Uitnodiging jaarvergadering maandag 23 maart om 20.00 uur

Met genoegen nodigen wij u uit voor de eerste wijkvergadering van 2020. Tijdens deze jaarvergadering kunt u zich aanmelden om toe te treden tot het bestuur. Er is nog 1 nieuw bestuurslid welkom in ons team.

De agenda voor de bijeenkomst is als volgt:

  1. Opening en welkom (Sjoerd Schipaanboord)
  2. Kascommissie (Jolanda Zandbergen)
  3. Stemmen over nieuw bestuurslid (u kunt zich aanmelden via bestuur@transvaalleiden.nl)
  4. Terugblik vorige bijeenkomst 
  5. Vragen, rondvraag, suggesties.

De locatie is bij u bekend. Er wordt weer vergaderd bij Sociaal Pension Stichting de Binnenvest, Morspad 6 om 20.00 uur.

Ook als u geen lid bent van de wijkvereniging, bent u van harte welkom! Echter, alleen leden kunnen stemmen op een nieuw bestuurslid. 

Wij kijken er naar uit alle bewoners van Transvaal Leiden te ontvangen. Heel graag tot ziens!