De gemeente is voornemens het voormalige Werninkterrein te
herontwikkelen tot een nieuwe woonwijk. De eerste stap hierin is het
opstellen van een gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte ingedeeld wordt en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld.

De gemeente vindt daarbij de meningen en ideeën van belanghebbenden belangrijk en daarom wordt er een participatietraject doorlopen bij het opstellen van deze gebiedsvisie. Als belanghebbende organisatie maken wij u graag attent op de start van dit participatietraject over de toekomst van het Werninkterrein.

Het Werninkterrein is een voormalig bedrijventerrein tussen de Rijn, het spoor en het bedrijventerrein Amphoraweg. Het terrein is al een tijd niet meer in gebruik als betoncentrale. Vanwege de ligging vlakbij het centrum, aan het water en redelijk dicht bij het station is het gebied heel geschikt om te ontwikkelen tot een plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Wat is uw idee over het Werninkterrein? Wordt het een gebied om te wonen, of komt er daarnaast ook ruimte voor bijvoorbeeld ondernemen, recreatie, groen of horeca? Wilt u er een wandeling kunnen maken langs de Rijn, kunnen uw kinderen er lekker spelen of maken we meer gebruik van het water om te varen?

U kunt meedoen! Wij horen graag wat u belangrijk vindt voor de ontwikkeling van het Werninkterrein. Meedoen is makkelijk!

Enquête Tot en met 30 juni 2020 kunt u op het platform doemee.leiden.nl een enquête invullen. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 10 minuten. U kunt op het platform ook uw eigen ideeën voor het gebied met ons delen!

Telefonisch spreekuur Is het niet mogelijk om de enquête online in te vullen? Dan kunt u gebruikmaken van het telefonisch spreekuur. Op de onderstaande dagen en tijden organiseren wij een telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is 14 071. Als u aangeeft dat u belt voor de gebiedsvisie Werninkterrein, verbindt een medewerker u door. Daarna kunt u vragen stellen en/of uw mening geven. Dinsdag 16 juni 12.00 – 17.00 uur Vrijdag 26 juni 12.00 – 17.00 uur

Hoe gaat het verder en hoe blijft u op de hoogte? De resultaten van de enquête gebruiken we om drie scenario’s voor het gebied te maken. In september nodigen we u uit om op hierop te reageren. In verband met de coronamaatregelen kunnen we nu nog niet aangeven hoe we dit gaan doen (bijeenkomsten of online).

Ook gaan we in het najaar met omwonenden en ondernemers in gesprek over de verkeerssituatie rondom het Werninkterrein en hoe het verkeer van en naar de nieuwe wijk goed en veilig kan plaatsvinden op de omliggende wegen.

Op doemee.leiden.nl vindt u meer informatie over het project en kunt u de komende maanden blijven meedenken! Ook delen we regelmatig informatie via de Stadskrant en Stadsnieuws, onze digitale nieuwsbrief. Meld u aan via www.leiden.nl/stadsnieuws en abonneer u op ‘Mors’.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet, Carlo Cornelis Projectmanager Werninkterrein

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.