U bent van harte uitgenodigd om op maandag 17 juni 2019 aanwezig te zijn bij de wijkvergadering. Er wordt vergaderd bij Sociaal Pension Stichting de Binnenvest, Morspad 6 om 20.00 uur. De agenda voor de vergadering betreft een 7-tal punten:

1. Opening en welkom – dank aan oud bestuursleden;
2. Voorstelronde nieuw bestuur;
3. Hoe werkt het nieuwe bestuur samen?
4. Wat hebben wij in de afgelopen weken gedaan?
5. Visie Transvaal en de toekomst;
6. Updates lopende zaken;
7. Vragen, rondvraag, suggesties.

Heel graag tot ziens op 17 juni a.s.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.