In Transvaal I, de wijk omsloten door het Stationsplein, de Morssingel en de Morsweg tot aan de spoorwegovergang, zal binnenkort betaald parkeren worden ingevoerd. Het concept besluit ligt vanaf 4 mei ter inzage.

De reden voor de invoering van dit parkeerbesluit is volgens de gemeente om de parkeerdruk terug te dringen tot een acceptabel niveau en een verdere stijging van de parkeerdruk en het zoekverkeer – door de komst van de tijdelijke Morspoort garage – te voorkomen.

Een volstrekt onbegrijpelijk verhaal. De parkeerdruk en zoekverkeer zou volgens de gemeente door de bouw van de “tijdelijke” parkeergarage bij de Morspoort toenemen en om dat te voorkomen zou een parkeerrestrictie noodzakelijk zijn. Heel vreemd.

Als dat de motivatie is stop dan onmiddellijk met de bouw van de parkeergarage.

Flauwekul argumentatie dus. Maar goed aan flauwekul argumenten van het college en de gemeenteraad zijn we inmiddels gewend.

Ooit, ongeveer twintig jaar geleden, is in beleidsvisies opgeschreven dat er in de toekomst een structureel tekort zou zijn aan parkeerplaatsen in en rond de binnenstad. In de structuurvisies van begin jaren negentig is dit terug te vinden. Parkeerproblematiek en bereikbaarheid werd daarbij gezien als een onlosmakelijk samenhangend probleem. Dit beleid wordt nu uitgevoerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met de veranderende omstandigheden. Toen lagen de belangrijke koopcentra nog voor een groot deel in de binnensteden. De behoefte aan parkeergarages werd dan ook voor een belangrijk deel ingegeven door de middenstand. Inmiddels is dat al lang niet meer zo. De koopcentra zijn verplaatst naar de randen van de stad of ver daarbuiten in de polder. Daar is meestal ruimte zat en kan vrijelijk worden geparkeerd. Ook de komst van het Internet, e-commerce, heeft grote veranderingen in het vestigingsgedrag van winkels tot gevolg gehad. Een ontwikkeling die zich verder zal doorzetten. Op dit moment is er geen tekort aan parkeerplaatsen in Leiden. Een ieder die bereid is € 2,65 per uur te betalen vindt altijd een parkeerplek. Recent onderzoek van het de adviesbureaus SPARK en ECORYS toont aan dat er geen tekort is aan parkeerplaatsen in en rond het centrum. Er is wel grote behoefte aan goedkope parkeerplekken. Helaas hebben het college B&W en de gemeenteraad  niet het inzicht en de fantasie om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen. De goedkope of gratis parkeerplaatsen worden nu in een hoog tempo vervangen voor dure parkeergarages omdat dat nu eenmaal zo was bepaald in het verleden.

Om nu toch de parkeergarage bij de Morspoort nog enigszins rendabel te maken heft de gemeente alle gratis parkeerplekken in de omgeving van de parkeergarage op. Dat is de enige en echte reden achter het parkeerbesluit.

De middenstand valt hiermee in haar eigen zwaard. De burger is immers niet meer aangewezen op de  binnenstad als koopcentrum. Wel voor gezelligheid en uitgaan, maar daarvoor is de auto meestal niet noodzakelijk. Middenstanders zullen echter wel dure parkeerheffingen voor zichzelf en hun personeel moeten gaan betalen. De kosten worden hoger de inkomsten lager is de verwachting.

Uiteraard heeft de gemeente wel goed voor zichzelf gezorgd. Ambtenaren kunnen royaal parkeren rond het voormalig belastingkantoor dat nu “tijdelijk” in gebruik is bij de gemeente.

Voor de bewoners van Transvaal I is de parkeerproblematiek opgelost. Voor € 160 per jaar krijgen ze veel parkeerruimte in de wijk. Bezoek zal echter wel duur moeten parkeren in de nieuwe garage.

De toch al rampzalige parkeerchaos in Transvaal II zal verder toenemen.

Door het overschot aan dure parkeerplaatsen wordt de bereikbaarheid niet verbeterd. Het station en de binnenstad blijven nog steeds even moeilijk bereikbaar. De automobilist zal alleen voor meer geld verder moeten lopen om van en naar zijn auto te komen.

 

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.