Beste wijkbewoners,

Het is al even geleden, maar in december 2016 hebben we een fietsenschouw gehouden om samen met u te bekijken waar eventueel extra fietsklemmen nodig en mogelijk waren in onze wijk.

In maart 2017 hebben we de uitkomst die we hiervan ontvingen voor Transvaal I gepubliceerd.

Terwijl wij nog bezig waren om de locaties van fietsklemmen voor Transvaal II te controleren en overleggen met bewoners bleek dat het gemeentelijk budget voor dat jaar op was.

Ondanks vele malen informeren wanneer deze plannen verder zouden gaan, is dit door gebrek aan budget en personeelswisseling binnen de gemeente veel te lang blijven liggen.
Inmiddels hebben we uitgebreide excuses ontvangen van de gemeente en is duidelijk geworden dat in week 15 (8 april tot 14 april) nu eindelijk de eerder toegezegde fietsklemmen geplaatst gaan worden.

In sommige gevallen zullen ook bestaande fietsbeugels verplaatst of beter geplaatst worden.
Hieronder vindt u de plannen terug per straat:

Transvaal I
Cronjestraat
Lopsenstraat – President Steinstraat
Morsweg 9
Morsweg 21
Paul Krugerstraat 1
Paul Krugerstraat 4
Paul Krugerstraat 18-22
President Steinstraat 2
President Steinstraat 13

Transvaal II
Morsweg 130-138
Morsweg 170-172

Bijgewerkt 29 maart – ook ter hoogte van Morsweg 59 zullen de fietsenrekken vervangen gaan worden.
Morsweg 59

Planning
U ontvangt geen bericht van de gemeente over de planning van de plaatsing. Deze staan vooralsnog gepland voor week 15 (8 april tot 14 april).
Mochten wij hier nog andere informatie over ontvangen zullen we dat met u delen via deze website maar ook via onze Facebook pagina en e-mail.
Heeft u vragen of opmerkingen over de de te (ver)plaatsen fietsklemmen, laat u dit dan zo spoedig mogelijk weten via bestuur@transvaalleiden.nl of via een privé bericht op Facebook.

Bijgewerkt 29 maart
We zien dat op diverse locaties in de wijk de fietsklemmen vanaf 28-03 al vervangen worden

Fietstrommels
Er is ons de laatste week ook duidelijk geworden dat er op dit moment ook weer diverse proeven lopen binnen de gemeente met fietstrommels en andere fietsvoorzieningen. Wat daarbij mogelijk is, dat is nog niet helemaal bekend, maar wanneer u interesse heeft en meer informatie hierover wilt neemt u dan even contact met ons op via een privé bericht of bestuur@transvaalleiden.nl zodat we u in contact kunnen brengen met de juiste contactpersoon binnen de gemeente.

Wijkvereniging Transvaal Leiden

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.