Namens de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark vragen wij uw aandacht voor het steunen van de referendumaanvraag over het Roomburgerpark. Teken vóór 1 januari, er zijn nog ongeveer 800 stemmen nodig.

De gemeente wil een vierde hockeyveld van 6.000 m2 plastic aanleggen in het groene Roomburgerpark. Voor dit veld worden 67 bomen gekapt en verdwijnen duizenden vierkante meters openbaar groen. Het park krijgt daardoor hoge hekwerken, lichtmasten en geluidsoverlast. Een heel andere beleving voor de parkbezoeker.

Dit “inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark” kost de gemeente miljoenen in tijden van bezuinigingen. Het wordt doorgedrukt tegen de zin van de buurtbewoners in. De ruimte in Leiden, één van de meest versteende gemeenten van Nederland, staat ernstig onder druk. Wij hechten er waarde aan dat de inwoners van Leiden de ruimte hebben om te recreëren in stadsparken.

Ga nu naar roomburgerparkgroen.nl (https://roomburgerparkgroen.nl/doe-mee.html) om te tekenen: https://roomburgerparkgroen.nl/doe-mee.html

Geef een reactie