Met genoegen nodigen wij u uit voor de eerste wijkvergadering van 2020. Tijdens deze jaarvergadering kunt u zich aanmelden om toe te treden tot het bestuur. Er is nog 1 nieuw bestuurslid welkom in ons team.

De agenda voor de bijeenkomst is als volgt:

  1. Opening en welkom (Sjoerd Schipaanboord)
  2. Kascommissie (Jolanda Zandbergen)
  3. Stemmen over nieuw bestuurslid (u kunt zich aanmelden via bestuur@transvaalleiden.nl)
  4. Terugblik vorige bijeenkomst 
  5. Vragen, rondvraag, suggesties.

De locatie is bij u bekend. Er wordt weer vergaderd bij Sociaal Pension Stichting de Binnenvest, Morspad 6 om 20.00 uur.

Ook als u geen lid bent van de wijkvereniging, bent u van harte welkom! Echter, alleen leden kunnen stemmen op een nieuw bestuurslid. 

Wij kijken er naar uit alle bewoners van Transvaal Leiden te ontvangen. Heel graag tot ziens!

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.