via 071-5147138

stormbaan-hindernisbaan-Stormbaan-Blue-vcompany-voorkant

Voor de kinderen (en de ouders die het aandurven) hebben we volgende week een heuse stormbaan!
De stormbaan heeft diverse obstakels en een klimmuur met glijbaan voor klim, klauter en glijplezier!

14086432_1788369451410262_4597487546101409515_o

Tijdens ons wijkfeest hebben we muzikale ondersteuning van Buster the Band! Zie www.bustertheband.nl voor meer informatie en meer foto’s en video’s.

Buster bestaat uit Vincent, Pieter, Steven & Hjalmar en speelt rock, blues, rockabilly, surf en meer. Dat wordt vast gezellig!

Hollande_Nieuwe_Musicals_Eenklapstuk_2016

We krijgen een voorproefje van een echte musical!

Musicalgroep De Hollandse Nieuwe speelt eind september ‘Hutspot, de Musical – Een KlapStuk!’ Een heerlijk muzikaal verhaal dat zich afspeelt in de jaren ’80 in een echt Leids buurthuis.

Een aantal leden van De Hollandse Nieuwe komt op ons wijkfeest een voorproefje geven van deze nieuwe musical door een paar bekende liedjes te zingen.

De voorstellingen van De Hollandse Nieuwe op 24 (20.15 uur) en 25 (14.30 uur) september vinden plaats in het Best Western hotel op de Lange Mare in Leiden.

Zie Facebookpagina https://www.facebook.com/DeHollandseNieuwe voor meer informatie.

 

IMG_7222

Komende zaterdag vindt ons wijkfeest plaats op het terrein van Roeivereniging NJORD en dat is een mooie gelegenheid om onze wijk eens vanaf het water te bekijken.

Enkele leden van NJORD organiseren korte uitstapjes op het water voor bezoekers. Er is prachtig weer voorspeld en heb je altijd al eens willen roeien, kom gezellig langs op ons wijkfeest!

Tot zaterdag!

 

Update: Inmiddels is ook bekend wat we tijdens de BBQ allemaal kunnen verwachten:

Heb je je nog niet aangemeld, doe dit dan nog snel via een privé bericht via onze Facebook pagina of een e-mail aan wijkfeest@transvaalleiden.nl en mocht dat niet lukken kun je het ook doorgeven via 071-5147138
We gaan bijna bestellen dus geef je nog snel op zodat we voor iedereen genoeg hebben.
 
Onze gratis BBQ wordt grotendeels verzorgd door Murat van Yildiz aan de Morsweg. 
Daarbij hebben uiteraard ook patat van de smulshop ook aan de Morsweg!
Alles is halal en ook aan de vegetarische bezoekers hebben we gedacht.
 
Hieronder volgt een overzichtje wat je allemaal kunt verwachten.
– kipsaté
– gemarineerde kipdijen
– shaslick
– runderburgers
– lamskotelet
– merguez
– vegetarische groentespiezen
– diverse tapas op yoghurtbasis
– olijfjes
– gedroogde tomaten
– omeletje van courgette (vegetarisch)
– verschillende salades (vegetarisch)
– Marokkaans maisstookbrood
 
En dan nog bananencake of baklava toe!

Wijkfeest Transvaal I, II en III over 10 dagen!

Over 10 dagen is het dan eindelijk zover!
Het eerste wijkfeest van Transvaal I, II en III (En het is gratis!)

We zijn nog met de laatste voorbereidingen bezig en de eerste aanmeldingen komen binnen. Ben je van plan om langs te komen meld je even aan via een privé berichtje op Facebook of via wijkfeest@transvaalleiden.nl. Eventueel kan het ook via 071-5147138.
Het eten is halal en we hebben ook aan vegetariërs gedacht.

Flyer wijkfeest

Door je aan te melden kunnen wij zorgen dat we voor iedereen wat te eten en drinken hebben, en niet teveel over houden.

We hopen dat het net zulk lekker weer is als vandaag en hopen je dan te zien!

De komende dagen brengen we jullie verder op de hoogte over wat er allemaal te doen is en welke optredens we krijgen.
Houd dus onze Facebook en website in de gaten!

1 2 3 4 5 6 13