Oproep aan alle Transvaalbewoners

Oproep aan alle Transvaalbewoners

In 2015 heeft de wijkvereniging zelf een inventarisatie gemaakt van de verkamerde woningen binnen onze wijk. Zie de bijgevoegde kaarten uit oktober 2015. Deze lijken geheel niet overeen te komen met het beeld dat de gemeente zelf heeft over het aantal verkamerde woningen in onze wijk. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor andere delen van Leiden.

Daarom gaat de wijkvereniging binnenkort zelf met een vertegenwoordiger van de gemeente onze wijk in om de gemeente te laten zien dat er echt meer woningen verkamerd zijn dan zij vanachter het bureau denken te zien.

Deze kaarten zijn inmiddels al twee jaar oud en er zijn ons al diverse aanpassingen bekend. We willen onze kaart graag zoveel mogelijk actualiseren!

Is er bij u in de straat een verkamerd of gesplitst pand dat nog niet op onze kaarten staat? Wordt het huis van uw buren momenteel vertimmerd? Laat het ons weten via bestuur@transvaalleiden.nl of via een prive bericht op onze Facebook pagina!

Wijkvereniging Transvaal

Overzicht verkamering Transvaal I – Oktober 2015

Overzicht verkamering Transvaal II – Oktober 2015

Overzicht verkamering Transvaal III – Oktober 2015

Wijkbijeenkomst 8 november

woensdag 8 november 2017 is er weer een wijkbijeenkomst

Locatie : Sociaal Pension van stichting de Binnenvest, Morspad 4
Tijdstip: 20:00 – 22:00

Heeft u vragen of opmerkingen over uw wijk! Iedereen is welkom.

Verder zoeken we mensen die zich betrokken voelen bij hun wijk en willen helpen om berichtjes te plaatsen op Facebook en onze website.
Of mensen die leuke verhalen en/of foto’s hebben over de wijk.
Vind u het leuk en wilt u ons hierbij helpen meld u dan ook!
Dat hoeft niet perse op 8 november, maar mag ook via een privé berichtje op Facebook of e-mail naar bestuur@transvaalleiden.nl

Weesfietsen opruimen

Weesfietsen labelen

Weesfietsen opruimen

Kortgeleden hebben we de gemeente gevraagd om ‘weesfietsen’ in onze wijk weer eens op te ruimen.

Deze week zijn er in onze wijk op diverse plekken fietsen die eruit zien alsof ze al lange tijd niet gebruikt zijn van een label voorzien.

Is er na 2 weken niets met de fiets gebeurd, zullen deze fietsen worden verwijderd. Zo komt er waarschijnlijk weer wat ruimte vrij in de beperkte fietsbeugels.

Wanneer de fietsen nog in goede staat staan worden ze nog 6 weken opgeslagen bij Kringloop Warenhuis. Meer informatie over wat er dan met de weesfietsen gebeurd vindt u hier: http://www.fffw-leiden.nl/

Binnenkort zullen er ook nog extra fietsbeugels geplaatst gaan worden. De gemeente controleert nog of dit op bepaalde locaties geen problemen met bekabeling of leidingen oplevert.

Wijkfeest Transvaal 2017

Zaterdag 2 september vanaf 14:00 Wijkfeest Transvaal
*Live muziek*
*Oudhollandse spelletjes*
*Stormbaan*
*uitstapjes op het water met Njord*
Vanaf 17:00 Gratis BBQ!

De BBQ is gratis, het enige wat u hiervoor hoeft te doen is ons
even te laten weten dat u komt. Dat kan via de
Facebookpagina van Wijkvereniging Transvaal Leiden, via
wijkfeest@transvaalleiden.nl of via 071-514 71 38. De
drankjes worden verzorgd door Njord à 1 euro. Limo gratis.

Inspreken commissie Stedelijke Ontwikkeling in verband met verkamering

Donderdagavond 20 april zal in de commissie Stedelijke Ontwikkeling het onderwerp verkamering weer worden besproken.
Het is dan voor alle inwoners van Leiden mogelijk om in te spreken en zijn of haar mening over dit onderwerp te geven.
We zullen als wijkvereniging van deze mogelijkheid gebruik maken, maar willen u als bewoner ook oproepen om in te spreken wanneer u ervaringen heeft met verkamering.

Op dit moment zijn lang niet alle politieke partijen (voldoende) overtuigd van de problematiek die wordt veroorzaakt door de steeds verder toenemende verkamering.
Daardoor lijkt het probleem te worden afgedaan met een minimum aan maatregelen, wat weinig zoden aan de dijk zet.

De concept beleidsplannen wat betreft verkamering vindt u hier:
https://leiden.notubiz.nl/document/5155818/1/17_0161_Concept-beleid_verkamering

Mede door inspreken hopen we dit punt hoger op de politieke agenda te krijgen ook tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Inspreken kan dus op donderdag 20 april, vanaf 21 uur.
Meer informatie staat vanaf morgen op: https://leiden.notubiz.nl/
Mocht u willen inspreken moet u zich aanmelden via de griffier op a.slink@leiden.nl.
Aanmelden dient voor 16 uur op 20 april te gebeuren.

Uitkomst fietsenschouw

Begin december 2016 hebben we samen met de gemeente en een aantal bewoners van de wijk een fietsenschouw gehouden in Transvaal I en Transvaal II

De gemeente heeft de mogelijkheden onderzocht om extra fietsbeugels te plaatsen en kwam bij ons terug met een voorstel.

Dit levert vooralsnog de volgende extra fietsbeugels op (nog onder voorbehoud van problemen door eventuele kabels en leidingen):

–          Voor Transvaal I levert dit 35 fietsbeugels voor 2 fietsen op, dus ruimte voor 70 extra fietsen

–          Voor Transvaal II levert dit 42 beugels voor 2 fietsen. (hier zullen er ook wat oude vervangen worden, dus aantal nieuwe plekken nog niet geheel duidelijk)

 

De locaties in Transvaal I

Morsweg 9                                         –              2 extra fietsbeugels naast de bestaande beugels

Morsweg 21                                       –              2 extra fietsbeugels naast de bestaande beugels

Paul Krugerstraat 1                        –              2 bestaande fietsbeugels iets verplaatsen zodat er 2 extra fietsbeugels naast geplaatst kunnen worden

Paul Krugerstraat 4                        –              1 extra fietsbeugel bijplaatsen

Paul Krugerstraat 18-22                –              2 extra fietsbeugels bijplaatsen naast de al bestaande fietsbeugels. 4 extra fietsbeugels thv huisnr 18-20

President Steinstraat 2                  –              In lijn van bestaande beugels 6 extra fietsbeugels bijplaatsen

President Steinstraat 13                –              bestaande beugels dichter op elkaar plaatsen zodat 4 extra fietsbeugels geplaatst kunnen worden

Cronjestraat 3                                  –              1 fietsbeugel verplaatsen zodat 2 extra beugels geplaatst kunnen worden

Lopsenstraat 2                                 –              geen extra beugels ingetekend, Dit was wel wens van bewoners Wolmaranstraat. We zullen nog navragen waarom dit niet mogelijk blijkt.

Lopsenstraat – President Steinstraat naast de speeltuin – bestaande beugels verplaatsen zodat 3 extra beugels geplaatst kunnen worden +  6 extra beugels naast de muurtje speeltuin

De locaties van nieuwe fietsbeugels in Transvaal II zullen we zo snel mogelijk nog nalopen en op onze website en Facebook publiceren.

Heeft u opmerking over fietsbeugels bij uw woning neem dan gerust even contact met ons op via bestuur@transvaalleiden.nl

Algemene ledenvergadering 2017

Hierbij nodigt het bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden u uit voor het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
maandag 3 april 2017, 20:00-22:00 uur

in het Sociaal Pension van stichting De Binnenvest, Morspad 4
Aanwezig zullen zijn:

WIJKREGISSEUR Chrissie van der Meijden

WIJKBEHEERDER Wanita Mahesh (onder voorbehoud)
WIJKBOA Gert Jan Victorie
WIJKAGENT (onder voorbehoud)
Bestuur van de wijkvereniging
Agenda:
1. Opening
2. Introductie Wijkboa, Wijkagent, mededelingen Wijkregisseur en Wijkbeheerder
3. Bestuursmededelingen, kort verslag activiteiten
4. Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar is: Kirsten Bergmann. Aftredend en opnieuw herkiesbaar zijn: Gerben Swart, Carla de Bruin en Ingeborg Hansen
HET BESTUUR IS OP ZOEK NAAR NIEUWE BESTUURSLEDEN, MET NAME UIT TRANSVAAL 3!
Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld! (Transvaal 3 ligt tussen Njord en Doctor Lelylaan)
Huidige samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Robbert Dijkhuis (TV1)
Vicevoorzitter: Jan van Erp (TV2)
Secretaris: Ingeborg Hansen (TV1)
Penningmeester: Gerben Zwart (TV2)
Bestuurslid: Carla de Bruin (TV1) Bestuurslid: Kirsten Bergmann (TV2)
Kandidaten dienen zich uiterlijk 1 april bij het bestuur aan te melden.
5. Financieel verslag, begroting en verslag van de kascommissie. Benoeming nieuwe kascommissie. De kascommissie bestaat uit twee leden die door de ledenvergadering worden aangewezen.
6. Te bespreken:

● Verkamering
● Parkeren
● Overlast spoor
● Plantenbakken, groen
● Wijkschouwen
● Ondergrondse afvalcontainers
● Wijkfeest
7. Rondvraag
8. Sluiting vergadering
Kom meepraten over uw wijk!
Iedereen is welkom!
Bestuur Wijkvereniging ”Transvaal Leiden”

 

Wijkschouw Transvaal

Binnenkort vinden er in onze wijk weer wijkschouwen plaats.

Tijdens deze wijkschouw loopt de gemeente Leiden samen met bewoners en de wijkvereniging door de wijk om achterstallig onderhoud of verbeterpunten in de wijk te inventariseren.

Zo kunnen we samen onze wijk blijven verbeteren.

De eerste wijkschouw is in Transvaal I
(Morsweg/Morspoort tot aan spoorwegovergang)
Zaterdag 4 februari 2017 9:30 – 11:30 – Start Bloemlustplein

De week erna zijn Transvaal II en III aan de beurt.
(spoorwegovergang Rijnzichtstraat – Morsweg tot aan Doctor Lelylaan)
Zaterdag 11 februari 2017 9:30 – 11:30 – Start Rijnzichtstraat

Wilt u meelopen, geeft u zich dan op via bestuur@transvaalleiden.nl en geeft u aan op welke dag u mee zal lopen.

Mocht u punten weten in uw buurt loop dan met ons mee tijdens een van deze ochtend! Mocht u niet in de gelegenheid zijn, kunt u ook via bovenstaand e-mailadres opgeven waar we tijdens de schouw op moeten letten.

Samen aan de slag

Woon je in de Hoge Mors, Lage Mors of in Transvaal? En wil je meedenken over het beheer van jouw eigen straat of buurt? Tijdens de wijkavond Samen aan de slag op dinsdag 24 januari hoor je meer over wat de gemeente doet in de openbare ruimte, en wat je als bewoner zelf kunt oppakken. Wil je bijvoorbeeld een geveltuin of meedoen aan een wijkschouw? Je kunt je aanmelden via de button ‘Ja, ik kom!’ via onderstaande link. En vraag ook je buurman of buurvrouw mee!

https://www.leiden.nl/over-de-stad/aan-de-slag-woonomgeving/

 

 

1 3 4 5 6 7 15