Afgelopen dinsdag 23 augustus vond in De Mors de eerste “collegetour” plaats, een bezoek van het voltallige college van burgemeester en wethouders. Hiervan is eerder een verslag van op onze Facebook en website geplaatst.
Inmiddels is er over 2 van de besproken punten in onze wijk nieuws te melden.

Geluidsoverlast door spoor
De gemeente heeft inmiddels verdere gesprekken gehad met ProRail.
Daaruit kwam naar voren dat het probleem waarschijnlijk wordt veroorzaakt door onvoldoende smeersystemen.
Door het plaatsen van extra smeerpotten in de bocht zou de geluidsoverlast moeten verminderen.
Er volgt hier op korte termijn verder overleg over. Mocht er meer bekend worden zullen we jullie op de hoogte houden.

Containerplaatsing
Begin oktober zal de laatste ondergrondse container geplaatst gaan worden aan de Morsweg.
De gemeente houdt een kleine slag om de arm, want is nog wel afhankelijk van de laatste kabel die moet worden omgelegd door de eigenaar van deze kabel.
Mocht er definitief meer bekend zijn over de plaatsing van deze container zullen we dit jullie ook laten weten.
Daarna zullen de laatste bovengrondse containers verwijderd worden, zodat hopelijk ook de overlast en het dumpen van afval zal afnemen.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.