Op 1 januari jl. is de beleidsregel in werking getreden die de uit de hand gelopen verkamering van panden in sommige delen van de stad een halt toe moet roepen. De nieuwe beleidsregels zijn er op gericht kamerverhuur en woningvorming beter te reguleren. De gemeente wil overlast beperken en ervoor zorgen dat Leiden een fijne plek blijft om te wonen.

Sinds deze nieuwe beleidsregel van kracht is zien we een tsunami aan aanvragen voor onttrekkingsvergunningen en verleende onttrekkingsvergunningen. Tot en met 1 mei jl. zijn welgeteld 217 aanvragen voor een onttrekkingsvergunning ingediend. Het gaat daarbij om 1282 wooneenheden (kamers). Inmiddels zijn 126 vergunningen verleend voor 736 kamers*.

Dit is ook een groot aantal wijkverenigingen niet ontgaan. Omdat zij bij lange na niet bij machte zijn om al deze vergunningen aan een beschouwing te onderwerpen stuurden zij op 2 mei jl. gezamenlijk een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders waarin zij opheldering vragen over de wijze waarop de Gemeente uitvoering geeft aan de nieuwe beleidsregel. Een afschrift van deze brief is tevens verstuurd aan de leden van de Gemeenteraad.

http://palleiden.nl/?fbclid=IwAR1I5oBu_1NHVPXs2ikAVvGIEDjH2aDG9MqcZwUl5FIVivHY0y7Jgic4azs

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.