Geachte Transvaalbewoners,

Afgelopen dinsdag zijn we volkomen verrast door een voorstel van de SP om bij de Morspoort toch een parkeergarage te bouwen*. Voorgesteld wordt een grote variant, maar met één parkeerlaag gereserveerd voor bewoners. De SP wil 70 parkeerplaatsen in de wijk verwijderen en vervangen door een boom. Bewoners kunnen hun auto met een parkeervergunning in de garage parkeren.

Dit voorstel is niet van tevoren aan de wijk of wijkvereniging voorgelegd. Zoals te verwachten kreeg het alle steun van VVD, CDA en PvdA. Die vier partijen samen hebben een meerderheid van 1 stem in de gemeenteraad.

In het coalitieakkoord staat dat de gemeente samen met de bewoners naar een oplossing zal zoeken. Daarom is er een bewonersavond geweest waar de aanwezigen massaal hebben laten weten geen parkeergarage te willen. Daarom heeft de wethouder zelf alternatieven gepresenteerd waar meer animo voor was dan voor de parkeergarage. De SP trekt zich hier niets van aan en heeft lak aan het coalitieakkoord.

De SP heeft ons voor en tijdens de afgelopen verkiezingen altijd gesteund in onze strijd voor een beter leefklimaat in de wijk en tegen de komst van een parkeergarage. Daarom stond in onze stemwijzer ook dat de SP een goede partij zou zijn om op te stemmen.

De SP laat ons nu vallen als een baksteen. De argumenten raken kant noch wal. De SP heeft nu bijvoorbeeld op haar homepage geschreven dat “de SP heeft voorgesteld om betaald parkeren in te voeren in Transvaal I”(http://leiden.sp.nl/). De SP zou moeten weten dat de plannen om betaald parkeren in te voeren allang gemaakt zijn. Dat staat los van wat er met het Morspoortterrein gebeurt. We weten niet wat zich achter de schermen afspeelt, maar de SP is duidelijk de weg kwijt.

Als u ook vindt dat de SP hiermee haar kiezers bedriegt, roepen wij u op om uw ongenoegen rechtstreeks aan de SP kenbaar te maken. Dat kan door te mailen naar het algemene mailadres (leiden@sp.nl) of naar een of meerdere fractieleden, waarvan u de mailadressen kunt vinden via http://leiden.sp.nl/fractie/.

U kunt uw mening ook geven tijdens de vergadering van de SP-fractie, aanstaande maandagavond (Breestraat 70).

Op dinsdag 23 november zal tijdens de vergadering van de gemeenteraad (Raadszaal Stadhuis, vanaf 20:00uur)  een besluit vallen over de toekomst van het Morspoortterrein. U kunt dan niet meer inspreken, maar wel vanaf de tribune meekijken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar zijn natuurlijk bereikbaar als u vragen heeft, via het e-mailadres bovenaan deze brief.


Met vriendelijke groet,

Bestuur Wijkvereniging Transvaal Leiden

18 november 2010

*http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article6578271.ece/Nieuw-plan-Morspoortgarage
*http://sleutelstad.nl/nieuws/archief/2010/11/raadsmeerderheid-kiest-voor-garage-bij-morspoort
*http://sleutelstad.nl/nieuws/archief/2010/11/stadsparkeerplan-vreest-morsdode-parkeergarage#comments

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.