LEIDEN – Het provinciebestuur laat alsnog onderzoek doen naar een tunnel voor de Rijnlandroute onder de Leidse wijk Stevenshof. De Rijnlandroute is een nieuwe weg tussen de A4 en A44.

Het tunnelalternatief was eerst afgewezen, maar krijgt nu alsnog een kans. Provinciale Staten nam een motie van de PvdA aan, waarin om het onderzoek wordt gevraagd.

Bang voor overlast

De bewoners van de wijk Stevenshof hebben de variant zelf ontwikkeld. In de huidige plannen loopt de nieuwe weg in een tunnel onder Voorschoten door en komt in Leiden weer boven de grond. Wijkbewoners zijn bang dat ze daar veel overlast van hebben.

Ook heeft Provinciale Staten besloten dat eigenaren van huizen die gesloopt moeten worden voor de Rijnlandroute, hun woningen mogen verkopen aan de provincie. Een voorstel van de VVD kreeg steun van een meerderheid. Voor de snelweg moeten een tiental woningen in onder meer Wassenaar wijken.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie