Aan alle bewoners van Transvaal Leiden,

Met genoegen nodigen wij u uit voor de tweede wijkvergadering. De afgelopen maanden hebben we verder gewerkt ter voorbereiding op de uitvoering van de gezamenlijke wijkvisie. U bent van harte welkom om actief mee te denken en samen keuzes te maken die ervoor gaan zorgen dat Transvaal de mooiste wijk van Leiden wordt.

De agenda voor de bijeenkomst is als volgt:

  1. Opening en welkom 
  2. Terugblik op vorige bijeenkomst
  3. Updates lopende zaken
  4. Inspraak uitwerking visie
  5. Vragen, rondvraag, suggesties.

De locatie is bij u bekend. Er wordt weer vergaderd bij Sociaal Pension Stichting de Binnenvest, Morspad 6 om 20.00 uur.

Ook als u geen lid bent van de wijkvereniging, bent u van harte welkom!

Wij kijken er naar uit alle bewoners van Transvaal Leiden te ontvangen. Heel graag tot ziens!

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.